Xin chờ trong giây lát...

Ngành Xây dựng: Chủ động thích ứng, phục hồi và phát triển

22/01/2023 22:06 | Tuấn Nghĩa – Lê Đức

(PL&XD) - Năm 2022, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên với quan điểm chỉ đạo, phương châm hành động “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, ngành Xây dựng đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Xem thêm

Xem phiên bản di động