Tứ Kỳ (Hải Dương): Quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi đã được bảo đảm

24/05/2022 16:45

(PL&XD) - Hiện nay, UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đang triển khai các bước bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ. Tuy nhiên, quá trình này vấp phải nhiều ý kiến phản đối của người dân.
Tứ Kỳ (Hải Dương): Quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi đã được bảo đảm
Vị trí xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ.

Một số hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ cho rằng: UBND huyện Tứ Kỳ đã tiếp tay cho doanh nghiệp lấy đất của dân với giá rẻ sau đó phân lô bán nền với mức giá rất cao, nhưng không thông qua thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 18, Luật Đất đai 2013. Người dân còn cho rằng, lý do mà UBND huyện Tứ Kỳ đưa ra để thu hồi diện tích đất của các hộ gia đình là không thuyết phục, đã làm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Việc thực hiện dự án sẽ làm tăng mật độ dân cư, ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự tại địa bàn khiến mục đích phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội cũng như sinh hoạt của nhân dân trong khu vực không đạt được.

Theo tìm hiểu của phóng viên PL&XD, ngày 23/10/2020, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020. UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại khoản 4, Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Đến ngày 29/10/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương công bố mời quan tâm dự án Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ. Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, chỉ có một nhà đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Newland và Công ty Cổ phần Xây dựng Newtech nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ năng lực của Tổ chuyên gia liên ngành được thành lập theo Quyết định số 2840/QĐ-SKHĐT ngày 4/12/2020 tại Báo cáo số 2967/BC-SKHĐT ngày 17/12/202 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 21/12/2020 UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3862/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ. Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Newland và Công ty Cổ phần Xây dựng Newtech.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương thông báo, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 13, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ: “Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Đến ngày 8/3/2020, UBND tỉnh Hải Dương có Văn bản số 720/CTĐT-UBND “Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ”. Theo văn bản này, khu đất thực hiện dự án thuộc thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Tổng diện tích thực hiện dự án là 151.238,27m2, trong đó cơ cấu sử dụng đất gồm đất công cộng (nhà trẻ, nhà văn hóa), đất thương mại dịch vụ, đất nhà ở liền kề, đất cây xanh mặt nước, đất nghĩa trang, đất giao thông, đất bãi đỗ xe và đất hạ tầng kỹ thuật.

Ông Đào Văn Soái - Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết: Nhằm cụ thể hóa đường lối chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Huyện ủy, UBND huyện Tứ Kỳ, việc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ tạo cơ sở để xây dựng một khu dân cư có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đồng bộ với điều kiện môi trường tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Tứ Kỳ nói riêng, huyện Tứ Kỳ và tỉnh Hải Dương nói chung.

Về ý kiến của một số hộ dân cho rằng dự án không thông qua thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 18, Luật Đất đai, ông Đào Văn Soái - Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, dự án nằm trong danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương với mục đích phát triển kinh tế - xã hội địa phương đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 25/2020/N/Đ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các quy định của pháp luật liên quan.

Trong quá trình triển khai dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi đã được thực hiện bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và của tỉnh. Đến nay, UBND huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được khoảng 80% diện tích đất nông nghiệp trong phạm vi thực hiện dự án, một phần nhỏ các hộ dân còn lại do chưa hiểu đầy đủ về chính sách, quy định khi Nhà nước thu hồi đất, đòi được hưởng quyền lợi cao hơn nhưng không có cơ sở, UBND huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân phối hợp thực hiện. Trường hợp còn hộ dân nào cố tình không chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước và Pháp luật, UBND huyện sẽ áp dụng các biện pháp theo quy định của Luật Đất đai để thu hồi đất, báo cáo UBND tỉnh giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

