Thẩm định dự án đầu tư xây dựng: Trung ương còn được ủy quyền cho địa phương?

31/03/2022 17:41

(PL&XD) - Ngày 30/3, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1064/BXD-HĐXD gửi UBND thành phố Đà Nẵng về việc có liên quan đến ủy quyền thẩm định các dự án đầu tư xây dựng theo quy định mới hiện nay.
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng: Trung ương còn được ủy quyền cho địa phương?
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Hiện nay, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế, bãi bỏ quy định ủy quyền thẩm định đối với các dự án. UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất liên quan đến việc ủy quyền thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cho Sở Xây dựng địa phương theo quy định cũ trước đây (theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 144/2016/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Chỉnh phủ về việc tăng cường phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng tiếp tục phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở phù hợp với thực tế và đảm bảo quản lý nhà nước.

Đối với đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục xem xét phân cấp (theo cơ chế đặc thù) tại sửa đổi khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP, do các sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đã thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình theo phân cấp tại Nghị định 144/2016/NĐ-CP, Bộ Xây dựng ủng hộ việc tiếp tục có cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng trong thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng có tổng kết, đánh giá việc thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình theo cơ chế đặc thù tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP về số lượng, chất lượng thực hiện, các khó khăn vướng mắc để đề xuất Chính phủ quy mô dự án phù hợp để phân cấp cho Đà Nẵng theo cơ chế đặc thù khi sửa đổi Nghị định 144/2016/NĐ-CP.

Nội dung Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương không quy định việc ủy quyền thẩm định của Bộ Xây dựng với chính quyền địa phương. Do vậy, nội dung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế và bãi bỏ quy định về ủy quyền tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Xây dựng không có cơ sở pháp lý để thực hiện ủy quyền thẩm định đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng.

Theo quy định của Luật số 62/2020/QH14, việc thẩm định thiết kế cơ sở đã được thay thế bằng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Đối với các dự án đã được cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng ủy quyền cho Sở Xây dựng thẩm định thì thực hiện xử lý chuyển tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Hà Khánh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng

(PL&XD) – Chứng chỉ hành nghề giá, sát xây dựng hạng I của ông Trịnh Hoàng Quang vũ (Đà Nẵng) sẽ hết hạn vào tháng 9/2022. Ông Vũ hỏi, thủ tục và trình tự thực hiện gia hạn chứng chỉ hành nghề theo quy định hiện nay như thế nào?
Thẩm quyền điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Thẩm quyền điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật

(PL&XD) – Trường hợp điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật (KTKT) đầu tư xây dựng, việc xác định chủ đầu tư thực hiện rà soát, điều chỉnh để trình phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng điều chỉnh căn cứ theo văn bản/quyết định của người quyết định đầu tư phân giao nhiệm vụ chủ đầu tư.
Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

(PL&XD) - Ông Trần Đăng Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) hỏi, dự án chưa hoàn thành xây dựng hoặc đã đưa một phần dự án vào hoạt động, nay nhà đầu tư muốn chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng như thế nào?

Xem thêm

Dự án nhiều hạng mục, tính chi phí thiết kế thế nào?

Dự án nhiều hạng mục, tính chi phí thiết kế thế nào?

(PL&XD) - Đối với chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, trường hợp dự án gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau thì chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo từng công trình tương ứng với loại, cấp của công trình đó.
Lập hồ sơ hoàn công bằng ngôn ngữ khác có được không?

Lập hồ sơ hoàn công bằng ngôn ngữ khác có được không?

(PL&XD) – Công ty bà An Thị Thùy Trang (Hà Nội) có 100% vốn nước ngoài, đang làm nhà thầu thi công xây dựng dự án tại Việt Nam cho chủ đầu tư cũng là công ty nước ngoài. Tuy nhiên, pháp luật xây dựng hiện hành không còn quy định về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ hoàn thành công trình.
Liên danh trúng thầu dự án nhà ở, xác định chủ đầu tư thế nào?

Liên danh trúng thầu dự án nhà ở, xác định chủ đầu tư thế nào?

(PL&XD) - Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Hợp đồng trọn gói, tính chi phí lán trại thế nào?

Hợp đồng trọn gói, tính chi phí lán trại thế nào?

(PL&XD) - Công ty ông Phương Đắc (Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, có đăng ký kinh doanh, tháng 10/2021, công ty ký hợp đồng thi công công trình cấp IV, giá trị xây lắp 350.000.000 đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 40 ngày.
Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

(PL&XD) – Công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư sơ bộ 14 tỷ đồng. Khi thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì tổng mức đầu tư là 13,2 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư tăng lên 13,8 tỷ đồng.
Cần xây dựng khung kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương

Cần xây dựng khung kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương

(PL&XD) - Pháp luật nhà ở hiện hành không quy định cho phép cập nhật các dự án xây dựng nhà ở đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào kế hoạch phát triển nhà ở mà kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Tin đọc nhiều

Xem phiên bản di động