Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư đường giao thông kết nối 3 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận

24/05/2023 21:10

(PL&XD) - Chiều 24/5, trong chương trình Kỳ họp thứ 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận (Dự án).
Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư đường giao thông kết nối 3 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra về quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Dự án đã được xác định trong quy hoạch và danh mục ưu tiên đầu tư

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết: Ủy ban tán thành với sự cần thiết đầu tư Dự án vì việc đầu tư Dự án sẽ hình thành tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Khánh Hòa. Dự án cũng đã được xác định trong danh mục các dự án ưu tiên của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối vùng theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phá vỡ thế độc đạo về giao thông đường bộ giữa huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, tạo điều kiện và khả năng kết nối liên vùng giữa tỉnh Khánh Hòa với hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Việc đầu tư Dự án cũng sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy giao thương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của 2 huyện miền núi, trong số 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh trên cả nước, với hơn 70% dân số là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo trên 45%.

Dự án đồng thời góp phần tạo điều kiện chủ động về cứu hộ cứu nạn tăng cường an ninh, quốc phòng, hình thành thế trận phòng thủ vững chắc cho khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ và 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Chủ nhiệm Lê Quang Huy cho biết: Đến nay, hồ sơ Dự án đáp ứng các yêu cầu. Dự án đã tuân thủ yêu cầu của pháp luật về đầu tư công, tuân thủ quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp; quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Quốc hội, điều kiện khi phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo quy định tại Nghị định 83/2019/NĐ-CP; tuân thủ pháp luật về xây dựng, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Dự án cũng phù hợp với Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đã được Bộ Chính trị thông qua; Phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch tổng thể sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội thông qua; phù hợp với quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với các Quy hoạch, Kế hoạch có liên quan khác.

Về thời gian thực hiện Dự án từ năm 2022 đến năm 2027, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng: Nếu được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vào Kỳ họp thứ 5 và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù thì tiến độ thực hiện Dự án theo Tờ trình của Chính phủ là chưa phù hợp. Do đó, đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá kỹ để rút ngắn thời gian xây dựng; cân nhắc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án phù hợp với tiến độ giải ngân vốn.

Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư đường giao thông kết nối 3 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận
Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư dự án.

Dự án không ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái rừng

Về chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết: Tổng diện tích đất có rừng tự nhiên khoảng 75,58ha, chiếm 58,6% tổng diện tích chiếm đất của Dự án; chỉ chiếm 0,027% diện tích rừng hiện có của tỉnh Khánh Hòa và diện tích rừng đặc dụng cần chuyển mục đích sử dụng chỉ chiếm 0,193% diện tích rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Theo báo cáo kết quả điều tra rừng, trong 32,88ha diện tích rừng đặc dụng cần chuyển mục đích sử dụng đa số là rừng nghèo kiệt và rừng phục hồi. Trong 27,07ha rừng phòng hộ đầu nguồn cần chuyển mục đích sử dụng không có rừng giàu, chỉ có rừng nghèo, rừng phục hồi và rừng hỗn giao.

Như vậy, việc chuyển diện tích rừng đặc dụng và phòng hộ đầu nguồn của Dự án không ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái rừng, môi trường tự nhiên, môi trường sống của các loài động, thực vật và chức năng phòng hộ đầu nguồn của rừng.

Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa có phương án trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với diện tích rừng phải chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Dự án.

Ủy ban Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cập nhật các quy định mới của pháp luật và cân nhắc các phương án trồng rừng tối ưu để tránh phát sinh chi phí trồng rừng, dẫn đến tổng chi phí Dự án tăng, kéo dài thời gian triển khai Dự án.

Đề xuất của Chính phủ, kiến nghị Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong thực hiện Dự án

Về hướng tuyến, Chủ nhiệm Lê Quang huy cho biết: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đưa ra 03 Phương án về hướng tuyến của Dự án.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành hướng tuyến theo Phương án 2 như Chính phủ trình Quốc hội vì đây là phương án tối ưu. Theo đó, dự án có độ dài tuyến hợp lý (ngắn hơn phương án 1 là 3,3km), đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật Vtk=60km/h. Riêng đoạn làm mới qua địa hình núi hiểm trở, khó khăn, khúc cua gấp, tốc độ thiết kế Vtk=40km/h. Hướng tuyến không đi vào phân khu bảo tồn nghiêm ngặt thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Các khu tập trung đông dân cư, quy hoạch xây dựng hồ chứa nước Sông Cầu, phù hợp với địa hình, địa vật, thủy văn khu vực tuyến đi qua, hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng, chiếm dụng đất rừng, đất trồng lúa, nhờ đó giảm thiểu khối lượng đào đắp và phù hợp cảnh quan môi trường vùng đặt tuyến. Phương án có hiệu quả cao nhất về mặt kinh tế.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng tán thành với đề xuất của Chính phủ, kiến nghị Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong thực hiện Dự án. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội cho phép giao UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý theo pháp luật về đầu tư công.

Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến Dự án.

Quý Anh

Theo

Có liên quan

Cùng chuyên mục

Sẽ vinh danh nhiều “Gương sáng pháp luật” năm 2023

Sẽ vinh danh nhiều “Gương sáng pháp luật” năm 2023

Tại cuộc họp lần thứ nhất Hội đồng bình chọn Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” năm 2023 ngày 27/9, dự kiến, Hội đồng sẽ lựa chọn 50 Gương sáng đại diện cho các lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương để vinh danh nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay.
Tam Dương (Vĩnh Phúc): Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLXD) - Sáng 26/9, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Xem thêm

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Giải phóng mặt bằng khu đất dịch vụ, đấu giá xã An Hòa

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Giải phóng mặt bằng khu đất dịch vụ, đấu giá xã An Hòa

(PLXD) - Sáng 22/9, lực lượng chức năng huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã giải phóng mặt bằng bắt buộc 581,8m2 diện tích đất nông nghiệp của hộ ông Đỗ Đức (Văn) Lạc, thường trú tại thôn Hương Đình, xã An Hòa, không nhận tiền bồi thường để thực hiện Dự án khu đất dịch vụ, đấu giá xã An Hòa. Số tiền hộ ông Lạc không nhận được gửi vào Kho bạc Nhà nước huyện.
Biên Hòa (Đồng Nai): Nhiều dự án giao thông chậm tiến độ

Biên Hòa (Đồng Nai): Nhiều dự án giao thông chậm tiến độ

(PLXD) - Ngày 21/9, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các Sở, ngành và UBND thành phố Biên Hòa về tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm và các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

(PLXD) - Ngày 21/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Chỉ thị số 26-CT/TW.
Thái Nguyên: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri thành phố Sông Công

Thái Nguyên: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri thành phố Sông Công

(PLXD) - Ngày 19/9, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc với gần 700 cử tri thành phố Sông Công theo chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Hội nghị Khai thác và An toàn hàng không thế giới năm 2023 tại Việt Nam

Hội nghị Khai thác và An toàn hàng không thế giới năm 2023 tại Việt Nam

(PLXD) - Cục hàng không Việt Nam cho biết, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) lựa chọn Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) làm chủ nhà đăng cai Hội nghị Khai thác và An toàn thế giới năm 2023 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-21/9, điều này chứng tỏ được tầm ảnh hưởng, năng lực, uy tín của thương hiệu trên trường quốc tế.

Xem thêm

Phiên bản di động