Thanh Hóa: Lộ diện hàng loạt sai phạm tại khu đất “vàng” số 01 Nguyễn Du

10/09/2021 19:13

(PL&XD) - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có Kết luận số 1381 ngày 26/7/2021 liên quan đến hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất số 01 Nguyễn Du (thành phố Thanh Hóa) của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa.
2520 22
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có Kết luận số 1381 ngày 26/7/2021 liên quan đến hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất số 01 Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

Khu đất số 01, đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa (trước đây là Công ty TNHH MTV in Báo Thanh Hóa) thuê đất theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 19/4/2012. Ngày 31/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3699/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng miền Trung (gọi tắt là Công ty miền Trung) thực hiện Dự án nhà ở thương mại tại khu đất số 01 và 03, đường Nguyễn Du (khu đất số 03 là của cơ quan Báo Thanh Hóa quản lý, sử dụng).

Tuy nhiên, tại Kết luận số 1381 ngày 26/7/2021 của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của các Sở, ban ngành. Cụ thể, đối với việc thực hiện hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa. Tháng 12/2014, khi chưa có thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố Thanh Hóa đã thực hiện việc kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu đất 01 Nguyễn Du là không đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 69, Luật Đất đai 2013.

Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa đã nhận tiền bồi thường số tiền 3.586.863.000 đồng và bàn giao đất, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thanh Hoá ngày 14/11/2017 khi chưa có thông báo, quyết định thu hồi đất, chưa thanh lý Hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012 là không đúng quy định.

Hồ sơ kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thể hiện: Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa sử dụng khu đất số 01 Nguyễn Du đến ngày 14/11/2017 mới bàn giao mặt bằng cho UBND thành phố Thanh Hoá, Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa phải có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền thuê đất tại khu đất số 01, Nguyễn Du theo Hợp đồng số 112/HĐTĐ từ ngày 01/01/2015-14/11/2017, số tiền 461.714.000 đồng. Từ 01/01/2015-14/11/2017, Cục Thuế tỉnh chưa ban hành Thông báo thu tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa là không đúng quy định về quản lý sử dụng đất và Hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Năm 2013, sau tham mưu của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất số 01, 03 Nguyễn Du từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở liền kề và chia lô. Trong khi, năm 2019, UBND tỉnh mới phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa, trong đó có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu đất 01, 03 Nguyễn Du sang đất ở đô thị.

Sở Xây dựng mời gọi nhà đầu tư đối với dự án tại Văn bản số 1173/SXDQLN ngày 13/5/2013 khi chưa đủ điều kiện đăng tải thông tin theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, cụ thể: Khu đất thực hiện dự án chưa phù hợp với quy hoạch 1/2000 và kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm đăng tải thông tin mời gọi nhà đầu tư. Nội dung đăng tải thông tin chưa thể hiện chi tiết các điều kiện về sử dụng đất, quy hoạch, kiến trúc, số lượng và các loại nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Tiếp đó, Sở Xây dựng tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy phép quy hoạch số 224/GPQH và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trong đó điều chỉnh loại đất từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 52, Luật quy hoạch năm 2009.

Sở Tài Chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 là không đúng quy định tại khoản 3, Điều 108, Luật đất đai 2013: “Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm nhà nước quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất”. Tại thời điểm này, chưa có quyết định thu hồi đất và chủ đầu tư chưa được giao đất và công nhận quyền sử dụng đất.

Việc Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa đáp ứng yêu cầu đối với dự án phát triển nhà ở theo quy định tại khoản 3 Điều 5, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, trong đó: Nội dung dự án có 16 lô đất phân lô bán nền, tổng diện tích 1.410,5m2 (từ LK13-LK 28) là không đúng với quy định tại khoản 5 Điều 16, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Năm 2014, dự án Khu dân cư tại số 01, số 03 đường Nguyễn Du chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; chưa có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố. Thanh Hóa vẫn thực hiện việc kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa và Báo Thanh Hóa không đúng trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 63, Luật Đất đai 2013.

