Thủy Nguyên (Hải Phòng): Nhiều vấn đề cần phải công khai, minh bạch tại Dự án “Đầu tư xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm”

13/08/2021 17:30

(PL&XD) - PL&XD) nhận được đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm” tại huyện Thủy Nguyên do hàng trăm người dân ký. Sau khi nghiên cứu đơn và các văn bản pháp lý của dự án kèm theo, chúng tôi thấy rằng, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên chúng tôi thấy một số vấn đề nhân dân nêu trong đơn cần phải được giải đáp thỏa đáng.
thuy nguyen hai phong nhieu van de can phai cong khai minh bach tai du an dau tu xay dung ha tang ky thuat khu do thi moi bac song cam
Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trong quy hoạch.

Vấn đề thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch: Nhân dân cho rằng, thành phố Hải Phòng là thành phố trực thuộc TW đã có quy hoạch xây dựng chung tỷ lệ 1/5000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên ngày 1/12/2014 UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hành chính, chính trị mới Bắc Sông Cấm - thành phố Hải Phòng đến năm 2025; với diện tích là 322,04ha; dân số quy hoạch khoảng 17.500 người.

Ngày 16/8/2016 UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục ban hành Văn bản số 1675/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hành chính, chính trị mới Bắc sông Cấm - thành phố Hải Phòng đến năm 2025 thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bắc sông Cấm đến năm 2025 với diện tích khoảng 324ha dân số khoảng 17.500 người. Vấn đề đặt ra đây là quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 do UBND thành phố Hải Phòng điều chỉnh có phù hợp với quy hoạch chung thành phố tỷ lệ 1/5000 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hay không? Nếu có điều chỉnh khác với quy hoạch chung thì theo quy định của Luật quy hoạch, UBND thành phố phải xin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 làm cơ sở để UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh 1/2000. Như vậy những việc này UBND thành phố đã làm chưa?.

Về quy hoạch khu đô thị mới Bắc sông Cấm huyện Thủy Nguyên: Ngày 15/11/2011 UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/5000 Khu đô thị Bắc sông Cấm huyện Thủy Nguyên với diện tích nghiên cứu là 1.445,51ha; Quy mô dân số dự kiến 120 nghìn người.

Quy hoạch trên là cơ sở để UBND thành phố Hải Phòng tách ra thành 2 Quy hoạch là Quy hoạch khu đô thị với quy mô là 324ha như đã nêu và Quy hoạch hệ thống hạ tầng Bắc sông Cấm. Tuy nhiên hai loại quy hoạch này không rành mạch làm cho người dân khó hiểu đâu là Quy hoạch khu đô thị và đâu là Quy hoạch hệ thống hạ tầng. Mặt khác quy hoạch 1/5000 này do UBND thành phố Hải phòng phê duyệt có phù hợp với quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không?.

thuy nguyen hai phong nhieu van de can phai cong khai minh bach tai du an dau tu xay dung ha tang ky thuat khu do thi moi bac song cam
Dự án của Tập đoàn Hoàng Huy tại khu vực Bắc sông Cấm.

Ngày 24/6/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Trong quyết định này đã nêu rõ một số công trình phải xây dựng như: Xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ chiều dài khoảng 1.138,5m; Xây dựng đê tả ngạn sông Cấm chiều dài khoảng 2.016m; Xây dựng hệ thống giao thông chính khu Bắc sông Cấm chiều dài khoảng 9.958km; Xây dựng hệ thống hạ tầng Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 9.899.085 triệu đồng. Nguồn vốn do ngân sách thành phố và các nguồn hỗ trợ khác. Có thể nói dự án này thuộc dự án bằng ngân sách Nhà nước được quản lý theo Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng cũng như các luật khác. Đồng thời ngày 15/9/2016 UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Ý kiến người dân cho rằng, nếu là dự án đầu tư công thì phải thực hiện đấu thầu xây dựng. Vậy UBND thành phố Hải Phòng đã làm việc này chưa? Cần công khai cho nhân dân biết. Mặt khác hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị do Nhà nước đầu tư thì Nhà nước phải quản lý, kinh doanh đất đai trong khu đô thị?.

Một vấn đề khác người dân cho rằng, việc UBND huyện Thủy Nguyên ra Thông báo số 113/TB-UBND ngày 17/4/2017 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm (giai đoạn 2) tại các xã: Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động huyện Thủy Nguyên với tổng diện tích thu hồi là 3.061.393,4m2 (ba triệu không trăm sáu mốt nghìn ba trăm chín ba phảy bốn m2). Như vậy diện tích thu hồi này là bao nhiêu m2 cho khu đô thị mới? Bao nhiêu m2 để giải tỏa xây dựng hạ tầng? Hai con số này phải được tách bạch bởi việc xây dựng hạ tầng là nguồn vốn ngân sách, còn xây dựng khu đô thị có thể là nguồn vốn tư nhân. Vì vậy trong mọi Quyết định đều phải tách bạch giữa hai dự án không nên có sự nhầm lẫn hoặc nhập nhằng giữa hai dự án. Người dân yêu cầu các tài liệu, hồ sơ Quy hoạch, hồ sơ Dự án cần công khai minh bạch cho nhân dân biết. Đặc biết việc cắm mốc giới trên thực địa phải được cắm theo quy định.

