Phú Yên: Có vi phạm Luật Đấu giá tài sản không?

18/12/2020 23:00

(PL&XD) - Dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa (đợt 1 - giai đoạn 1, gồm 158 lô đất ở với diện tích 21.187m2, giá khởi điểm gần 640 tỷ đồng) thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, đã 2 tháng trôi qua sau cuộc đấu giá, UBND tỉnh Phú Yên vẫn chưa chịu phê duyệt kết quả trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. Sự trì trệ trên không chỉ vi phạm Luật Đấu giá tài sản, mà còn dấy lên nguy cơ làm thất thoát tài sản của Nhà nước, khiến môi trường đầu tư của tỉnh bị ảnh hưởng đến mức “báo động đỏ”.

2202 31
Dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa.

Sự trì hoãn khó hiểu của UBND tỉnh Phú Yên trong việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá tại dự án Khu dân cư đô thị liền kề Bắc đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa, đại diện Liên danh đơn vị trúng thầu - Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai thể hiện sự bức xúc cao độ khi quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà đầu tư trúng đấu giá dự án này khẳng định, UBND tỉnh Phú Yên đã cố tình vi phạm Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đi ngược với chủ trương, chính sách mời gọi, thu hút đầu tư mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Theo nội dung trong đơn phản ánh của Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai, ngày 22/10/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (TT Đấu giá) đã tổ chức đấu giá dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa (đợt 1, giai đoạn 1) theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và phương án đấu giá đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt.

Kết quả, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai (Công ty đại diện) và Công ty Cổ phần Khải Huy Quân là người trúng đấu giá với giá tiền: 645.199.990.900 đồng (Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ một trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi ngàn chín trăm đồng); tài sản trúng đấu giá là: 158 lô đất ô phố LK03; LK04; BT05 và LK13 thuộc dự án Khu đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1, giai đoạn 1).

Ngay sau khi trúng đấu giá, ngày 23/10/2020, Liên danh trúng đấu giá đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước (vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên) với số tiền là: 127.982.950.000 đồng để thay bảo lãnh của ngân hàng, đây chính là khoản tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật.

Sau khi tổ chức đấu giá thành, ngày 26/10/2020, UBND thành phố Tuy Hoà đã gửi Tờ trình số 342/TTr-UBND đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trưởng tỉnh Phú Yên công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề Bắc đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa.

Văn bản kiến nghị nêu rõ kết quả: Vào lúc 14h00 ngày 22/10/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Phú yên đã tổ chức đấu giá Dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Cuộc đấu giá công khai có sự chứng kiến của đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố (đơn vị được giao làm chủ tài sản) và khách mời theo quy định của pháp luật.

“Sau khi công bố kết quả trúng đấu giá, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai và Công ty Cổ phần Khải Huy Quân là người trúng đấu giá. Với tổng số tiền thu được qua đấu giá là: 645.199.990.900 đồng, tăng gần 5,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm và tiền đặt cọc trước là 127.982.950.000 đồng”, nội dung Tờ trình nêu.

UBND thành phố Tuy Hòa cũng kết luận: “Trong quá trình tổ chức và thực hiện cuộc đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục đã quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và phương án đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt; người tham gia đấu giá chấp hành đúng theo Quy chế đấu giá đã ban hành và các phiếu trả giá, phiếu trúng đấu giá đều hợp lệ”.

Từ kết quả trúng đấu giá hợp pháp trên, UBND thành phố Tuy Hòa đã kiến nghị: “Để có cơ sở thực hiện các bước trình tự thủ tục đúng quy định và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người trúng đấu giá được quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016, UBND thành phố Tuy Hòa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận kết quả đấu giá…”

Điều 12, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên và môi trường để trình UBND cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất”.

Thế nhưng, đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày UBND thành phố Tuy Hòa gửi kiến nghị phê duyệt kết quả đấu giá, đến nay, UBND tỉnh Phú Yên vẫn chưa chịu phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với Liên danh trúng đấu giá hợp pháp dự án Khu dân cư đô thị Bắc Trần Phú.

Khó hiểu hơn, ngày 04/12/2020, UBND tỉnh Phú Yên ra Văn bản số 6067/UBND-KT, do bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký, chỉ đạo: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành, địa phương có liên quan đến việc xây dựng, thông qua phương án đấu giá, thực hiện đấu giá và quy định về việc phê duyệt kết quả đấu giá đối với dự án này, trình UBND tỉnh. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 10/12/2020”.

“Cách làm ngược ngạo, thực hiện vòng lại quy trình đấu giá của bà Hồ Thị Nguyên Thảo - tân Phó UBND tỉnh Phú Yên không chỉ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu giá tài sản năm 2016, mà còn đang dấy lên nhiều hoài nghi, dư luận xấu trong xã hội về cách làm việc trì trệ, năng lực thực thi công vụ và chính sách thu hút đầu tư của UBND tỉnh Phú Yên. Rõ ràng hiện tượng “trên trải thảm, dưới rải đinh” vẫn còn đang hiện hữu qua việc cố tình trì hoãn phê duyệt kết quả đấu giá dự án Khu dân cư đô thị Bắc đường Trần Phú”, đại diện nhà đầu tư nêu vấn đề.

“Việc đến nay các cơ quan chức năng của UBND tỉnh Phú Yên vẫn chưa ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đầu tư thực hiện Dự án để Liên danh thực hiện các bước tiếp theo đã làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Liên danh, ảnh hưởng lớn và gây ra thiệt hại cho phương án, kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư dự án. Hiện tại, Liên danh chúng tôi đã chuẩn bị phương tiện, vật tư và nhân lực theo đúng kế hoạch, phương án mà UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt”, đại diện Liên danh trúng thầu nêu bức xúc.