Từ 2014 đến 2018, UBND thành phố Thanh Hoá không ban hành Quyết định thu hồi đất, không đúng quy định tại Điều 66, Luật Đất đai 2013 và chưa thực hiện nghiêm Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến năm 2018, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đất 1/500, UBND thành phố Thanh Hoá và chủ đầu tư chưa lập hồ sơ thu hồi đất gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Về việc triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư,năm 2017, chủ đầu tư (Công ty miền Trung) khi chưa được cấp có thẩm quyền giao đất tại khu đất 01 Nguyễn Du nhưng đã sử dụng đất và đầu tư thực hiện dự án là không đúng trình tự thủ tục đầu tư. Chủ đầu tư tự ý xây dựng công trình tại 16 lô đất phân lô bán nền theo mặt bằng quy hoạch khi chưa thực hiện việc cấp phép xây dựng, vi phạm quy định tại Điều 89, Luật xây dựng 2014.

Chủ đầu tư đã không tuân thủ mặt bằng quy hoạch và dự án đầu tư được duyệt, thi công các hạng mục công trình không đúng với thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, vi phạm trật tự xây dựng, đến nay vẫn chưa được xử lý nghiêm theo quy định.

Dự án chưa được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, chủ đầu tư đã tự ý cho các hộ dân sử dụng các công trình tại dự án, không đúng quy định. Thanh tra Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hoá, UBND phường Điện Biên cũng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để chấn chỉnh và xử lý vi phạm.

Truy trách nhiệm

Sở Xây dựng là đơn vị chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các vi phạm trong việc: Đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án chưa đảm bảo quy định; Công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở khi dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, cấp Giấy phép quy hoạch số 224/GPQH; Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trong đó điều chỉnh loại đất từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị là chưa đúng quy định; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa đáp ứng yêu cầu đối với dự án phát triển nhà ở...

Đối với Sở Tài nguyên và Môi Trường: Chịu trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến chấp thuận phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; Chưa kịp thời phối hợp và đôn đốc UBND thành phố Thanh Hóa thực hiện quy trình và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định; Chưa thực hiện việc thanh lý và chấm dứt hợp đồng thuê với Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hoá theo quy định. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường tổng thể của dự án khi chưa điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cục Thuế tỉnh không thực hiện việc ban hành thông báo tiền thuê đất nộp hàng năm của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa tại khu đất số 01 Nguyễn Du, phường Điện Biên, trong thời gian từ 01/01/2015-14/11/2017; chưa có biện pháp quyết liệt thu hồi số tiền thuê đất của Công ty CP in Báo Thanh Hóa theo Hợp đồng thuê đất, số tiền 461.700.000 đồng nộp mgân sách Nhà nước.

UBND thành phố Thanh Hoá chịu trách nhiệm chính trong việc: Không kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất; Tiến hành công tác giải phóng mặt bằng khu đất số 01 Nguyễn Du đối với Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa; Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa, bàn giao đất cho Công ty Miền Trung khi chưa đủ căn cứ theo quy định; Không phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm; Chưa cương quyết xử lý nghiêm đối với vi phạm của chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hoá chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các sai phạm trong việc như: Thực hiện không nghiêm túc Hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012, không kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi không còn sử dụng đất, chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng thuê đất theo quy định; Vi phạm trong việc sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính không đầy đủ, bàn giao đất, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng miền Trung đã sử dụng đất, triển khai thực hiện dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất; Không tuân thủ mặt bằng quy hoạch được phê duyệt, thi công không đúng thiết kế bản vẽ thi công; Tự ý cho các hộ dân sử dụng các hạng mục nhà ở tại dự án khi chưa được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng.

Quỳnh Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đề nghị chuyển tài liệu công an điều tra vụ điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương

Đề nghị chuyển tài liệu công an điều tra vụ điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương

(PL&XD) - Xung quanh chuyện quy hoạch bị “băm nát” trên tuyến đường Lê Văn Lương, nhiều chuyên gia trong ngành Xây dựng, kiến trúc và không ít đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự bức xúc cho rằng, cần phải chuyển tài liệu sang cơ quan công an điều tra làm rõ mức độ vi phạm, yếu tố tham nhũng, tiêu cực, nhóm lợi ích trong từng lần “tùy tiện” điều chỉnh quy hoạch ở hàng chục công trình bất chấp quy định pháp luật.
Quảng Ninh: Nhiều lãnh đạo chủ chốt của TKV bị kỷ luật vì vi phạm từ khai trường mỏ

Quảng Ninh: Nhiều lãnh đạo chủ chốt của TKV bị kỷ luật vì vi phạm từ khai trường mỏ

(PL&XD) - Sự việc nhiều lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) bị kỷ luật đã lắng xuống, nhưng người dân vùng than vẫn không đành lòng khi người đứng đầu TKV ngày nay đã làm hoen ố truyền thống quý báu về “Kỷ luật - Đồng tâm” của thợ mỏ, nhận diện lỗi vi phạm bắt nguồn từ khai trường mỏ.