Vấn đề bồi thường đất người dân cho rằng, việc sử dụng bảng giá đất do UBND thành phố ban hành giá đất cho chu kỳ 5 năm để thực hiện bồi thường cho dân là không đúng quy định của Luật Đất đai mà việc tính giá đất bồi thường cho dân phải tính giá cụ thể theo quy định tại mục D khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

Căn cứ những tài liệu mà người dân khiếu kiện gửi, chúng tôi cho rằng, những vấn đề nêu trên của người dân là có sơ sở pháp luật. Thiết nghĩ UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các ban ngành liên quan, UBND quận, huyện, sớm xem xét giải quyết từng việc cụ thể theo chức năng nhiệm vụ được phân công, công khai minh bạch những văn bản tài liệu về quy hoạch, dự án để nhân dân trong khu vực quy hoạch và thực hiện dự án biết tránh khiếu kiện phức tạp kéo dài.

Duy Nguyên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

ha noi dieu chinh cuc bo quy hoach chi tiet khu vuc bac co nhue chem

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm

(PL&XD) - UBND Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định 4305/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm (thuộc địa bàn phường Đức Thắng và phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) tỷ lệ 1/500 tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C6-NT1 và D5-NT1 phường Đức Thắng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Xem thêm

pho thu tuong le van thanh lam chu tich hoi dong tham dinh nhiem vu lap quy hoach vung

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng

(PL&XD) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1663/QĐ-TTg kiện toàn Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thành lập theo Quyết định 154/QĐ-TTg ngày 22/1/2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
hai phong quy hoach giao thong phat trien do thi kinh te xa hoi

Hải Phòng: Quy hoạch giao thông phát triển đô thị, kinh tế - xã hội

(PL&XD) - Thời gian qua, thành phố Hải Phòng huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư chỉnh trang, cải tạo đô thị, tạo diện mạo mới cho thành phố. Trong đó, việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ trong đô thị góp phần kết nối trung tâm thành phố với các quận, huyện và các tỉnh lân cận.
xay dung cong trinh ngam duoi song to lich lieu co kha thi

Xây dựng công trình ngầm dưới sông Tô Lịch, liệu có khả thi?

(PL&XD) – Theo các chuyên gia, xây dựng công trình ngầm là yếu tố cần thiết trong đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các công trình ngầm được khai thác tối đa và đảm bảo sự kết nối giữa phần ngầm và phần nổi, cần quy hoạch tổng thể rõ ràng và tầm nhìn sâu rộng. Tuy nhiên, việc xây dựng các công trình ngầm như cao tốc, bãi đỗ xe… cần được nghiên cứu cẩn trọng, tính toán cụ thể chi tiết từ quy hoạch, nguồn vốn, tác động đến xã hội, mội trường…
quy hoach khong gian ngam do thi

Quy hoạch không gian ngầm đô thị

(PL&XD) - Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang ngày càng phát triển, dẫn đến hình thành ngày càng nhiều các đô thị trên cả nước. Tính đến cuối năm 2020, Việt Nam có 850 đô thị, bao gồm 2 đô thị loại đặc biệt đó là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 22 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 88 đô thị loại IV và 659 đô thị loại V, với tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,3%. Sự tập trung dân số tại các đô thị ngày càng tăng dẫn tới sự quá tải cả về hạ tầng đô thị và không gian công cộng, đặc biệt là 2 đô thị lớn, là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vì vậy đã tạo ra các áp lực lớn về hạ tầng đô thị như: nhà ở, giao thông đô thị và không gian công cộng đô thị… Trong khi đó quỹ đất xây dựng đô thị ngày càng cạn kiệt, các không gian xanh, không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp. Vì thế, để đáp ứng các nhu cầu đó thì đô thị phải tận dụng cả về chiều cao lẫn chiều sâu của không gian đô thị.
tap doan hung thinh day manh cac goi ho tro giup cac tinh chong dich covid 19

Tập đoàn Hưng Thịnh đẩy mạnh các gói hỗ trợ, giúp các tỉnh chống dịch Covid-19

(PL&XD) - Với mong muốn chung tay cùng chính quyền và người dân tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới” sau giãn cách. Mới đây, Tập đoàn Hưng Thịnh đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tiếp sức cho một số tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
...

Tin bài cuối cùng

Xem phiên bản di động