Thế nào là khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan?

30/12/2021 14:00

(PL&XD) - Việc xác định các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan được quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
2040 3
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo phản ánh của ông Trần Việt Hưng (Tuyên Quang), Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) quy định:

“2. Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại khu vực không nằm trong địa bàn các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại I trực thuộc Trung ương; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

3. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư”.

Tuy nhiên hiện tại chưa có quy định hoặc tiêu chí xác định các “khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan” hoặc quy định thế nào là “tuyến đường cấp khu vực trở lên” do đó địa phương rất khó xác định.

Mặt khác, quy định “trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư” được hiểu là khi nào? Trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư hay trước khi thực hiện dự án đầu tư theo Điều 50 Luật Xây dựng? Với mỗi dự án UBND tỉnh phải ban hành 1 quyết định quy định khu vực được phép phân lô, bán nền hay ban hành chung cho cả tỉnh?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Về xác định các “khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan” và xác định “tuyến đường cấp khu vực trở lên": Quy định về đường đô thị trong đó bao gồm đường trục chính đô thị, đường chính đô thị, đường liên khu vực, đường chính khu vực và đường khu vực... được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD "Các công trình hạ tầng kỹ thuật. Công trình giao thông" ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 1/2/2016 của Bộ Xây dựng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng.

Việc xác định các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan được quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, định hướng phát triển không gian đô thị trong các đồ án quy hoạch chung đô thị cần xác định và đề xuất tổ chức không gian, kiến trúc cho các vùng kiến trúc, cảnh quan, các trục không gian chính, quảng trường, cửa ngõ đô thị, điểm nhấn đô thị; xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có) đối với quy hoạch phân khu.

Do đó, ông Trần Việt Hưng có thể nghiên cứu các quy định của pháp luật nêu trên để áp dụng thực hiện.

Về ý kiến “công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư”, Bộ Xây dựng tiếp thu và sẽ tham mưu Chính phủ.

Về ý kiến “ban hành 1 quyết định quy định khu vực được phép phân lô bán, nền hay ban hành chung cho cả tỉnh”, văn bản quy phạm pháp luật không quy định vấn đề này.

Hạ Nhiên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

(PL&XD) - Ông Trần Đăng Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) hỏi, dự án chưa hoàn thành xây dựng hoặc đã đưa một phần dự án vào hoạt động, nay nhà đầu tư muốn chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng như thế nào?
Dự án nhiều hạng mục, tính chi phí thiết kế thế nào?

Dự án nhiều hạng mục, tính chi phí thiết kế thế nào?

(PL&XD) - Đối với chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, trường hợp dự án gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau thì chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo từng công trình tương ứng với loại, cấp của công trình đó.

Xem thêm

Lập hồ sơ hoàn công bằng ngôn ngữ khác có được không?

Lập hồ sơ hoàn công bằng ngôn ngữ khác có được không?

(PL&XD) – Công ty bà An Thị Thùy Trang (Hà Nội) có 100% vốn nước ngoài, đang làm nhà thầu thi công xây dựng dự án tại Việt Nam cho chủ đầu tư cũng là công ty nước ngoài. Tuy nhiên, pháp luật xây dựng hiện hành không còn quy định về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ hoàn thành công trình.
Liên danh trúng thầu dự án nhà ở, xác định chủ đầu tư thế nào?

Liên danh trúng thầu dự án nhà ở, xác định chủ đầu tư thế nào?

(PL&XD) - Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Hợp đồng trọn gói, tính chi phí lán trại thế nào?

Hợp đồng trọn gói, tính chi phí lán trại thế nào?

(PL&XD) - Công ty ông Phương Đắc (Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, có đăng ký kinh doanh, tháng 10/2021, công ty ký hợp đồng thi công công trình cấp IV, giá trị xây lắp 350.000.000 đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 40 ngày.
Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

(PL&XD) – Công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư sơ bộ 14 tỷ đồng. Khi thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì tổng mức đầu tư là 13,2 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư tăng lên 13,8 tỷ đồng.
Cần xây dựng khung kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương

Cần xây dựng khung kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương

(PL&XD) - Pháp luật nhà ở hiện hành không quy định cho phép cập nhật các dự án xây dựng nhà ở đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào kế hoạch phát triển nhà ở mà kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Xem phiên bản di động