Về hình thức giao đất, Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ đối với đất ở: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đối với các loại đất khác: Nhà nước giao đất cho nhà đầu tư để xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết và hồ sơ thiết kế được duyệt. Sau khi hoàn thành nghiệm thu, bàn giao cho UBND huyện Tứ Kỳ và các cơ quan đơn vị chuyên ngành khai thác, sử dụng. Đơn giá thu tiền sử dụng đất của dự án được các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Hải Dương xác định, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Để một dự án đầu tư đạt được những mục tiêu đề ra, luôn cần có sự vào cuộc quyết liệt, các giải pháp đồng bộ của chính quyền địa phương, sự tích cực tập trung của nhà đầu tư được lựa chọn và sự chung tay, phối hợp của nhân dân có diện tích đất trong phạm vi thực hiện dự án. Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ được kỳ vọng sẽ về đích đúng tiến độ, góp phần thay đổi diện mạo khu vực cửa ngõ của thị trấn trong thời gian tới.

Bảo Long

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thanh Xuân (Hà Nội): Hàng loạt chung cư cao tầng, phá vỡ quy hoạch đô thị

Thanh Xuân (Hà Nội): Hàng loạt chung cư cao tầng, phá vỡ quy hoạch đô thị

(PL&XD) - Những năm gần đây, khu vực quận Thanh Xuân (Hà Nội) trở thành “điểm đen” ùn tắc giao thông và ngập lụt khi hàng loạt chung cư cao tầng chen chúc mọc lên. Chỉ với chiều dài chưa đến 1km, nhưng tuyến đường Nguyễn Tuân “gánh” tới 20 dự án chung cư hay tuyến đường Lê Văn Lương cũng được “nhồi” hàng loạt dự án nhà ở cao tầng. Điều ngạc nhiên là, nhiều dự án chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân đều xảy ra sai phạm liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch, sai quy định của pháp luật.
Kim Sơn (Ninh Bình): Ai chịu trách nhiệm về chất lượng công trình các dự án Nông thôn mới?

Kim Sơn (Ninh Bình): Ai chịu trách nhiệm về chất lượng công trình các dự án Nông thôn mới?

(PL&XD) - Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang cố gắng phấn đấu để về đích và được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) vào năm 2023. Bên cạnh niềm vui, người dân vùng biển huyện Kim Sơn còn có phần lo lắng về gánh nặng nợ công khi chính quyền cho đầu tư dàn trải công trình mà thiếu đi phần kiểm soát. Đặc biệt là chất lượng các công trình mới đầu tư đang dần bộc lộ những yếu kém về quản lý của cấp chính quyền.
Dự án Công viên, hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội chết lâm sàng đến bao giờ?

Dự án Công viên, hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội chết lâm sàng đến bao giờ?

(PL&XD) - Quận Cầu Giấy dành hơn 100,000m2 đất, chủ đầu tư dự kiến khoảng 1.600 tỷ đồng để đầu tư Dự án Công viên, hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội thuộc địa phận phường Trung Hòa. Sau hơn 12 năm, tất cả gần như chỉ nằm trên giấy, dự án “lá phổi xanh” của quận Cầu Giấy đang có những đồn đoán bị “chết lâm sàng” khi chưa hẹn ngày tái sinh.

Xem thêm

Văn Giang (Hưng Yên): Dự án 10 năm dậm chân tại chỗ, chính quyền “vô trách nhiệm” hay yếu kém?

Văn Giang (Hưng Yên): Dự án 10 năm dậm chân tại chỗ, chính quyền “vô trách nhiệm” hay yếu kém?

(PL&XD) - Suốt 10 năm, khu trung tâm thương mại tại dự án Khu dịch vụ Chiêm Mai thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên không được triển khai xây dựng để phục vụ người dân mà đem cho thuê để thu tiền. Điều này khiến dư luận hoài nghi các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên có “khuất tất” gì đối với dự án này hay chỉ đơn thuần là do năng lực không biết cách triển khai?
Thuận Thành (Bắc Ninh): Lạ lùng trang trại chăn nuôi trong cụm công nghiệp

Thuận Thành (Bắc Ninh): Lạ lùng trang trại chăn nuôi trong cụm công nghiệp

(PL&XD) - Trong một thời gian dài, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng trong Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) xây dựng chuồng trại nuôi lợn, đào ao thả cá, lập vườn trồng cây trên diện tích đất sản xuất công nghiệp, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết để xử lý.
Hà Nam: Những dự án nghìn tỷ còn “chậm” đến bao giờ?

