Phú Yên: Cần khoảng 2.726,9 tỷ để phát triển đô thị EaLy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

11/03/2021 17:00

(PL&XD) – Ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị EaLy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
1612 22
UBND tỉnh Phú Yên vừa có Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị EaLy. Tổng nhu cầu vốn là khoảng 2.726,9 tỷ.

Mở rộng không gian phát triển dọc theo Quốc lộ 29

Theo UBND tỉnh Phú Yên, phạm vi ranh giới nghiên cứu là toàn bộ ranh giới hành chính của xã EaLy (6 thôn: Tân Yên, Tân Lập, Tân Bình, Tân Sơn, 2/4 và buôn Zô). Mục đích của Chương trình là cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống đô thị theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đã được phê duyệt, Quy hoạch chung thị trấn Tân Lập, huyện Sông Hinh, phù hợp với chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn về phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và lồng ghép các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng tưởng xanh; xây dựng danh mục, lộ trình nâng loại đô thị EaLy; xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị mới, mở rộng, cải tạo, tái thiết đô thị có chức năng chuyên biệt trên địa bàn, từ đó xác định kế hoạch đầu tư các dự án xây dựng phát triển, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí về phân loại đô thị còn yếu, đảm bảo chất lượng cơ sở hạ tầng đô thị theo phân loại.

Xây dựng lộ trình thực hiện, nguồn vốn thực hiện nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ cần làm để đạt được mục tiêu của chương trình. Phối hợp lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, dự án đã và đang triển khai của các ngành trên địa bàn đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để phát triển đô thị trong các giai đoạn 2020 – 2025, 2026 – 2030 và 2031 – 2035.

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, khu vực phát triển đô thị được xác định theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Lập, huyện Sông Hinh đã được phê duyệt tại Quyết định số 269 của UBND tỉnh, với diện tích là 228ha. Khu vực phát triển đô thị tại vị trí trung tâm xã cũ, mở rộng không gian phát triển dọc theo Quốc lộ 29 về phía Tây, đến đường Đông Trường Sơn.

Cụ thể, khu vực 1 (Trung tâm đầu mối, thương mại cửa ngõ phía Đông), được xác định là phía Bắc Quốc Lộ 29 đến hết ranh giới phát triển đô thị tập trung. Các chức năng chính gồm: Chợ đầu mối cấp khu vực, bến xe đô thị, hỗn hợp ở kết hợp với dịch vụ thương mại, ở hiện trạng cải tạo và ở mới.

Định hướng phát triển trung tâm đầu mối, dịch vụ cửa ngõ phía Đông lấy chợ EaLy làm hạt nhân; bổ sung, cải tạo, mở rộng quy mô các trường học, công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đơn vị ở; phát triển mô hình hỗn hợp ở kết hợp dịch vụ thương mại dọc Quốc lộ 29; xây dựng các khu ở mới kết hợp cải tạo chỉnh trang dân cư hiện trạng; xây dựng bến xe đô thị; xây dựng mới một phần công viên đô thị.

Khu vực 2 (Trung tâm tổng hợp hành chính, văn hóa, giáo dục, thể thao gắn với Trung tâm đầu mối, thương mại cửa ngõ phía Tây), tại khu vực này được xác định phía Bắc giáp với Quốc lộ 29; phía Tây là đường Đông Trường Sơn; phía Nam là khu vực sản xuất nông nghiệp; phía Đông là công viên suối EaLy.

Các chức năng chính tại khu vực 2 gồm: Trung tâm hành chính cấp đô thị; trung tâm văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thi; trung tâm giáo dục cấp đô thị và cấp vùng; hỗn hợp ở kết hợp với dịch vụ thương mại, ở hiện trạng cải tạo và ở mới.

Định hướng xây dựng cụm trung tâm hỗn hợp hành chính, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao; bổ sung các trường học, công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị; phát triển mô hình hỗ hợp ở kết hợp dịch vụ thương mại dọc Quốc lộ 29; xây dựng các khu ở mới kết hợp cải tạo chỉnh trang dân cư hiện trạng; xây dựng trung tâm đầu mối, cửa ngõ phía Tây; xây dựng mới một phần công viên đô thị.

