Xây dựng ngay các định mức cốt lõi

23/01/2021 12:39

(PL&XD) – Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại Hội nghị đánh giá kết quả 03 năm triển khai Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (Đề án 2038) và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ngành, địa phương là thành viên của Ban Chỉ đạo Đề án 2038 và các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành Xây dựng.

1504 19
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, nêu rõ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, để Ban Chỉ đạo tổng hợp thành báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng), đơn vị chủ trì xây dựng Đề án, các nhiệm vụ do Bộ Xây dựng và các Bộ, địa phương thực hiện trong 03 năm (2018 – 2020) phù hợp với mục tiêu, định hướng và các giải pháp của Đề án 2038. Các sản phẩm đầu ra cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, bước đầu mang lại những tác động tích cực trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng.

Đề án đã tổng hợp, đánh giá toàn diện về công tác quản lý chi phí trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quản lý nhà nước trong nhiều năm cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, kết hợp với kiến thức thu được thông qua những chuyến khảo sát tại các quốc gia có thị trường xây dựng phát triển.

Một số định hướng đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí đã được thể chế hóa tại Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư do Bộ Xây dựng ban hành. Hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố đã được tổ chức rà soát tổng thể, toàn diện. Yêu cầu về rà soát, cập nhật hệ thống định mức theo định kỳ và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các hoạt động xây dựng đã được thể chế hóa tại Luật Xây dựng sửa đổi, góp phần năng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án còn tồn tại nhiều vướng mắc. Một số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chậm khoảng 01 năm so với yêu cầu của Đề án và kế hoạch thực hiện do Bộ trưởng phê duyệt. Một số nhiệm vụ đến nay vẫn chưa thực hiện hoặc đang trong quá trình triển khai như Nghị định về quản lý chi phí dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị và các thông tư hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị…

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia cũng đóng góp ý kiến cho báo cáo của Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của Đề án, đồng thời kiến nghị về việc làm chuẩn phương pháp cơ sở nên đơn giản hơn, đưa ra phương pháp tính định mức, quản lý kinh tế cần tính đúng, tính đủ, có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với thị trường…

Đánh giá về tình hình thực hiện Đề án 2038, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Sau 03 năm thực hiện, Đề án đánh giá sâu hơn, toàn diện, cụ thể hơn, đạt được một số kết quả như chuyển hóa được một số tư tưởng của Đề án vào các văn bản quy phạm pháp luật; cơ bản hoàn thành rà soát, bổ sung định mức xây dựng, giá xây dựng sử dụng chung; khởi động xây dựng hệ thống dữ liệu về giá…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc là do một số bộ, địa phương chưa thực sự quyết liệt, quan tâm trong chỉ đạo thực hiện. Nhận thức về mục tiêu chưa thống nhất. Cách thức thu thập dữ liệu có nhiều ý khác nhau. Vai trò chủ trì đầu mối chưa được làm rõ. Nguồn lực chi cho một số công việc chưa được phân bổ kịp thời. Công tác truyền thông về Đề án chưa được tốt…

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị tiếp tục quán triệt, thống nhất cao về vai trò trong công tác quản lý xây dựng; hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với sự phát triển của thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thông lệ quốc tế; tính đúng, tính đủ, tiệm cận theo đặc điểm của từng địa bàn cụ thể; phải có lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần có cách thức tổ chức thực hiện hợp lý, huy động tổng lực các tổ chức, đơn vị đủ kiều kiện, năng lực tham gia xây dựng Đề án; sử dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học công nghệ vào Đề án; xác định các nhóm loại định mức cốt lõi để làm ngay; hướng dẫn tập huấn đầy đủ về xây dựng, điều chỉnh định mức; phối hợp với các ngành, địa phương để điều chỉnh, hoàn thiện Đề án…

Linh Đan

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội trong quản lý dự án đầu tư công

Bộ Xây dựng sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội trong quản lý dự án đầu tư công

(PL&XD) - Ngày 24/5, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bùi Hồng Minh dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn và lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện trực thuộc về công tác quản lý Nhà nước và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Xem thêm

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

(PL&XD) - Ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm Lào

(PL&XD) - Sáng 15/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Xem thêm

Xem phiên bản di động