Vĩnh Phúc: Huyện Lập Thạch cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất không có quy hoạch, trái quy định pháp luật

23/11/2020 07:00

(PL&XD) – Đây là kết luận của Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc về việc kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất đối với thửa đất số 186 – Lô 45, tờ bản đồ số 8 của ông Trần Quang Linh, thôn Phao Tràng, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch tại Báo cáo số 258/BC-STNMT ngày 11/9/2020.
vinh phuc huyen lap thach cho chuyen doi muc dich su dung dat khong co quy hoach trai quy dinh phap luat
Ông Trần Quang Linh đã xây nhà ở vượt quá diện tích được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Ảnh: Internet).

Thực hiện Văn bản số 3570-CV/TU ngày 6/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ thông tin của báo chí phản ánh về sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh làm rõ việc UBND huyện Lập Thạch cho phép gia đình ông Trần Quang Linh, địa chỉ ở thôn Tam Phú, xã Vân Trục được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng rừng sản xuất (RST) sang đất ở nông thôn (ONT), diện tích đất trồng rừng sản xuất chuyển sang đất ở là 400m2. Vị trí tại thửa đất số 186, tờ bản đồ số 08 thuộc thôn Phao Tràng, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch.

Ngày 19/8/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 426/QĐ-STNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh về sai phạm trong quản lý đất đai, cho phép chuyển đổi đất rừng trồng sản xuất thành đất ở nông thôn tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Toàn bộ kết quả kiểm tra, xác minh của Đoàn đã được nêu trong Báo cáo số 258/BC-STNMT ngày 11/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo 258).

Tại Báo cáo kết luận như sau: “Thửa đất số 186 – Lô 45, tờ bản đồ số 08, địa chỉ tại thôn Phao Tràng, xã Vân Trục, diện tích 10.000m2 có nguồn gốc là đất rừng trồng sản xuất, UBND huyện Lập Thạch giao cho ông Nguyễn Văn Hương ở khu 11, xã Vân Trục sử dụng vào mục đích kinh doanh lâm nghiệp, thời hạn 50 năm theo Quyết định số 472/QĐ-UB ngày 10/9/1995 đã được UBND huyện Lập Thạch  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2008, ông Hương ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Linh ở thôn Vân Trục, xã Vân Trục theo hợp đồng ký ngày 11/8/2008 và đã được UBND huyện Lập Thạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Linh.

Ông Linh sử dụng đến năm 2009 thì chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Trần Quang Linh ở thôn Tam Phú, xã Vân Trục, hợp đồng ký ngày 19/10/2009. UBND huyện Lập Thạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Quang Linh. Quá trình sử dụng đất, ông Trần Quang Linh được UBND huyện Lập Thạch cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng trồng sản xuất sang đất ở tại nông thôn, diện tích 400m2 theo Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 09/4/2010 của UBND huyện Lập Thạch...

Qua kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến thửa đất số 186 – Lô 45, tờ bản đồ số 8 (đất rừng trồng sản xuất) địa chỉ ở thôn Phao Tràng, xã Vân Trục, diện tích 10.000m2 của ông Trần Quang Linh địa chỉ ở Tam Phú, xã Vân Trục được lưu giữ tại xã Vân Trục và huyện Lập Thạch, xác định: Năm 2010, ông Nguyễn Thế Hùng khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch đã ký Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 09/4/2010 cho phép ông Trần Quang Linh, địa chỉ tại thôn Tam Phú, xã Vân Trục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng trồng sản xuất sang đất ở tại nông thôn, diện tích 400m2 không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là trái với quy định của pháp luật, quy định tại Điều 31, Luật Đất đai năm 2003, Điều 30, Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, Điều 27, Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Điều 52, Luật Đất đai 2013, Điều 97, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, đến ngày 18/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường lại có Báo cáo số 265/BC-STNMT để thay thế Báo cáo số 258/BC-STNMT, báo cáo kết luận như sau: “Năm 2010, ông Nguyễn Thế Hùng khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch đã ký Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 09/04/2010 cho phép ông Trần Quang Linh, địa chỉ tại thôn Tam Phú, xã Vân Trục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng trồng sản xuất sang đất ở tại nông thôn, diện tích 400m2 mà tại Quyết định không nêu căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là chưa đủ so với quy định quy định tại Điều 31, Luật Đất đai năm 2003, Điều 27, Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định  bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư”.

Tại Điều 31, Luật Đất đai 2003 nêu rất rõ căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: “Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt...”.

Qua nội dung kết luận của 2 báo cáo có thể thấy rằng, cả 2 báo cáo đều khẳng định: Việc UBND huyện Lập Thạch cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng trồng sản xuất sang đất ở tại nông thôn, diện tích 400m2 của ông Trần Quang Linh không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Và sai phạm này cần phải truy cứu trách nhiệm của đương kim Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch Nguyễn Thế Hùng.

Cùng với đó, qua kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất của ông Trần Quang Linh, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường xác định: “Trên diện tích đất rừng ông Linh xây dựng 01 nhà cấp 4, diện tích khoảng 70m2; đường đi lát đá xẻ dọc theo thửa đất rừng vào khu nhà ở + sân phụ, tổng diện tích khoảng 896m2; diện tích còn lại ông Linh trồng cây lâu năm và các loại cây ăn quả. Trên diện tích đất ở đã được phép chuyển được mục đích sử dụng đất, ông Linh xây 01 ngôi nhà 2 tầng, trên có tum lợp ngói, diện tích khoảng 231,1m2; sân xung quanh ngôi nhà lát đã sẻ có tổng diện tích khoảng 500m2. Ông Linh đã sử dụng đất vượt quá diện tích so với diện tích đất ở đã được phép chuyển mục đích sử dụng đất”. Vi phạm này lại được chính quyền các cấp huyện Lập Thạch nhắm mắt làm ngơ?