Đối với khu vực 3 (Trung tâm Thương mại dịch vụ cấp khu vực và hiện trạng cải tạo) được xác định phía Bắc giáp với Quốc lộ 29; phía Tây giáp với Phân khu 2; phía Đông giáp với suối EaBar; phía Nam là vùng sản xuất nông lâm nghiệp. Các chức năng tại khu vực 3 cụ thể là Trung tâm thương mại dịch vụ cấp khu vực; Trung tâm Y tế; hỗn hợp ở kết hợp với dịch vụ thương mại, ở hiện trạng cải tạo và mới.

Định hướng xây dựng mới trung tâm thương mại cấp khu vực, chuyển đổi chức năng từ UBND xã hiện trạng; nâng cấp trạm y tế xã thành trạm y tế cấp đô thị; bổ sung các trường học, công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị; phát triển mô hình hỗn hợp ở kết hợp dịch vụ thương mại dọc Quốc lộ 29; xây dựng các khu ở mới kết hợp cải tạo chỉnh trang dân cư hiện trạng; xây dựng mới một phần công viên đô thị.

Dự kiến phân bổ nguồn vốn thành 3 giai đoạn

UBND tỉnh Phú Yên cho hay, tổng nhu cầu vốn phục vụ phát triển đô thị EaLy giai đoạn năm 2025, tầm nhìn đến 2030 là khoảng 2.726,9 tỷ. Trong đó, nhu cầu vốn cho các dự án phát triển hạ tầng kinh tế chiếm 18,4% (501,5 tỷ), dự án hạ tầng kỹ thuật khung, khoảng 1.153,2 tỷ (chiếm 42,3%). Nhu cầu vốn cho các công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị khoảng 1.062,7 tỷ (chiếm 39%). Vốn cho công tác lập quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị… khoảng 9,5 tỷ.

Kế hoạch phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình phát triển đô thị EaLy được UBND tỉnh Phú Yên dự kiến cụ thể như: Giai đoạn 2020 – 2025, vốn ngân sách 253 tỷ, chiếm 44,3% tổng nhu cầu vốn; vốn ngoài ngân sách là 319,80 tỷ, chiếm 55,7% tổng nhu cầu vốn.

Giai đoạn 2026 – 2030, vốn ngân sách là 392 tỷ, chiếm 42,4%; vốn ngoài ngân sách là 537,2 tỷ, chiếm 57,8% và giai đoạn 2031 – 2035, vốn ngân sách 507,5 tỷ, chiếm 41,4%; vốn ngoài ngân sách là 712 tỷ, chiếm 58,6%.

Đối với giải pháp xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, thời gian đến sẽ rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng và tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn toàn xã. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch; kịp thời phát hiện các vướng mắc để tổng hợp nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

Xây dựng Quy chế quản lý đô thị, đối với các khu trung tâm đô thị làm cơ sở quản lý thiết kế, xây dựng các công trình kiến trúc. Xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch. Tập trung xây dựng phát triển một số khu vực đô thị trọng điểm làm điển hình và nhân rộng ra các khu vực đô thị khác.

Trọng tâm là thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong triển khai lập, thẩm định quy hoạch. Kịp thời công bố, công khai quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch. Đặc biệt, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp ngang tầm với yêu cầu quản lý và phát triển đô thị trong tình hình mới.

Duy Quan

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quy hoạch không gian biển: Hướng tới phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Quy hoạch không gian biển: Hướng tới phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

(PL&XD) – Biển và đại dương là cội nguồn của sự sống trên Trái đất. Trong bối cảnh loài người đang phải đối mặt và nỗ lực ứng phó với những tác động khôn lường của biến đổi khí hậu, biển và đại dương một lần nữa lại chứng tỏ vai trò quan trọng toàn cầu của nó. Để khai thác hiệu quả tiềm năng môi trường biển mang lại, một trong những biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường biển là cần quy hoạch không gian biển để phát triển “kinh tế biển xanh” hướng đến các mục tiêu trong đó có phát triển bền vững.
Cần Thơ: Thị trấn Phong Điền là đô thị hạt nhân trong vùng đô thị sinh thái

