Yên Bái: Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc bộ năm 2023

16/09/2023 12:26

(PLXD) - Sáng 14/9, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023.

(PLXD) - Sáng 14/9, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023.

Yên Bái: Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc bộ năm 2023
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và các cán bộ lão thành người dân tộc thiểu số chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị tổ chức ở tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh Trung Du và miền núi Bắc bộ cơ bản ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc nổi cộm mang tính chất nghiêm trọng. Cán bộ, chiến sỹ, đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Các chương trình, dự án phát huy hiệu quả, các chương trình an sinh xã hội giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro trong cuộc sống được chú trọng; đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tự lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong vùng đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai thực hiện công tác dân tộc, nắm bắt tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi, dự báo những vấn đề có thể phát sinh từ cơ sở, từ đó tham mưu với cấp ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo ổn định xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân được đổi mới về hình thức, sáng tạo, linh hoạt, củng cố niềm tin vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội được nâng cao cả về chất lượng, số lượng. Các hoạt động cứu trợ, xã hội, nhân đạo, từ thiện, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được đặc biệt coi trọng. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm đẩy mạnh thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Yên Bái: Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc bộ năm 2023
Ông Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi Bắc bộ đã chủ động tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Dân tộc theo từng giai đoạn, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng năm. Phối hợp với các Sở, cơ quan, ban, ngành tổ chức rà soát, bình chọn, kiện toàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín; giới thiệu đại biểu là người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử để bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và tham gia các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở nhiều địa phương đã thực hiên tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách với người có uy tín, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà, cấp sách báo, chăm sóc sức khỏe cho các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng ở mỗi địa phương. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong vùng đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, nhất là công tác đối ngoại nhân dan ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động nhân dân tham gia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới.

Tại hội nghị đã có 14 ý kiến phát biểu đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số của 14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc bộ, bày tỏ sự tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các Bộ, ban, ngành, Trung ương cần tiếp tục phối hợp lồng ghép các chương trình, chính sách, quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là xây dựng hạ tầng giao thông từ thôn, bản đến xã, kéo điện lưới quốc gia đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin; có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số, tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách cử tuyển cho con em dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số.

Yên Bái: Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc bộ năm 2023
Toàn cảnh hội nghị Tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số của Đoàn ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia. Đồng thời, mong muốn bà con nhân dân các dân tộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ luôn đoàn kết, đồng thuận, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy nội lực, vượt khó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xóa đói, giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ đất, giữ rừng, giữ văn hóa truyền thống. Tạo mọi điều kiện cho con cháu đi học, ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu phát biểu tại Hội nghị và cho biết các ý kiến của đại biểu sẽ được chuyển đến các Bộ, ban, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Sơn Lâm

Theo

Có liên quan

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Yêu cầu dừng hoạt động trạm cân trái phép

Kon Tum: Yêu cầu dừng hoạt động trạm cân trái phép

(PLXD) - UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các huyện và thành phố trong tỉnh yêu cầu ngừng hoạt động đối với các trạm cân thu mua nông sản của tổ chức, hộ gia đình cá nhân khi chưa đủ các điều kiện hoạt động theo quy định.
Hợp tác hiệu quả giữa Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào) trong quản lý rừng biên giới

Hợp tác hiệu quả giữa Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào) trong quản lý rừng biên giới

(PLXD) - Sau 3 lần ký kết văn bản hợp tác và Bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác ngăn chặn tình hình vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp giữa tỉnh Kon Tum của Việt Nam và tỉnh Attapư của Lào đã tạo nên những thành tựu đáng chú ý. Với đường biên giới chung dài 75,169km và diện tích rừng khu vực biên giới lên đến 39.056ha, việc quản lý và bảo vệ rừng đã trở nên hiệu quả hơn, giảm bớt vi phạm lâm luật.

Xem thêm

Hợp tác biên giới giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Attapư (Lào) trong việc bảo vệ tài nguyên rừng

Hợp tác biên giới giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Attapư (Lào) trong việc bảo vệ tài nguyên rừng

(PLXD) - Ngày 17/10, tại Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum và Sở Nông lâm tỉnh Attapư, Lào đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác ngăn chặn tình hình vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 và ký kết Bản ghi nhớ giai đoạn 2024-2025.
Bắc Giang: Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023 - 2024

Bắc Giang: Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023 - 2024

(PLXD) – Nhằm nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng và tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành của địa phương và các lực lượng chữa cháy rừng các cấp, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023 - 2024.
Thái Nguyên: Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thái Nguyên: Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

(PLXD) - Trước nguy cơ vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh có khả năng gia tăng; mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiều nội dung cụ thể.

Xem thêm

Phiên bản di động