Để làm rõ đúng sai, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh nêu trên, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành tại Báo cáo 258, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc với nội dung: “Giao cho Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra, cơ quan thường trực của Đề án 293 được Công an tỉnh giao theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, điều tra làm rõ, truy cứu trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc cho phép ông Trần Quang Linh chuyển đổi mục đích sử dụng đất không có kế hoạch, kế hoạch sử dụng đất trái pháp luật... Giao UBND huyện Lập Thạch chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất, kiểm tra việc xây dựng các công trình trên đất của ông Trần Quang Linh và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà UBND tỉnh Vĩnh Phúc chưa giao vụ việc này cho Công an tỉnh vào cuộc, điều tra làm sáng tỏ sai phạm mà lại có Văn bản số 7423/UBND–NN5 giao UBND huyện Lập Thạch tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, rà soát kỹ lại toàn bộ hồ sơ, đất đai liên quan đến thửa đất số 186 – Lô 45, tờ bản đồ số 8 địa chỉ ở thôn Phao Tràng, xã Vân Trục và kiểm tra hiện trạng xây dựng các công trình trên đất của ông Trần Quang Linh, kết luận rõ đúng sai theo nội dung báo chí phản ánh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2020.

Đến thời điểm này, phía UBND huyện Lập Thạch vẫn chưa thể đưa ra bằng chứng chứng minh việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất của ông Trần Quang Linh là phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo để vụ việc sớm được giải quyết triệt và truy cứu trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đương kim Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch Nguyễn Thế Hùng, góp phần củng cố niềm tin vào Đảng, chính quyền của nhân dân.

PL&XD sẽ tiếp tục thông tin.

Bích Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

thanh pho phu quoc buoc thao do cong trinh vi pham cua cong ty co phan hai lam

Thành phố Phú Quốc: Buộc tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Cổ phần Hải Lâm

(PL&XD) - Như PL&XD dựng đã thông tin: Quá thời hạn chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 tháng vì xây dựng không có giấy phép, Công ty Cổ phần Hải Lâm vẫn ngang nhiên rầm rộ thi công các công trình du lịch tại Tổ 5, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc. Dư luận đặt ra câu hỏi, chính quyền ở đâu mà để một doanh nghiệp bất chấp pháp luật như vậy?

Xem thêm

hang loat sai pham trong hoat dong khai thac khoang san lam vat lieu xay dung tai tinh hoa binh

Hàng loạt sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại tỉnh Hòa Bình

(PL&XD) – Tính đến tháng 7/2020, UBND tỉnh Hòa Bình đã cấp giấy phép khai thác cho 84 mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có 3 mỏ cát, 79 mỏ đá, 2 mỏ sét. Tuy nhiên, công tác quản lý của các cơ quan chức năng chưa được chặt chẽ, việc thanh, kiểm tra chưa thường xuyên…dẫn đến việc chấp hành các quy định pháp luật của một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc, các vi phạm không được phát hiện, xử lý kịp thời.
thanh tra bo xay dung chi ra nhung thieu sot tai mot so du an giao thong cua tinh hoa binh

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra những “thiếu sót” tại một số dự án giao thông của tỉnh Hòa Bình

(PL&XD) – Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố Kết luận thanh tra liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình. Theo đó, những tồn tại, vi phạm tại các dự án giao thông như: Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình; Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2, thành phố Hòa Bình; Dự án đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình…đã được chỉ rõ. Để xảy ra những sai phạm này, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình, Ban Giao thông tỉnh, nhà thầu tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra, cơ quan thẩm định.
thanh tra bo xay dung ket luan ve cong tac quan ly nha nuoc nganh xay dung va mot so du an do an cua ubnd tinh hoa binh

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận về công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng và một số dự án, đồ án của UBND tỉnh Hòa Bình

(PL&XD) – Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hòa Bình. Trong đó, thanh tra trọng tâm công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng và một số đồ án quy hoạch xây dựng, thực hiện quản lý theo quy hoạch và một số dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng.
ninh thuan hang loat cong ty bat dong san tron tranh viec kiem tra kinh doanh

Ninh Thuận: Hàng loạt Công ty bất động sản trốn tránh việc kiểm tra kinh doanh

(PL&XD) - Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh của 23/28 doanh nghiệp (05 doanh nghiệp không có người nhận Thông báo kiểm tra tại địa chỉ đăng ký kinh doanh). Trong quá trình kiểm tra, do ý thức chấp hành không cao, có nhiều đơn vị đã nhận thông báo nhưng lại trốn tránh và không tiếp đoàn.
binh thuan bat giam nguyen pho giam doc chi nhanh van phong dang ky dat dai thanh pho phan thiet

Bình Thuận: Bắt giam nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết

(PL&XD) - Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hải – nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết; Nguyễn Hữu Hoành - nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết.
hai phong phu phep dat nong nghiep thanh dat o nhom toi pham bi phat 13 nam 6 thang tu

Hải Phòng: “Phù phép” đất nông nghiệp thành đất ở, nhóm tội phạm bị phạt 13 năm 6 tháng tù

(PL&XD) - Sáng 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt ông Phạm Văn Doan - nguyên Chủ tịch UBND phường Anh Dũng (sinh năm 1963) 5 năm tù; ông Nguyễn Văn Sự - nguyên cán bộ địa chính phường Anh Dũng, (sinh năm 1967) 5 năm 6 tháng tù; ông Phạm Văn Tuấn - nguyên cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Dương Kinh (sinh năm 1978) 3 năm tù, cùng về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
...

Tin bài cuối cùng

Xem phiên bản di động