Tình huống trong thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng

08/09/2022 12:08

(PL&XD) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) đề nghị hướng dẫn về tình huống trong thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng.
Tình huống trong thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng
Dự án sau điều chỉnh có tổng mức đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng cần lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (ảnh: Hoàng Mạnh Thắng).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung Văn bản số 439/BDT¬KHTH ngày 07/7/2022, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao một số dự án và đã phê duyệt Báo cáo kinh tế ¬ kỹ thuật (tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, thực hiện thiết kế 01 bước là thiết kế bản vẽ thi công) và đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau khi cập nhật, giá gói thầu các dự án tăng vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh lớn hơn 15 tỷ đồng). Ban duy tu đã báo cáo người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh dự án theo quy định của Luật Xây dựng.

Tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NЬCP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công được điều chỉnh theo các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 và khoản 64 Điều 1 của Luật số62/2020/QH14. Việc điều chỉnh dự án PPP được thực hiện theo quy định tại pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014”.

Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NЬCP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định: “Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế ¬kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: ... b) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp một số dự án sau điều chỉnh có tổng mức đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng, chủ đầu tư cần thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng.

Tuệ Minh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phát sinh chi phí có phải điều chỉnh dự án?

Phát sinh chi phí có phải điều chỉnh dự án?

(PL&XD) – Việc điều chỉnh tăng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp cần thiết nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được xác định là không làm thay đổi quy mô đầu tư dự án và không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

Xem thêm

Hướng dẫn quy định pháp luật về nhà ở xã hội

Hướng dẫn quy định pháp luật về nhà ở xã hội

(PL&XD) - Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn quy định liên quan đến việc hạch toán phần lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội (NƠXH).
Đang ở cùng bố mẹ, xin xác nhận thực trạng nhà ở thế nào?

Đang ở cùng bố mẹ, xin xác nhận thực trạng nhà ở thế nào?

(PL&XD) - Ông Nguyễn Hoàng Duyệt (Đồng Nai) đang ở cùng gia đình, có hộ khẩu tại ngôi nhà do bố mẹ ông sở hữu. Ông đang làm tờ khai theo Mẫu số 03, Phụ lục I Thông tư số 09/2021/TT-BXD, nhưng trong mẫu khai chỉ cho phép khai tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình (chưa có nhà ở thuộc sở hữu hộ gia đình hoặc có khó khăn về nhà ở khác).
Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

(PL&XD) - Cơ quan bà Trần Thị Kim Oanh (Đắk Lắk) đang triển khai 1 dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật). Đặc thù của dự án là mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, không có chi phí phần xây dựng.
Giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở thấp tầng

Giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở thấp tầng

(PL&XD) - Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hoàng Gia đề nghị hướng dẫn về giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở thấp tầng thuộc Dự án khu đô thị mới Hoàng Gia, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Dự án).

Xem thêm

Tin đọc nhiều

Xem phiên bản di động