Thanh Hóa: Lộ diện hàng loạt sai phạm tại khu đất “vàng” số 01 Nguyễn Du

10/09/2021 19:13

(PL&XD) - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có Kết luận số 1381 ngày 26/7/2021 liên quan đến hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất số 01 Nguyễn Du (thành phố Thanh Hóa) của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa.
thanh hoa lo dien hang loat sai pham tai khu dat vang so 01 nguyen du
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có Kết luận số 1381 ngày 26/7/2021 liên quan đến hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất số 01 Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

Khu đất số 01, đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa (trước đây là Công ty TNHH MTV in Báo Thanh Hóa) thuê đất theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 19/4/2012. Ngày 31/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3699/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng miền Trung (gọi tắt là Công ty miền Trung) thực hiện Dự án nhà ở thương mại tại khu đất số 01 và 03, đường Nguyễn Du (khu đất số 03 là của cơ quan Báo Thanh Hóa quản lý, sử dụng).

Tuy nhiên, tại Kết luận số 1381 ngày 26/7/2021 của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của các Sở, ban ngành. Cụ thể, đối với việc thực hiện hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa. Tháng 12/2014, khi chưa có thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố Thanh Hóa đã thực hiện việc kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu đất 01 Nguyễn Du là không đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 69, Luật Đất đai 2013.

Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa đã nhận tiền bồi thường số tiền 3.586.863.000 đồng và bàn giao đất, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thanh Hoá ngày 14/11/2017 khi chưa có thông báo, quyết định thu hồi đất, chưa thanh lý Hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012 là không đúng quy định.

Hồ sơ kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thể hiện: Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa sử dụng khu đất số 01 Nguyễn Du đến ngày 14/11/2017 mới bàn giao mặt bằng cho UBND thành phố Thanh Hoá, Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa phải có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền thuê đất tại khu đất số 01, Nguyễn Du theo Hợp đồng số 112/HĐTĐ từ ngày 01/01/2015-14/11/2017, số tiền 461.714.000 đồng. Từ 01/01/2015-14/11/2017, Cục Thuế tỉnh chưa ban hành Thông báo thu tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa là không đúng quy định về quản lý sử dụng đất và Hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Năm 2013, sau tham mưu của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất số 01, 03 Nguyễn Du từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở liền kề và chia lô. Trong khi, năm 2019, UBND tỉnh mới phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa, trong đó có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu đất 01, 03 Nguyễn Du sang đất ở đô thị.

Sở Xây dựng mời gọi nhà đầu tư đối với dự án tại Văn bản số 1173/SXDQLN ngày 13/5/2013 khi chưa đủ điều kiện đăng tải thông tin theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, cụ thể: Khu đất thực hiện dự án chưa phù hợp với quy hoạch 1/2000 và kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm đăng tải thông tin mời gọi nhà đầu tư. Nội dung đăng tải thông tin chưa thể hiện chi tiết các điều kiện về sử dụng đất, quy hoạch, kiến trúc, số lượng và các loại nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Tiếp đó, Sở Xây dựng tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy phép quy hoạch số 224/GPQH và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trong đó điều chỉnh loại đất từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 52, Luật quy hoạch năm 2009.

Sở Tài Chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 là không đúng quy định tại khoản 3, Điều 108, Luật đất đai 2013: “Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm nhà nước quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất”. Tại thời điểm này, chưa có quyết định thu hồi đất và chủ đầu tư chưa được giao đất và công nhận quyền sử dụng đất.

Việc Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa đáp ứng yêu cầu đối với dự án phát triển nhà ở theo quy định tại khoản 3 Điều 5, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, trong đó: Nội dung dự án có 16 lô đất phân lô bán nền, tổng diện tích 1.410,5m2 (từ LK13-LK 28) là không đúng với quy định tại khoản 5 Điều 16, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Năm 2014, dự án Khu dân cư tại số 01, số 03 đường Nguyễn Du chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; chưa có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố. Thanh Hóa vẫn thực hiện việc kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa và Báo Thanh Hóa không đúng trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 63, Luật Đất đai 2013.

Từ 2014 đến 2018, UBND thành phố Thanh Hoá không ban hành Quyết định thu hồi đất, không đúng quy định tại Điều 66, Luật Đất đai 2013 và chưa thực hiện nghiêm Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến năm 2018, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đất 1/500, UBND thành phố Thanh Hoá và chủ đầu tư chưa lập hồ sơ thu hồi đất gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Về việc triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư,năm 2017, chủ đầu tư (Công ty miền Trung) khi chưa được cấp có thẩm quyền giao đất tại khu đất 01 Nguyễn Du nhưng đã sử dụng đất và đầu tư thực hiện dự án là không đúng trình tự thủ tục đầu tư. Chủ đầu tư tự ý xây dựng công trình tại 16 lô đất phân lô bán nền theo mặt bằng quy hoạch khi chưa thực hiện việc cấp phép xây dựng, vi phạm quy định tại Điều 89, Luật xây dựng 2014.

Chủ đầu tư đã không tuân thủ mặt bằng quy hoạch và dự án đầu tư được duyệt, thi công các hạng mục công trình không đúng với thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, vi phạm trật tự xây dựng, đến nay vẫn chưa được xử lý nghiêm theo quy định.

Dự án chưa được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, chủ đầu tư đã tự ý cho các hộ dân sử dụng các công trình tại dự án, không đúng quy định. Thanh tra Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hoá, UBND phường Điện Biên cũng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để chấn chỉnh và xử lý vi phạm.

