Vĩnh Long: Sẽ xây dựng hơn 785.000m2 sàn nhà ở năm 2022

10/08/2022 16:52

(PL&XD) - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo Kế hoạch này, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm năm 2022 khoảng 785.194m2.
Vĩnh Long: Sẽ xây dựng hơn 785.000m2 sàn nhà ở năm 2022
Một góc thành phố Vĩnh Long.

Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 200.025m2 (tương ứng với khoảng 552 căn), chiếm tỷ lệ 25,5%; Nhà ở do dân xây dựng trên đất được bố trí tái định cư khoảng 6.000m2 (tương ứng với khoảng 60 lô nền), chiếm tỷ lệ 0,8%; Nhà ở xã hội tăng thêm 6.238m2 (tương ứng với khoảng 176 căn), chiếm tỷ lệ 0,8%; Nhà ở dân tự xây tăng thêm 572.931m2 (tương ứng với khoảng 5.653 căn), chiếm tỷ lệ 73,0%.

Theo số liệu của Cục Thống kê đến năm 2025, dân số tỉnh Vĩnh Long là 1.025.001 người. Trong đó, năm 2021 là 1.023.270 người. Đến năm 2021, diện tích bình quân đầu người của toàn tỉnh đạt 26,0m2 sàn/người (trong đó: Khu vực đô thị đạt 26,3m2 sàn/người; Khu vực nông thôn đạt 25,9m2 sàn/người).

Tính đến thời điểm 31/12/2021, diện tích nhà ở tối thiểu trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đạt 8,2m2 sàn/người. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít tại các địa phương và đặc biệt là các khu nhà ở trọ cho sinh viên, công nhân lao động chủ yếu trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ, chưa đảm bảo diện tích nhà ở tối thiểu theo kế hoạch.

Đến năm 2021 tổng số nhà trên địa bàn tỉnh là 301.893 căn, trong đó: Nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 92,9%, tương đương 280.352 căn; Nhà ở thiếu kiên cố còn 3,5%, tương đương 10.653 căn; Nhà ở đơn sơ còn 3,6%, tương đương 10.888 căn (giảm 13.182 căn trên tổng số 24.070 căn).

Thông tin của Sở Xây dựng Vĩnh Long cho biết trong hai năm 2020 và 2021, các ngành, lĩnh vực của kinh tế - xã hội cả nước và tỉnh Vĩnh Long chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng sinh hoạt sụt giảm nghiêm trọng; tình trạng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoặc giảm sản xuất; đặc biệt là các ngành lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhà ở bao gồm sản xuất vật tư trang thiết bị, xây dựng - kinh doanh - tài chính tín dụng… chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Người dân/người lao động mất hoặc dừng việc làm, mất thu nhập; Hoạt động chi tiêu của người lao động/người dân tập trung vào chi phí phòng, chữa bệnh và sinh hoạt đời sống thiết yếu; do đó nhu cầu nhà ở của người dân và cả nhà đầu tư gần như đình trệ.

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 4561/QĐ-UBND về viêc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích sàn tăng thêm 05 năm là 6.351.103m2; năm 2021 thực hiện 1.159.824m2, chiếm 18.26%.

Tính đến thời điểm năm 2021, lượng nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố trên địa bàn tỉnh chiếm đến 92,9%, chỉ tiêu này đạt mục tiêu đề ra của Kế hoạch; nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 7,1% trên địa bàn toàn tỉnh (riêng tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố chưa đạt so với mục tiêu đề ra của kế hoạch). Nguyên nhân chưa đạt đến từ lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng thêm này, phần lớn là nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ được người dân cải tạo, xây dựng lại hoặc nâng cấp nhà ở hiện có; do vậy lượng nhà ở đơn sơ trong năm 2021 giảm 13.182 căn trên tổng số 24.070 căn, tương đương 10.888 căn, dẫn đến một lượng nhà ở đơn sơ được xóa bỏ, nâng cấp thành nhà ở thiếu kiên cố. Nhìn chung, lượng nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm so với năm 2020, nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chủ yếu là nhà ở của các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và có thu nhập thấp tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Chỉ tiêu về tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm năm 2022 khoảng 785.194m2. Trong đó, diện tích sàn nhà ở: Nhà ở thương mại khoảng 200.025m2 (tương ứng với khoảng 552 căn), chiếm tỷ lệ 25,5%; Nhà ở do dân xây dựng trên đất được bố trí tái định cư khoảng 6.000m2 (tương ứng với khoảng 60 lô nền), chiếm tỷ lệ 0,8%; Nhà ở công vụ dự kiến sẽ không phát triển trong năm; Nhà ở xã hội tăng thêm 6.238m2 (tương ứng với khoảng 176 căn), chiếm tỷ lệ 0,8%; Nhà ở dân tự xây tăng thêm 572.931m2 (tương ứng với khoảng 5.653 căn), chiếm tỷ lệ 73,0%. Nhà ở kiên cố và bán kiên cố ước tính đạt 94,1%, tương đương 290.115 căn; Nhà ở thiếu kiên cố ước tính còn 3,3%, tương đương 10.053 căn; Nhà ở đơn sơ ước tính còn 2,6%, tương đương 8.166 căn. Hỗ trợ về nhà ở khoảng 483 căn cho hộ gia đình người có công cách mạng (xây mới 131 hộ, sửa chữa 352 hộ); Hỗ trợ về nhà ở khoảng 1.095 căn cho hộ nghèo (xây mới 1.063 hộ, sửa chữa 32 hộ); Hỗ trợ về nhà ở cho 143 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt…

Tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong năm 2022 là 4.657,6 tỷ đồng, gồm vốn của doanh nghiệp thực hiện các dự án nhà ở; vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, quỹ từ thiện; các chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ năm 2022 và vốn của người dân tự bỏ ra hoặc huy động từ họ hàng, người thân để xây dựng nhà ở. Nhu cầu về vốn cho từng loại hình nhà ở: Vốn cho phát triển nhà ở thương mại khoảng 1.380,2 tỷ đồng; Vốn cho phát triển nhà ở do người dân xây dựng trên đất được bố trí tái định cư khoảng 395 tỷ đồng; Vốn cho phát triển nhà ở xã hội khoảng 37,4 tỷ đồng; Vốn cho phát triển nhà ở dân tự xây khoảng 2.845,0 tỷ đồng.

Để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, các cơ quan chức năng có thẩm quyền tập trung hỗ trợ cải cách thể chế, chính sách pháp luật và thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài chính - tín dụng để các doanh nghiệp hồi phục chuỗi sản xuất cung ứng từng bước kiềm chế lạm phát và giá cả; tạo việc làm và thu nhập cho người dân/người lao động để bước cải thiện cơ cầu tiêu dùng, tăng khả năng tích lũy để chi tiêu cho nhu cầu nhà ở với sự hỗ trợ của nhà nước về tín dụng. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở; cơ quan chức năng Nhà nước cần quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý thị trường, thực hiện kiểm tra và xử lý triệt để các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong quản lý sử dụng đất đai, kinh doanh bất động sản; tài chính tín dụng bất động sản; xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản.

Công khai minh bạch thông tin về danh mục, quy mô dự án, lựa chọn chủ đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách thu được từ các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thực hiện phương thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (20% đất ở) để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách (thông qua hình thức trực tiếp nhà nước đầu tư hoặc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án… cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội) để hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực đầu tư. Huy động nguồn lực từ người dân để phát triển các loại hình nhà ở theo cơ chế chính sách của Nhà nước. Khuyến khích mở rộng quy mô, số lượng của các hội từ thiện và quỹ “vì người nghèo” tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với hộ gia đình nghèo và hộ gia đình người có công trong việc cải tạo, xây mới nhà. Khuyến khích, vận động người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động để hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng"…

Huỳnh Biển

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quy định về giao dịch mua bán nhà đất qua ngân hàng

Quy định về giao dịch mua bán nhà đất qua ngân hàng

(PL&XD) - Chính phủ đã có chính sách thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai nhiều năm qua và đây là chủ trương lớn để đưa kinh tế phát triển hiệu quả, minh bạch. Đề xuất giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng được Tổng cục Thuế tham mưu cho Bộ Tài chính nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực này.

Xem thêm

Giải mã kênh đầu tư trong bối cảnh hiện nay

Giải mã kênh đầu tư trong bối cảnh hiện nay

(PL&XD) - Việc nhận diện xu hướng và cơ hội đầu tư, kinh doanh cũng được nhiều người quan tâm hơn. Tuy nhiên, nên lựa chọn kênh đầu tư nào trong bối cảnh hiện nay, từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng, USD, gửi tiết kiệm… Giới phân tích đánh giá, trong các kênh đầu tư nói trên, hấp dẫn dòng tiền nhất trong ngắn hạn và dài hạn vẫn là bất động sản.
Cho phép chủ đầu tư xây trường học, công viên trong khu đô thị

Cho phép chủ đầu tư xây trường học, công viên trong khu đô thị

(PL&XD) - Trong văn bản kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, Luật Đất đai, Hiệp hội BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) kiến nghị cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được quyền đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục, công viên vui chơi giải trí…
Gỡ khó cho các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại

Gỡ khó cho các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại

(PL&XD) - Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nếu thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án khác được trên 80% người dân có đất thu hồi đồng ý thì sẽ dẫn đến hệ quả phát sinh và xung đột lợi ích.
Đầu tư phân khúc bất động sản nào an toàn khi thị trường nhiều biến động?

Đầu tư phân khúc bất động sản nào an toàn khi thị trường nhiều biến động?

(PL&XD) - Thị trường bất động sản (BĐS) có nhiều biến động bởi những ảnh hưởng từ các yếu tố ngắn hạn. Điển hình nhất là ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh này, nhiều người đang phân vân không biết lựa chọn phân khúc nào làm nơi “trú ẩn” an toàn. Các chuyên gia đầu tư lâu năm cho rằng, các hạng mục nhà ở sẽ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, các kênh đầu tư BĐS công nghiệp và đất nền cũng dần xâm chiếm thị trường. Hãy cùng chúng tôi phân tích và đưa ra lời giải cho các vấn đề trên.

Xem thêm

Xem phiên bản di động