Hà Nam: Những dự án nghìn tỷ còn “chậm” đến bao giờ?

(PL&XD) – Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 có tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng, nhưng đến nay cả 2 đều chậm tiến độ, bỏ hoang gây lãng phí tài sản công. Dự án Khu đô thị phía Nam Trần Hưng Đạo (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) cũng trở thành nỗi ám ảnh khi những bất cập tại đây nhiều năm chưa được xử lý.
Kon Tum: Yêu cầu Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai và Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi hỗ trợ đền bù cho 62 hộ dân do xả lũ

Kon Tum: Yêu cầu Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai và Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi hỗ trợ đền bù cho 62 hộ dân do xả lũ

(PL&XD) - Sau khi báo chí phản ánh việc 62 hộ dân tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum bị ngập lụt, thiệt hại tài sản từ năm 2020 nhưng chưa được bồi thường. Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã xác định được nguyên nhân và trách nhiệm của đơn vị liên quan.
Cần Thơ: Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Phát Land giả mạo thông tin?

Cần Thơ: Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Phát Land giả mạo thông tin?

(PL&XD) – Bạn đọc PL&XD phản ánh cho rằng Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Phát Land gần đây đã đăng trên mạng Zalo là đơn vị phân phối nhiều dự án bất động sản khu vực miền Tây như: Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… nhưng chủ đầu tư các dự án bất động sản này cho biết không có hợp đồng hợp tác hay ủy quyền cho Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Phát Land phân phối bất động sản các dự án này.
Khánh Hoà: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và xử lý tình trạng phân lô, bán nền sau phản ánh của PL&XD

Khánh Hoà: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và xử lý tình trạng phân lô, bán nền sau phản ánh của PL&XD

(PL&XD) - UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành Kết luận kiểm tra về việc xác minh phản ánh của báo chí về tình trạng phân lô, bàn nền tại huyện Cam Lâm. Theo đó, kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm của các cơ quan chuyên môn và UBND huyện Cam Lâm trong việc để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn tỉnh.
Khánh Hòa: Dự án san lấp và trồng cây xanh đường Võ Nguyên Giáp “gọt chân cho vừa giày”

Khánh Hòa: Dự án san lấp và trồng cây xanh đường Võ Nguyên Giáp “gọt chân cho vừa giày”

(PL&XD) - Sau khi bị báo chí phát hiện dự án sử dụng vật liệu không đúng thiết kế, dùng đất “lậu” để san lấp, mới đây các đơn vị trúng gói thầu Dự án san lấp và trồng cây xanh đường Võ Nguyên Giáp đã lấy lý do đất san lấp hiện tại không đủ chất lượng, đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa xin được lấy nguồn đất khác để san lấp bù cho dự án?!
Dự Cam Ranh City Gate “đắp chiếu” nhiều năm nhưng vẫn huy động trái phiếu ngàn tỷ?

Dự Cam Ranh City Gate “đắp chiếu” nhiều năm nhưng vẫn huy động trái phiếu ngàn tỷ?

(PL&XD) - Mặc dù, nằm trong danh mục 35 dự án bị chậm tiến độ kéo dài theo Thông báo của Thanh tra Chính phủ và chưa được cấp giấy phép xây dựng, cùng với nhiều thủ tục pháp lý còn đang “dở dang” nhưng chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh vẫn huy động 2.500 tỷ đồng thông qua kênh phát hành trái phiếu.

Xem thêm

Xem phiên bản di động