Quy định thế nào về chuyển tiếp chủ đầu tư công trình?

22/06/2021 17:00

(PL&XD) – Ông Trần Văn Đức (Hà Nội) có câu hỏi về việc pháp luật về xây dựng có quy định cụ thể việc chuyển tiếp chủ đầu tư đối với các công trình sửa chữa định kỳ nói riêng và các công trình khác nói chung hay không?
quy dinh the nao ve chuyen tiep chu dau tu cong trinh
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, đến nay hình thức ủy thác quản lý dự án không còn cơ sở để thực hiện, áp dụng trong quản lý dự án của chủ đầu tư có đúng không? Đối với trường hợp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thì không yêu cầu giám đốc quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực khi thành lập ban quản lý một dự án hoặc chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án, hiểu như vậy có đúng không? Ông Đức cũng muốn biết, công chức được điều động làm việc có thời hạn tại ban quản lý một dự án thì có cần chứng chỉ hành nghề phù hợp với nhóm dự án hay không?

Bộ Giao thông Vận tải quyết định giao Ban quản lý dự án đường sắt (trực thuộc Bộ) làm chủ đầu tư đối với các công trình sửa chữa định kỳ. Cục Đường sắt Việt Nam sẽ có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải chấp thuận giao cho Ban quản lý dự án đường sắt làm đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư vẫn là Cục Đường sắt Việt Nam.

Ông Đức hỏi, việc lựa chọn hình thức quản lý trong trường hợp nêu trên có phù hợp với quy định pháp luật hay không? Nếu chưa phù hợp thì cần bổ sung, nghiên cứu văn bản hướng dẫn nào?

Về chứng chỉ hành nghề: Chuyên ngành thông tin, tín hiệu đường sắt thuộc đối tượng cần phải cấp chứng chỉ hành nghề tại Điểm b Khoản 3, Khoản 4 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hay là đối tượng không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Khoản 3 Điều 62, Khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP?

Về thẩm quyền điều chỉnh thiết kế, dự toán: Trong quá trình làm việc với đơn vị kiểm toán Nhà nước đối với 2 công trình sửa chữa định kỳ đường sắt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã thi công xong trong năm 2019 và nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành năm 2020, ông Đức đã bảo vệ quan điểm là việc điều chỉnh thiết kế, dự toán đối với 2 công trình thuộc thẩm quyền của Cục Đường sắt Việt Nam. Do việc điều chỉnh quy mô thiết kế ban đầu và khối lượng sau điều chỉnh vượt giá gói thầu được phê duyệt nên căn cứ theo Điểm a Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư phải trình hồ sơ thiết kế điều chỉnh và dự toán người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định (trường hợp này là Cục Đường sắt Việt Nam).

Ông Đức hỏi, quan điểm như nêu trên có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định chủ đầu tư tại một thời điểm cụ thể được thực hiện theo quyết định của người quyết định đầu tư.

Thẩm quyền của chủ đầu tư trong việc thanh toán, tạm ứng, quyết toán và nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng, Khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định: “1. Căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý dự án sau: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án; Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc; Tổ chức tư vấn quản lý dự án”.

Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện nay thì không có hình thức ủy thác quản lý dự án.

Đối với hình thức chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án với dự án có quy mô lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thì giám đốc quản lý dự án không phải đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, giám đốc ban quản lý dự án và các cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ năng lực và chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Việc người quyết định đầu tư giao ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực làm chủ đầu tư đồng thời quản lý dự án là phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Về các lĩnh vực phải có chứng chỉ hành nghề, Khoản 1 Điều 62 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều 62. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 53 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Các lĩnh vực, phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định này. Các hoạt động tư vấn liên quan đến kiến trúc, phòng cháy chữa cháy thực hiện theo quy định của pháp luật về kiến trúc và phòng cháy chữa cháy”.

Về điều chỉnh thiết kế, dự toán; đối với công trình không thuộc phạm vi áp dụng của Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Ánh Dương

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

co quan nao tham dinh cong trinh cau trong do thi

Cơ quan nào thẩm định công trình cầu trong đô thị?

(PL&XD) - Trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cầu trong đô thị thì việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình là thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải hoặc Sở Giao thông Vận tải hoặc của người quyết định đầu tư.
du an nao duoc dieu chinh tong muc dau tu xay dung

Dự án nào được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng?

(PL&XD) - Một dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, nguồn vốn từ tiền bồi thường của 1 doanh nghiệp. Bước thiết kế bản vẽ thi công dự toán thẩm định vượt lên thành 65 tỷ đồng theo Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 1/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
huong dan xac dinh chi phi tham tra du toan bo sung

Hướng dẫn xác định chi phí thẩm tra dự toán bổ sung

(PL&XD) - Công trình xây dựng trụ sở có tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng. Sau khi thẩm tra, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì có nội dung phát sinh dự toán, thiết kế (giá trị 100 triệu đồng) nên phải thẩm tra phần bổ sung này. Chi phí thẩm tra bổ sung tính theo tỷ lệ % ra giá trị nhỏ hơn 2 triệu đồng.

Xem thêm

co bat buoc ghi nhat ky giam sat thi cong

Có bắt buộc ghi nhật ký giám sát thi công?

(PL&XD) - Ông Phạm Hồng Thái (Hà Nội) hỏi, công trình thi công năm 2020 có cần thiết phải ghi nhật ký giám sát thi công hay không? Nếu có thì theo thông tư, nghị định nào và nếu không thì theo quy định nào?
cong trinh nang luong co phai lap nhiem vu thiet ke

Công trình năng lượng có phải lập nhiệm vụ thiết kế?

(PL&XD) - Ông Đỗ Xuân Sơn (Hà Nội) hỏi, nhiệm vụ thiết kế có bắt buộc phải lập với các dự án đầu tư xây dựng hay không? Với công trình năng lượng, cấp I, sử dụng vốn khác thì lập thế nào và chủ đầu tư có thể tự lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế không?
tra cuu thong tin cac du an nha o xa hoi the nao

Tra cứu thông tin các dự án nhà ở xã hội thế nào?

(PL&XD) - Ông Ngô Thế Duy là công nhân viên, đã lập gia đình và đăng ký hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ông có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhưng không biết thông tin gì về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Duy đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ ông thông tin về vấn đề này (có thể mua ở đâu, giá như thế nào…).
dieu kien nang luc khi xa lam chu dau tu du an

Điều kiện năng lực khi xã làm chủ đầu tư dự án

(PL&XD) - Ông Cao Văn Phương (Quảng Nam) hỏi, bộ máy chuyên môn của chủ đầu tư là cấp xã cần có những điều kiện nào? Công chức địa chính – xây dựng – nông nghiệp và môi trường và một số cán bộ, công chức chuyên môn khác của xã cần những điều kiện gì?
du an cua tinh co the giao ubnd huyen lam chu dau tu

Dự án của tỉnh có thể giao UBND huyện làm chủ đầu tư?

(PL&XD) - Trong một số trường hợp cụ thể, người quyết định đầu tư có thể giao cơ quan, tổ chức khác làm chủ đầu tư mà không giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công.
dieu kien tham gia goi thau bao tri he thong dien

Điều kiện tham gia gói thầu bảo trì hệ thống điện

(PL&XD) - Công ty ông Dương Cao Sơn tham gia gói thầu bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy phát điện và các thiết bị điện tòa nhà (máy biến áp, máy cắt...). Ông Dương hỏi: Trường hợp chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo trì, bảo dưỡng thì có cần chứng chỉ năng lực xây dựng không?
...

Tin bài cuối cùng

Xem phiên bản di động