Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở

09/03/2021 16:34

(PL&XD) - Bộ Xây dựng nhận được Công văn của UBND tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở.
4533 6
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư: Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2020 (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), trong đó đã thống nhất thực hiện một thủ tục là chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Đối với các dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu hoặc đấu giá quyền sử dụng đất trước thời điểm ngày 01/01/2021 thì thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 77 Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND tỉnh Hải Dương liên hệ với Bộ KH&ĐT để được hướng dẫn.

Về thủ tục chấp thuận đầu tư: Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 164/NQ-CP về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Theo đó, đối với các dự án chưa hoặc đang thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014 thì đến trước ngày 01/01/2021 là thời điểm Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2020 có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Kể từ ngày 01/01/2021 thì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 mà không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương căn cứ vào các quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp dự án cụ thể trên địa bàn để hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tuyết Hạnh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phát sinh chi phí có phải điều chỉnh dự án?

Phát sinh chi phí có phải điều chỉnh dự án?

(PL&XD) – Việc điều chỉnh tăng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp cần thiết nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được xác định là không làm thay đổi quy mô đầu tư dự án và không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

Xem thêm

Hướng dẫn quy định pháp luật về nhà ở xã hội

Hướng dẫn quy định pháp luật về nhà ở xã hội

(PL&XD) - Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn quy định liên quan đến việc hạch toán phần lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội (NƠXH).
Đang ở cùng bố mẹ, xin xác nhận thực trạng nhà ở thế nào?

Đang ở cùng bố mẹ, xin xác nhận thực trạng nhà ở thế nào?

(PL&XD) - Ông Nguyễn Hoàng Duyệt (Đồng Nai) đang ở cùng gia đình, có hộ khẩu tại ngôi nhà do bố mẹ ông sở hữu. Ông đang làm tờ khai theo Mẫu số 03, Phụ lục I Thông tư số 09/2021/TT-BXD, nhưng trong mẫu khai chỉ cho phép khai tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình (chưa có nhà ở thuộc sở hữu hộ gia đình hoặc có khó khăn về nhà ở khác).
Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

(PL&XD) - Cơ quan bà Trần Thị Kim Oanh (Đắk Lắk) đang triển khai 1 dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật). Đặc thù của dự án là mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, không có chi phí phần xây dựng.
Giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở thấp tầng

Giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở thấp tầng

(PL&XD) - Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hoàng Gia đề nghị hướng dẫn về giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở thấp tầng thuộc Dự án khu đô thị mới Hoàng Gia, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Dự án).

Xem thêm

Tin đọc nhiều

Xem phiên bản di động