Phát triển đô thị thông minh hướng đến phát triển toàn diện con người

22/10/2020 22:32

(PL&XD) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020, phiên họp toàn thể, do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì, tổ chức tại Hà Nội, chiều 22/10.
phat trien do thi thong minh huong den phat trien toan dien con nguoi
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định: Phát triển đô thị thông minh, bền vững là một hướng đi có tính đột phá để góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia.

Cùng tham dự phiên họp toàn thể có Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Ban Thư ký ASEAN, UBND các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự phiên họp toàn thể.

Cùng tham gia còn có sự tham gia trực tiếp của gần 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế; gần 50 đại biểu quốc tế tham gia trực tuyến tại nhiều điểm cầu trên thế giới.

Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết: Đây là sự kiện quốc tế có quy mô lớn, gắn với các hoạt động chính thức của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Mục đích của Diễn đàn cấp cao nhằm sơ kết 1 năm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển đô thị thông minh với các hoạt động trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) năm 2020.

Đây là Diễn đàn mở để các nước ASEAN trao đổi kinh nghiệm quý báu trong quá trình phát triển đô thị thông minh và cũng dịp để các nhà lãnh đạo quốc gia và các đô thị ASEAN cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài ASEAN tìm thấy được những thông tin, những giải pháp, những cơ hội hợp tác để phát triển đô thị thông minh hiệu quả.

phat trien do thi thong minh huong den phat trien toan dien con nguoi
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình: Diễn đàn cao cấp về đô thị thông minh ASEAN 2020 là Diễn đàn mở để các nước ASEAN trao đổi kinh nghiệm quý báu trong quá trình phát triển đô thị thông minh.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết: Với chủ đề “Đô thị Thông minh – hướng tới cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, Diễn đàn tập trung vào hai nhóm vấn đề chính là hướng tới giữ gìn và phát huy bản sắc cộng đồng của các đô thị trong quá trình phát triển đô thị thông minh và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

Tại Diễn đàn, báo cáo về Định hướng phát triển đô thị thông minh bền vững trong Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh: Phát triển đô thị thông minh cần chú trọng giải quyết vấn đề tăng trưởng đô thị bền vững, hướng đến mục tiêu lấy con người làm trọng tâm, giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, củng cố bản sắc, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đồng thời với bảo vệ được nguồn tài nguyên và các hệ sinh thái tự nhiên.

phat trien do thi thong minh huong den phat trien toan dien con nguoi
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cam kết: Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước thúc đẩy mạnh quá trình phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.

Đánh giá về những cơ hội trong phát triển đô thị thông minh, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho rằng: Viêt Nam chủ động tiếp cận và định hướng phát triển đô thị thông minh từ khá sớm, bắt nhịp với các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng đã tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số. Hạ tầng thông tin đã cơ bản được phủ sóng 4G, Kkhả năng tiếp cận các dịch vụ về công nghệ thông tin và tỷ lệ sử dụng các thiết bị di động ở mức khá cao so với thế giới.

Để thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 01/8/2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Đề án 950 xác định 7 quan điểm và nguyên tắc định hướng và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện những mục tiêu về phát triển đô thị thông minh của nước ta trong thời gian tới.

Bộ trưởng cho biết: Việt Nam đang ở cấp độ đầu tiên trong 5 cấp độ phát triển của đô thị thông minh, vì thế cần mở rộng quan hệ hợp tác, tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới, nhất là đối với mạng lưới đô thị thông minh ASEAN để thúc đẩy quá trình đô thị thông minh của Việt Nam, gắn kết với sự thịnh vượng chung của khu vực ASEAN.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm về quy hoạch đô thị thông minh, quản lý đô thị thông minh, cung cấp các tiện ích thông minh và xây dựng cơ sở nền tảng và tăng cường tiềm lực thực hiện. Cần xác định rõ bản chất của đô thị thông minh chính là sự liên kết, chia sẻ và tích hợp thông tin, phát triển theo chiều sâu, đổi mới cơ chế và thể chế.

Bộ trưởng cam kết, với vai trò là bộ quản lý ngành, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan để thúc đẩy mạnh quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam theo những chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

phat trien do thi thong minh huong den phat trien toan dien con nguoi
Toàn cảnh phiên họp toàn thể.

Phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn cấp cao, ông Lim Jock Hoi - Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khuyến nghị: ASCN cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để ASEAN có một nền tảng công nghệ mạnh mẽ cho các thành phố thông minh.

