Tác giả
Lý Ngọc Thanh

Lý Ngọc Thanh

Nhà báo, Trưởng phòng TKTS Báo Tài nguyên & Môi trường
Xem phiên bản di động