Góc nhìn
Lý Ngọc Thanh

Nhìn trước những khó khăn

(PL&XD) - Dịch bệnh đang tác động tiêu cực và gây khó khăn (tiềm ẩn lạm phát, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là vốn ODA), thách thức cho ...
Lý Ngọc Thanh

Đô thị trong dịch bệnh

(PL&XD) - Những diễn biến của đại dịch Covid - 19 thời gian qua cho thấy, đô thị là nơi dễ bị tổn thương nhất. Trong đó, các chuỗi cung ứng về thực phẩm cho ...
Lý Ngọc Thanh

Mối nguy rác thải nhựa

(PL&XD) - Chưa bao giờ các vùng ven biển lại đứng trước nhiều đe dọa, thách thức như lúc này. Không chỉ là những đợt đe dọa của mưa lũ, bão lớn, triều cường… mà ...
...

Tin bài cuối cùng

Xem phiên bản di động