Xem thêm

Hưng Yên: Cần công tâm khi xét xử tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất đai

Hưng Yên: Cần công tâm khi xét xử tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất đai

(PL&XD) - Giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng hợp pháp, nhưng gần 10 năm sau người bán vẫn “ôm” đất không chịu bàn giao cho người mua. Trải qua nhiều vòng xét xử, hòa giải đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Hy vọng tới đây, phiên xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ giải quyết khách quan, công tâm, dứt điểm vụ việc tưởng chừng đã rất rõ ràng này.
Cần Thơ: Xử phạt đăng thông tin trái pháp luật mua bán căn hộ dự án Cồn Khương Riverside Apartment

Cần Thơ: Xử phạt đăng thông tin trái pháp luật mua bán căn hộ dự án Cồn Khương Riverside Apartment

Ngày 28/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 1340/STTTT-TTr về việc xử lý thông tin quảng cáo trên mạng với nội dung liên quan “Cần Thơ: Dự án Cồn Khương Riverside Apartment bán căn hộ trái pháp luật” (đăng trên Báo điện tử Xây dựng ngày 04/4/2022), gửi Sở Xây dựng Cần Thơ.
Thái Nguyên: Cần hiểu cho đúng về một dự án đô thị đang triển khai

Thái Nguyên: Cần hiểu cho đúng về một dự án đô thị đang triển khai

(PL&XD) - Chính quyền và doanh nghiệp đang chung tay giải quyết những vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng tại dự án Điểm dân cư nông thôn sinh thái Điềm Thụy, huyện Phú Bình (giai đoạn 1). Tuy nhiên tại địa phương đang có dư luận: Doanh nghiệp được giao thẳng gần chục ha đất để thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá. Dự án Điểm dân cư sinh thái nông thôn Điềm Thuỵ ảnh hưởng tới 53 hộ dân. Hiện tại đã phê duyệt phương án bồi thường cho 29 hộ, diện tích 6,93ha. Các hộ dân cạnh mặt đường ĐT.266 giữ nguyên (trừ một số hộ bị thu hồi đất để làm đường vào dự án).
Phá rừng tự nhiên tự ý mở đường tại Thạch Thành (Thanh Hóa): Xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục hậu quả

Phá rừng tự nhiên tự ý mở đường tại Thạch Thành (Thanh Hóa): Xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục hậu quả

(PL&XD) - Sau phản ánh của PL&XD về việc Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã kiểm tra, lập biên bản rừng tự nhiên bị phá trái phép để làm đường, thế nhưng gần 2 năm qua, các đơn vị chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm, ngày 3/6/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Hạt Kiểm lâm này về việc điều tra, xử lý dứt điểm vụ việc.
“Băm nát” quy hoạch Thành phố Hà Nội: Cần làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân

“Băm nát” quy hoạch Thành phố Hà Nội: Cần làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân

(PL&XD) – Những ngày gần đây, vấn đề điều chỉnh quy hoạch của Hà Nội đang được dư luận hết sức quan tâm khi hàng loạt sai phạm liên quan trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch đã được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ tại Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022. Nhiều ý kiến cho rằng, việc quy kết trách nhiệm “chung chung” thuộc về UBND Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội là chưa rõ và thậm chí còn làm ảnh hưởng đến người đang đảm nhiệm những vị trí liên quan trong công tác quản lý quy hoạch của thành phố hiện nay. Mặc dù, họ không phải chịu trách nhiệm đến các sai phạm như đã nêu trong Kết luận Thanh tra.
Tam Dương (Vĩnh Phúc): Siết chặt quản lý trật tự xây dựng

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Siết chặt quản lý trật tự xây dựng

(PL&XD) - Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra hướng dẫn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng… là những biện pháp mà cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương triển khai, nhằm đưa trật tự xây dựng đi vào nền nếp.

Xem thêm

Xem phiên bản di động