Hiện nhiều ý kiến cho rằng, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và các ban, ngành chức năng Trung ương cần sớm vào cuộc làm rõ tính pháp lý, trách nhiệm thực thi công vụ của bà tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo. Bởi, văn bản chỉ đạo lòng vòng, có dấu hiệu lạm quyền, vi phạm quy định pháp luật của bà Thảo về việc phê duyệt công nhận kết quả đấu giá dự án Khu dân cư đô thị liền kề Bắc đường Trần Phú. Điều này không chỉ khiến nhà đầu tư trúng đấu giá, đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng cọc tiền trúng đấu giá rơi vào tình cảnh khó khăn, điêu đứng do kế hoạch kinh doanh bị xáo trộn, mà hệ luỵ nghiêm trọng hơn là nhiệm vụ chính trị, công tác thu ngân sách và lãnh đạo, điều hành của thành phố Tuy Hòa năm 2020 nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung có thể sẽ bị thất bại, đồng thời môi trường thu hút đầu tư của tỉnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề đến mức báo động.

Thanh Xuân - Phương Mai

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: “La liệt” tình trạng vi phạm trật tự xây dựng Khu đô thị ven sông Lạch Tray

Hải Phòng: “La liệt” tình trạng vi phạm trật tự xây dựng Khu đô thị ven sông Lạch Tray

(PL&XD) - Khu đô thị ven sông Lạch Tray - Waterfront City (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), thành phố Hải Phòng hiện có nhiều công trình được tự ý cơi nới, cải tạo sửa chữa. Do không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nên các công trình này đã quá vỡ quy hoạch kiến trúc, gây mất mỹ quan đô thị.
Đống Đa (Hà Nội): Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng

Đống Đa (Hà Nội): Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng

(PL&XD) - Ngày 25/5, UBND quận Đống Đa đã thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phá dỡ đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 17 ngõ 80 đường Láng (nay là địa chỉ số 84 đường Láng). Có thể thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND quận, công trình vi phạm trật tự xây dựng này đã được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Vĩnh Phúc: Sập tường rào sân golf Tam Đảo, nước tràn vào nhà dân gây thiệt hại tài sản

Vĩnh Phúc: Sập tường rào sân golf Tam Đảo, nước tràn vào nhà dân gây thiệt hại tài sản

(PL&XD) – Lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đính chính trước thông tin dư luận cho rằng, trên địa bàn xảy ra sự cố “vỡ đập” gây ngập lụt, thực tế, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một đoạn tường rào của sân golf Tam Đảo và đoạn tường rào của Nhà máy Z95 đổ sập, khiến nước tràn xuống nhà dân gây thiệt hại về tài sản.

Xem thêm

Thanh Hóa: Chỉ đạo xử lý thông tin PL&XD phản ánh

Thanh Hóa: Chỉ đạo xử lý thông tin PL&XD phản ánh

(PL&XD) - Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, xử lý thông tin PL&XD phản ánh việc, người dân xã Cẩm Ngọc nộp tiền mua đất hơn 3 năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thường Tín (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ninh Sở?

Thường Tín (Hà Nội): Chính quyền có “làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Ninh Sở?

(PL&XD) – Nhiều năm qua, hàng nghìn m2 đất nông nghiệp tại xã Ninh Sở (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã bị các hộ gia đình, doanh nghiệp san lấp, “hô biến” thành nhà ở, nhà xưởng sản xuất, kinh doanh với quy mô lớn. Thời gian gần đây, sự việc diễn ra ngày càng rầm rộ, nhưng chính quyền vẫn “làm ngơ”, chưa xử lý dứt điểm.
Ninh Bình: Cần kiểm soát hoạt động khai thác các mỏ đá

Ninh Bình: Cần kiểm soát hoạt động khai thác các mỏ đá

(PL&XD) – Ngành công nghiệp xi măng Việt Nam đang ngày càng phát triển với một số lượng lớn các nhà máy, trạm nghiền và đã đến lúc các nhà sản xuất xi măng, quản lý môi trường, quản lý xã hội cần nhìn nhận vấn đề đốt rác thải trong lò quay sản xuất xi măng như một trong những yêu cầu của sự phát triển bền vững, góp phần giảm tiêu hao, tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm và góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các yếu tố gây ô nhiễm. Ngoài ra, việc khai thác đá làm xi măng, làm vật liệu xây dựng vừa nhanh cạn kiệt nguồn tài nguyên vừa ảnh hưởng tới nguồn cung trong nhiều ngành nghề khác, như nghề đá mỹ nghệ. Thực tế, tại huyện Hoa Lư một số doanh nghiệp có dấu hiệu khai thác mỏ đá vượt chỉ giới cần được tỉnh Ninh Bình kiểm tra, làm rõ.
Hà Nội: Ai “chống lưng” cho hàng loạt vi phạm của Công ty Cổ phần Hateco Logistics tồn tại?

Hà Nội: Ai “chống lưng” cho hàng loạt vi phạm của Công ty Cổ phần Hateco Logistics tồn tại?

(PL&XD) – Thời gian qua, rất nhiều vi phạm về trật tự xây dựng của Công ty Cổ phần Hateco Logistics tại Khu công nghiệp (KCN) Sài Đồng B được các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội chỉ ra, tuy nhiên các vi phạm này không những không được khắc phục mà còn được Công ty Cổ phần Hateco Logistic “ung dung" đưa vào sử dụng.

Xem thêm

Xem phiên bản di động