Thông qua công tác quản lý, hài hòa các quy định và thúc đẩy trao đổi dữ liệu trong nền kinh tế kỹ thuật số giữa các quốc gia thành viên ASEAN để giải quyết các thách thức đô thị và tạo ra các nguồn tăng trưởng mới.

ASCN cần tăng cường chia sẻ các giải pháp thực tiễn hiệu quả để giúp giảm khoảng cách trong việc tiếp cận thông tin y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người nghèo thành thị. Đầu tư vào đào tạo lại kỹ năng, nâng cao kỹ năng và học hỏi các kỹ năng mới cho lao động phi chính thức và những người làm việc trong các lĩnh vực có khả năng mất việc.

Ông Lim Jock Hoi cũng đề nghị cần hợp tác chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, khu vực công và tư nhân, thực hiện các phương pháp tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, tăng cường quan hệ đối tác thành phố thông minh trong và ngoài khu vực.

Cũng phát biểu trực tuyến, bà Keren Dunn Kelley - Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ khẳng định lại cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ và khu vực tư nhân với các quốc gia châu Á để tiếp tục hợp tác cùng nhau trong các hoạt động hướng tới các thành phố thông minh, bền vững và phát triển.

Trong thời gian tới, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tổ chức ba sự kiện đối thoại giữa Hoa Kỳ - Đà Nẵng về hệ thống giao thông thông minh, Hoa Kỳ - Quảng Nam về chính phủ điện tử và Hoa Kỳ - Thành phố Hồ Chí Minh về trung tâm điều hành thông minh và hệ thống liên lạc khẩn cấp tích hợp.

Bà Keren nhấn mạnh: Hoa Kỳ cam kết hợp tác lâu dài với các quốc gia thành viên ASEAN không chỉ về thành phố thông minh và rộng hơn nữa là công nhận vai trò trung tâm của ASEAN đối với Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Về mặt kinh tế sẽ gắn kết với những ưu tiên về cơ sở hạ tầng, năng lượng và hợp tác kỹ thuật số.

Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển đô thị thông minh, ông Vivian Balarkrishnan - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore chỉ ra 3 nguyên tắc quan trọng trong phát triển thành phố thông minh, gồm: Cơ sở hạ tầng, tính toàn diện và khả năng tương tác.

phat trien do thi thong minh huong den phat trien toan dien con nguoi
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ, ngành thăm quan không gian triển lãm về đô thị thông minh tại Diễn đàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò quan trọng của phát triển khoa học kỹ thuật. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở rộng thêm không gian mới cho phát triển đô thị thông minh, không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên hiệu quả, mà còn có thể định hướng, dự báo được các vấn đề rủi ro, nguy cơ một cách chính xác hơn, nhanh chóng hơn, từ đó tăng khả năng thích ứng, tự phục hồi của xã hội và đô thị.

Thủ tướng cho rằng, ASCN thực sự là không gian thuận lợi để các quốc gia ASEAN phát huy nội lực, mở rộng hợp tác với các đối tác ngoài khối để thúc đẩy quá trình đô thị hóa thông minh hiệu quả để hướng đến các mục tiêu nền kinh tế cạnh tranh, môi trường bền vững và chất lượng cuộc sống cao.

Thủ tướng khẳng định: Việt Nam xác định xây dựng đô thị thông minh là 1 trong 3 nhiệm vụ cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển đô thị thông minh, bền vững là một hướng đi có tính đột phá để góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia. Do vậy, đã đồng thời ban hành chính sách phát triển Đô thị thông minh bền vững đến 2025 và tầm nhìn 2030.

Mục tiêu nhân văn của đô thị thông minh là hướng đến cuộc sống hạnh phúc, sự phát triển toàn diện con người, bảo vệ môi trường và thiết lập hệ sinh thái đô thị bền vững.

Để đạt được những điều này, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới. Đó là cần phát triển hạ tầng thông tin mạnh, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Phát triển đô thị thông minh phải dựa trên cơ sở cân nhắc cơ hội và rủi ro, thách thức gắn với nhu cầu và năng lực của địa phương, không thực hiện theo phong trào, cần làm từng bước, có chọn lọc, theo lộ trình.

Phát triển đô thị thông minh kết hợp hài hoà giữa kế thừa, kinh nghiệm và phát triển những giá trị gia tăng do công nghệ, kỹ thuật mới đem lại, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng riêng của khối ASEAN và đặc thù của các quốc gia thành viên.

