Góc nhìn
Nhớ Bác - nghĩ về kiến trúc hôm nay

Nhớ Bác - nghĩ về kiến trúc hôm nay

(PL&XD) - Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề nhà ở cho dân sinh, kiến thiết xây dựng đất nước luôn được Bác quan tâm ...

Xem thêm

Xem phiên bản di động