Truy trách nhiệm

Sở Xây dựng là đơn vị chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các vi phạm trong việc: Đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án chưa đảm bảo quy định; Công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở khi dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, cấp Giấy phép quy hoạch số 224/GPQH; Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trong đó điều chỉnh loại đất từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị là chưa đúng quy định; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa đáp ứng yêu cầu đối với dự án phát triển nhà ở...

Đối với Sở Tài nguyên và Môi Trường: Chịu trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến chấp thuận phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; Chưa kịp thời phối hợp và đôn đốc UBND thành phố Thanh Hóa thực hiện quy trình và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định; Chưa thực hiện việc thanh lý và chấm dứt hợp đồng thuê với Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hoá theo quy định. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường tổng thể của dự án khi chưa điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cục Thuế tỉnh không thực hiện việc ban hành thông báo tiền thuê đất nộp hàng năm của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa tại khu đất số 01 Nguyễn Du, phường Điện Biên, trong thời gian từ 01/01/2015-14/11/2017; chưa có biện pháp quyết liệt thu hồi số tiền thuê đất của Công ty CP in Báo Thanh Hóa theo Hợp đồng thuê đất, số tiền 461.700.000 đồng nộp mgân sách Nhà nước.

UBND thành phố Thanh Hoá chịu trách nhiệm chính trong việc: Không kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất; Tiến hành công tác giải phóng mặt bằng khu đất số 01 Nguyễn Du đối với Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa; Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa, bàn giao đất cho Công ty Miền Trung khi chưa đủ căn cứ theo quy định; Không phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm; Chưa cương quyết xử lý nghiêm đối với vi phạm của chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hoá chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các sai phạm trong việc như: Thực hiện không nghiêm túc Hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012, không kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi không còn sử dụng đất, chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng thuê đất theo quy định; Vi phạm trong việc sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính không đầy đủ, bàn giao đất, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng miền Trung đã sử dụng đất, triển khai thực hiện dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất; Không tuân thủ mặt bằng quy hoạch được phê duyệt, thi công không đúng thiết kế bản vẽ thi công; Tự ý cho các hộ dân sử dụng các hạng mục nhà ở tại dự án khi chưa được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng.

Quỳnh Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

vinh phuc bat doi tuong dung mang xa hoi xam pham loi ich cua nha nuoc va to chuc ca nhan

Vĩnh Phúc: Bắt đối tượng dùng mạng xã hội xâm phạm lợi ích của Nhà nước và tổ chức, cá nhân

(PL&XD) – Cơ quan chức năng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ đối tượng Phùng Thị Nga do sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, đăng tải các thông tin có nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với tổ chức, cá nhân thuộc huyện Yên Lạc.
thai nguyen chan chinh khac phuc thieu sot vi pham trong xac dinh gia dat doi voi cac du an khu dan cu khu do thi

Thái Nguyên: Chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, vi phạm trong xác định giá đất đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị

(PL&XD) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản gửi các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Xem thêm

ninh thuan cong ty tnhh thuan thao bi phat 40 trieu dong

Ninh Thuận: Công ty TNHH Thuận Thảo bị phạt 40 triệu đồng

(PL&XD) - Liên quan đến bài viết “Ninh Thuận: Dính nhiều sai phạm Công ty TNHH Thuận Thảo bị “tuýt còi””, ông Lê Kim Hoàng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 40 triệu đồng.
thua thien hue xu phat du an go green farm va yeu cau hoan thanh thu tuc trong 60 ngay

Thừa Thiên – Huế: Xử phạt dự án Go Green Farm và yêu cầu hoàn thành thủ tục trong 60 ngày

(PL&XD) - Ông Nguyễn Việt Bằng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ sinh thái Go Green Farm với số tiền 40 triệu đồng; Buộc dừng thi công xây dựng công trình vi phạm và yêu cầu trong thời hạn 60 ngày phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.
cong ty yen sao khanh hoa 712 don vi thanh vien kinh doanh thua lo hon 187 ty dong

Công ty Yến sào Khánh Hòa: 7/12 đơn vị thành viên kinh doanh thua lỗ hơn 18,7 tỷ đồng

(PL&XD) - Vừa qua, Thanh tra Bộ Tài chính ban hành Kết luận Thanh tra số 614/KL-TTr về thanh tra tài chính tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị nhiều nội dung cần phải thực hiện; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan.
phu tho xu phat 250 trieu dong doanh nghiep tu nhan binh son do vi pham trong linh vuc de dieu

Phú Thọ: Xử phạt 250 triệu đồng doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn do vi phạm trong lĩnh vực đê điều

(PL&XD) – Sau khi PL&XD có bài: “Phú Thọ: Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn hoạt động bến bãi trái phép, bất chấp pháp luật” phản ánh tình trạng doanh nghiệp ngang nhiên lấn chiếm lòng sông gây cản trở dòng chảy và ảnh hưởng trực tiếp đến đê điều…UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này.
mot quyet dinh lac long

Một quyết định lạc lõng

(PL&XD) - Đó là Quyết định số 09/QĐKNTT-VKS-KDTM ngày 12/8/2021 để quyết định kháng nghị tái thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 253/2011/KDTM-PT ngày 21/11/2011 của Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa Phúc thẩm tại Hà Nội. Giải quyết tranh chấp của Hợp đồng cam kết số 458/HDCNQSDĐ ngày 10/11/2006 giữa Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (Công ty CIRI) với Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ Vạn Niên (Công ty Vạn Niên).
...

Tin bài cuối cùng

Xem phiên bản di động