Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

25/09/2021 22:20

(PL&XD) - Sáng 25/9, Đoàn công tác của Trung ương Đảng do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn làm việc tại Vĩnh Phúc về tình hình triển khai và những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ sau Đại hội đến nay.
5109 10
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc; 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược của Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng những chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 6 nhóm nhiệm vụ; thể chế hóa bằng 3 nghị quyết, 4 đề án, 2 quy định, đồng thời, thí điểm giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị bằng sản phẩm.

HĐND tỉnh đã ban hành 51 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết quy phạm pháp luật, 1 nghị quyết về cơ chế đặc thù tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 110 danh mục các cơ chế, chính sách thực hiện các khâu đột phá, 127 dự án đầu tư công trọng điểm tạo động lực cho phát triển các ngành, lĩnh vực, 31 đề án tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của 22 Sở, ngành và 9/9 huyện, thành phố.

Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện chưa có tiền lệ là dịch bệnh Covid-19, với kết quả cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời, kiểm soát thành công dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe của nhân dân; không có doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng nào phải đóng cửa; kinh nghiệm chống dịch của Vĩnh Phúc tiếp tục được đánh giá cao, được các địa phương khác nghiên cứu áp dụng. Từ tháng 8/2021 đến nay, Vĩnh Phúc đã triển khai xây dựng và quyết tâm giữ vững “vùng xanh” trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 có sự phục hồi, tăng trưởng, đứng thứ 3 toàn quốc và cao nhất trong 10 năm trở lại đây. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội được tăng cường, mở rộng, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Kết quả trên đã tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ nay đến hết năm 2021, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4 khóa XIII. Thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành xây dựng 2 nghị quyết, 4 đề án, sửa đổi, bổ sung 2 quy định về công tác cán bộ và thí điểm việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông các nguồn lực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt các điều kiện đầu vào cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát giá cả nguyên vật liệu, đáp ứng đủ nhu cầu lao động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đề xuất với đoàn công tác, Vĩnh Phúc mong muốn Trung ương xác định Vĩnh Phúc là cực tăng trưởng mới của miền Bắc tạo thành tứ giác kinh tế trọng điểm phía Bắc để triển khai thí điểm các chính sách đặc thù cho khu vực; có quy định cho các địa phương, trong đó có Vĩnh Phúc được quyết định chủ trương đầu tư một số công trình hạ tầng do Trung ương quản lý bằng vốn ngân sách địa phương; cho phép tỉnh được thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch để tổ chức đấu giá, cho thuê tạo nguồn lực phát triển, thu hút đầu tư các dự án lớn.

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí trong đoàn công tác khẳng định Vĩnh Phúc đã kịp thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh đã chú trọng thực hiện hiệu quả công tác cán bộ, đảng viên; tháo gỡ được điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng. Triển khai bài bản và là điểm sáng cho cả nước trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch tốt vừa phát triển kinh tế - xã hội và duy trì an sinh xã hội. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã quan tâm củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy đối với Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; lan tỏa sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đến cấp ủy các địa phương.

Các đồng chí trong đoàn công tác đề nghị, chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải bảo đảm thiết thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết; phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên thực hiện 3 đột phá, 6 nhiệm vụ của Nghị quyết; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05; chủ động dự báo, phát hiện sớm các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, thông tin xấu độc của các thế lực chống phá, kịp thời xử lý.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả Vĩnh Phúc đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí cũng khẳng định, trong bức tranh chung do tác động mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc là điển hình trong thực hiện 2 mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, đẩy nhanh việc học tập nghị quyết và triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống; quá trình thực hiện nghị quyết gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, tập trung tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, bảo đảm cả hệ thống hoạt động hiệu lực hiệu quả; đổi mới đánh giá cán bộ qua sản phẩm; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; duy trì tốt công tác phòng chống dịch, chuẩn bị các phương án, kịch bản phòng chống dịch; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực, duy trì kết quả tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm 2021. Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng.

Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương đối với tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của đồng chí Võ Văn Thưởng và của đoàn công tác. Đồng chí nhấn mạnh, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai tốt các chương trình, đề án, nghị quyết để thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nghị quyết vào trong cuộc sống, phấn đấu đưa tỉnh Vĩnh Phúc mạnh về kinh tế và xây dựng Đảng.

Bích Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hạn chế phát triển nén trong vùng lõi đô thị Sa Pa

Hạn chế phát triển nén trong vùng lõi đô thị Sa Pa

(PL&XD) - Tiếp tục chuyến công tác tại Lào Cai, sáng 28/6, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Đoàn công tác Bộ Xây dựng khảo sát thực địa công tác quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Xem thêm

Turkmenistan quan tâm đến đá cẩm thạch của Việt Nam

Turkmenistan quan tâm đến đá cẩm thạch của Việt Nam

(PL&XD) - Sáng 28/6, tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa Đoàn ngoại giao Turkmenistan và Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chủ trì buổi làm việc; phía Turkmenistan có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Turkmenistan, Ngài Vepa Hajiyev làm Trưởng đoàn.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị kiểm tra dự án nhà ở xã hội tại Lào Cai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị kiểm tra dự án nhà ở xã hội tại Lào Cai

(PL&XD) - Trong chuyến công tác thực địa tại tỉnh Lào Cai, chiều 27/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ đến thăm khu nhà ở dành cho CBCNV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) ở huyện Bảo Thắng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

(PL&XD) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26 - 28/6/2022.
Chi bộ Báo Xây dựng kết nạp thêm 2 đảng viên mới

Chi bộ Báo Xây dựng kết nạp thêm 2 đảng viên mới

(PL&XD) – Ngày 23/6/2022, Chi bộ Báo Xây dựng đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 Đảng viên mới là đồng chí Trần Thị Hằng – Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Hà Thị Tình - phóng viên Ban Quản lý phóng viên thường trú tại Nghệ An.
Bộ Xây dựng tổ chức gặp mặt các đơn vị báo chí thuộc Bộ nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Bộ Xây dựng tổ chức gặp mặt các đơn vị báo chí thuộc Bộ nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(PL&XD) – Chiều 20/6 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức gặp mặt các đơn vị báo chí thuộc Bộ nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tham dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng; lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và hàng trăm phóng viên, biên tập viên theo dõi ngành Xây dựng thuộc Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm Thông tin, Nhà xuất bản Xây dựng…
Đổi mới tư duy về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững

Đổi mới tư duy về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững

(PL&XD) - Trong 2 ngày 16 và 17/6, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”.

Xem thêm

Xem phiên bản di động