Cần Thơ: Thị trấn Phong Điền là đô thị hạt nhân trong vùng đô thị sinh thái

(PL&XD) – UBND thành phố Cần Thơ vừa mới ban hành Quyết định số 3489/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Theo Quyết định này, thị trấn Phong Điền có diện tích khoảng 813,59ha, dân số khoảng 50.000 người, là đô thị hạt nhân trong vùng đô thị sinh thái Phong Điền.
Sơn La: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Sốp Cộp

Sơn La: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Sốp Cộp

(PL&XD) – UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến năm 2035 với quy mô lập quy hoạch 1.500ha, quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 10.600 người; dự báo đến năm 2035 khoảng 13.000 người.
Biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu

Biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu

(PL&XD) – Mới đây, Hội đồng khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phong với đề tài “Biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam”.

Xem thêm

Tập đoàn Nam Cường tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng cầu số 1 và số 2 thuộc Dự án khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc Hải Dương

Tập đoàn Nam Cường tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng cầu số 1 và số 2 thuộc Dự án khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc Hải Dương

(PL&XD) – Nhằm kết nối giao thông giữa các khu đô thị, trung tâm thành phố Hải Dương với Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc, sáng ngày 20/9/2022, tại Tập đoàn Nam Cường đã diễn ra cuộc thi Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình cầu số 1 và số 2 bắc qua sông Sặt thuộc Dự án khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc Hải Dương.
Giới thiệu cuốn sách “Quy hoạch không gian Biển - Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững”

Giới thiệu cuốn sách “Quy hoạch không gian Biển - Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững”

(PL&XD) – Với mong muốn tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp phát triển bền vững, cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong Chương trình nghị sự SDG (Chương trình phát triển bền vững) đến năm 2030 của Liên hợp quốc; Từ việc tổng hợp, chắt lọc, phân tích những kiến thức được nghiên cứu quốc tế mới nhất gắn với việc sử dụng mô hình nghiên cứu điển hình trên thế giới, các tác giả đã xây dựng cuốn sách “Quy hoạch không gian Biển - Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững” (Mô hình bờ Tây vịnh Bắc Bộ).
Thị trấn Đầm Hà (Quảng Ninh): Phấn đấu lên đô thị loại IV

Thị trấn Đầm Hà (Quảng Ninh): Phấn đấu lên đô thị loại IV

(PL&XD) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn vừa chủ trì cuộc họp về Điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Đầm Hà, quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà, chỉ đạo địa phương mở rộng địa giới hành chính đi đôi với hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nâng cấp thị trấn huyện lên đô thị loại IV.
Hơn 1.600 đồ án được số hóa trên cổng thông tin quy hoạch

Hơn 1.600 đồ án được số hóa trên cổng thông tin quy hoạch

(PL&XD) – Công tác quy hoạch, kiến trúc, quản lý phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm. Đến nay, Bộ Xây dựng phối hợp với địa phương trong công tác số hóa và cập nhật các đồ án quy hoạch, tổng số 1.668 đồ án lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam.
Cuộc thi thiết kế “Ngôi nhà mơ ước” 2022: Cá tính không gian ở

Cuộc thi thiết kế “Ngôi nhà mơ ước” 2022: Cá tính không gian ở

(PL&XD) – Thiết kế “Ngôi nhà mơ ước” là cuộc thi do Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Tạp chí Kiến trúc cùng với CLB Kiến trúc sư trẻ và các đơn vị tài trợ Tôn POMINA, Quạt trần LuxuryFan, Viglacera phối hợp tổ chức. Cuộc thi Ngôi nhà mơ ước năm 2022 với chủ đề “Cá tính của không gian ở” nhằm khích lệ các ý tưởng thiết kế sáng tạo trong lĩnh vực Kiến trúc Nhà ở.

Xem thêm

Xem phiên bản di động