Cần chú trọng xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu thông minh phục vụ đưa ra các quyết định thông minh; thúc đẩy quy hoạch và các giải pháp quản lý đô thị thông minh; thu hút sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân, phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chiến lược khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết hài hòa các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và định hướng phát triển đô thị thông minh bền vững.

phat trien do thi thong minh huong den phat trien toan dien con nguoi
Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành thăm quan các gian hàng triển lãm.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn các thành viên ASEAN nâng cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, cùng chung tay thực hiện tốt 5 ưu tiên của năm ASEAN 2020 là củng cố môi trường hòa bình, kết nối thịnh vượng, phát triển cộng đồng và bản sắc ASEAN, thúc đẩy quan hệ đối tác quốc tế và đẩy mạnh năng lực thể chế ASEAN.

Cũng tại Diễn đàn lần này có 5 phiên hội thảo chuyên đề tập trung vào các vấn đề cốt lõi trong xây dựng đô thị thông minh; hoạt động triển lãm về mô hình đô thị thông minh và các nền tảng, sản phẩm công nghệ cho xây dựng đô thị thông minh.

Hà Anh – Linh Mạnh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

ky niem 75 nam ngay truyen thong nganh thanh tra

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

(PL&XD) – Sáng 23/11, Thanh tra Bộ Xây dựng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945 – 23/11/2020). Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tới dự và thay mặt lãnh đạo Bộ chúc mừng những thành tích của Thanh tra Bộ Xây dựng trong những năm qua.
chap thuan thong xe dua vao khai thac cong trinh mo rong ham duong bo hai van

Chấp thuận thông xe đưa vào khai thác công trình mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

(PL&XD) – Đây là kết luận của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng ở buổi họp, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 - thuộc dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế và quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) vào ngày 20/11, tại Đà Nẵng.

Xem thêm

bo truong pham hong ha mot so quy dinh phap ly ve quan ly su dung nha chung cu con thieu ro rang

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: Một số quy định pháp lý về quản lý sử dụng nhà chung cư còn thiếu rõ ràng

(PL&XD) – Sáng 10/11, trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội về thực trạng quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà lý giải nhiều nguyên nhân, trong đó xác định, một số quy định pháp lý của quản lý và sử dụng nhà chung cư còn chưa thật đầy đủ và thiếu rõ ràng.
doan cong tac bo xay dung khao sat cac diem sat truot ngap ung tai quang binh

Đoàn công tác Bộ Xây dựng khảo sát các điểm sạt trượt, ngập úng tại Quảng Bình

(PL&XD) - Ngày 2/11, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm Trưởng đoàn tiếp tục chuyến khảo sát, đánh giá và khắc phục hậu sạt lở đất tại Đồn biên phòng quốc tế Cha Lo (xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) và khảo sát điểm ngập úng, nhà chống lũ tại huyện Lệ Thuỷ và Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
doan cong tac bo xay dung kiem tra cong tac phong chong khac phuc hau qua thien tai tai cac tinh mien trung

Đoàn công tác Bộ Xây dựng kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung

(PL&XD) – Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng – thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ ngày 01 – 03/11 Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm Trưởng đoàn làm việc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế về hỗ trợ khảo sát, đánh giá và khắc phục hậu quả thiên tai.
phat trien do thi thong minh can bat dau tu quy hoach thong minh

Phát triển đô thị thông minh cần bắt đầu từ quy hoạch thông minh

(PL&XD) - Trong khuôn khổ “Diễn đàn cao cấp về phát triển đô thị thông minh ASEAN 2020”, do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tại Hà Nội, sáng 22/10, đã diễn ra Hội thảo “Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị”. Đây là 1 là một trong 5 Hội thảo chuyên đề của Diễn đàn.
yeu cau ra soat cac tieu chi lua chon dia diem xay dung nha lan trai phong chong sat lo dat lu ong lu quet

Yêu cầu rà soát các tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng nhà, lán trại phòng chống sạt lở đất, lũ ống, lũ quét

(PL&XD) - Trước tình hình sạt lở đất, vùi lấp công trình (lán trại, doanh trại, trụ sở, nhà ở và cụm dân cư), gây rất nhiều thương vong cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân và người dân vừa qua tại các tỉnh miền Trung; theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ngày 19/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp với đại diện các Cục, Vụ, Viện chức năng thuộc Bộ Xây dựng, Cục Doanh trại Bộ Quốc phòng, đại diện các Công ty: Tư vấn khảo sát USCo, Tổng Công ty Sông Đà và các chuyên gia… để xác định nguy cơ, nguyên nhân sạt lở đất.
...

Tin bài cuối cùng

Xem phiên bản di động