Góc nhìn

Phát huy thắng lợi vĩ đại của “mốc son” lịch sử

29/04/2021 10:19

(PL&XD) - Cách đây 46 năm, 30/4/1975 là ngày thắng lợi vĩ đại đi vào lịch sử nước ta, lịch sử thế giới như một trang sử chói lọi của những năm 70 thế kỷ XX, mang tầm vóc thời đại sâu sắc, đặc biệt. Mốc son rạng ngời của ngày đó chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng, thể hiện tinh thần quật khởi của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Quân và nhân dân ta đánh bại kẻ thù lớn mạnh, hung hãn,...
4551 9
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

...góp phần thúc đẩy các dân tộc đứng lên giải phóng, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Ngày nay, chúng ta càng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vô cùng biết ơn sự hi sinh to lớn của các thế hệ cha, ông, các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến trọn vẹn cho nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.

Tự hào và tin tưởng vào vai trò và nhân tố quyết định thắng lợi là sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần quật cường, trí thông minh, sáng tạo của nhân dân, quân đội anh hùng, nguyện tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực tự cường và nêu cao đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia theo đường lối Đại hội XIII của Đảng. Đó là quyết tâm giành những thành tựu nổi bật trong 3 dấu mốc quan trọng của đất nước: Đến năm 2025 kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, Việt Nam là quốc gia phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển mạnh mẽ cách mạng 4.0, đạt mức thu nhập trung bình cao và thuộc nhóm 3 nước đẫn đầu khu vực ASEAN. Đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), với quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển có mức thu nhập cao. Vào mốc son ấy, Việt Nam thật sự “Hóa Rồng”!...

Kim Quốc Hoa

Xem thêm

Những tỷ phú USD Việt Nam

Những tỷ phú USD Việt Nam

(PL&XD) - Theo xếp hạng của tổ chức Forbes, năm 2021, toàn thế giới có 2.755 người là tỷ phú USD (trong đó có 493 tỷ phú mới), so với ...

Xem thêm

Quan tâm nhiều

Xem phiên bản di động