Khách hàng căng băng rôn cầu cứu vì liên quan đến giao nền – sổ hồng sau hai thập kỷ

10/08/2022 19:49

(PL&XD) - Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn (IPD) cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL), tuy nhiên hiện nay nhiều vấn đề còn tồn tại liên quan đến dự án khu nhà ở Thạnh Mỹ Lợi – (Quận 2) Thành phố Thủ Đức vẫn chưa được giải quyết trong đó có việc xác định nghĩa vụ tài chính – bàn giao hoàn thiện dự án sau 2 thập kỷ.
Khách hàng căng băng rôn cầu cứu vì liên quan đến giao nền – sổ hồng sau hai thập kỷ
Trụ sở Công ty Cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL) được giao đất thực hiện dự án từ năm 2007 và được UBND Quận 2 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 năm 2010, tuy nhiên theo xác nhận của UBND Quận 2, ngày 2/12/2016, Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn đã thực hiện bồi hoàn (bao gồm bồi thường bằng tiền và hoán đổi đất) và nhận bàn giao đất thực tế từ năm 2002 kéo dài đến năm 2011 cụ thể như sau: Năm 2002 là 35.739m2, trong đó diện tích đất bồi thường 13.770m2 và diện tích hoán đổi đất 22.029m2; năm 2003 là 34.952m2, trong đó diện tích đất bồi thường 13.332m2 và diện tích hoán đổi đất 21.620m2; năm 2004 là 8.487m2, trong đó diện tích đất bồi thường 5.908m2 và diện tích hoán đổi đất 5.908m2; năm 2005 là 5.970m2, trong đó diện tích đất bồi thường 800m2 và diện tích hoán đổi đất 21.620m2; năm 2006 là 838m2 diện tích hoán đổi đất; năm 2010 là 35.568m2 đất bồi thường; năm 2011 là 7.2012,6m2 diện tích hoán đổi đất.

Trao đổi với khách hàng Nguyễn Hữu - phường An Khánh (Quận 2), Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nhóm phóng viên được biết Dự án liên tục được điều chỉnh quy hoạch qua các văn bản điều chỉnh từ 2002 - đến nay, khách hàng thắc mắc đây là điều chỉnh theo yêu cầu thay đổi của thành phố hay là một hình thức kéo dài không mong muốn hoàn thiện dự án. Chủ đầu tư cho biết: Dự án Khu nhà ở 14,3905ha phường Thạnh Mỹ Lợi được lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lần đầu ngày 20/02/2002 theo Quyết định số 546/KTST-ĐB2 của Kiến trúc sư Trưởng Thành phố.

Ngày 29/03/2010, UBND Quận 2 có Quyết định số 3908/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu nhà ở 14,3905ha phường Thạnh Mỹ Lợi cho phù hợp nhu cầu thực tế, phát triển khu nhà ở đồng bộ hiện đại, chỉnh trang nâng cấp bộ mặt cảnh quan kiến trúc đô thị với Quyết định giao đất dự án số 3786/QĐ-UBND ngày 22/08/2007 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 26/09/2013, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 5335/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi 180,8ha, trong đó Dự án Khu nhà ở 14,3905ha phường Thạnh Mỹ Lợi là một dự án thành phần. Vì vậy, thời gian qua Công ty tiếp tục lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu nhà ở 14,3905ha phường Thạnh Mỹ Lợi cho phù hợp với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính của quy hoạch phân khu 1/2000 nêu trên.

Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho phù hợp với quy hoạch tổng thể là cần thiết để đảm bảo đúng quy hoạch và thực hiện công tác bàn giao cho cơ quan thẩm quyền quản lý sau này. Công ty luôn mong muốn sớm hoàn thành dự án; việc chậm hoàn thành gây rất nhiều phiền hà, thiệt hại cho cả đôi bên.

Khách hàng căng băng rôn cầu cứu vì liên quan đến giao nền – sổ hồng sau hai thập kỷ
Cổng UBND thành phố Thủ Đức.

Liên quan đến dự án Về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Sài Gòn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần tại Văn bản số 4851/UBND - KT đến nay đã được trên 18 tháng doanh nghiệp đã và đang thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư trả lời Công ty đã thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo đầy đủ đối với phần nội dung của Công ty. Đối với các nội dung Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, ngành thực hiện, Công ty không thuộc thẩm quyền. Riêng đối với kiến nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, ngành thực hiện liên quan đến Dự án Khu nhà ở 14,3905ha phường Thạnh Mỹ Lợi là xác định tiền sử dụng đất, Công ty đã chủ động liên tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy thực hiện. Kết quả, ngày 08/6/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có Công văn số 4324/VP-ĐT chỉ đạo khẩn Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu, đề xuất.

Khách hàng hỏi Công ty đã thay đổi lãnh đạo doanh nghiệp chúng tôi lại nhận được một bản tiến độ với mốc thực hiện như mới. Khách hàng chờ đợi dự án từ lúc tuổi còn xanh đến nay đã lên ông lên bà vậy khách hàng sẽ chờ đợi thêm bao nhiêu đời lãnh đạo. ESL thay da đổi thịt bao nhiêu lần nữa thì các bô lão sẽ được xây nhà? Chủ đầu tư trả lời với quý khách hàng tại các buổi họp trước đây, hiện nay Dự án Khu nhà ở 14,3905ha Thạnh Mỹ Lợi chưa hội đủ điều kiện để xây dựng công trình trên đất. Tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty thấu hiểu, chia sẻ sự bức xúc của khách hàng và nổ lực bằng nhiều phương án để đạt được mục đích là dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công việc phụ thuộc nhiều ở các cơ quan chức năng liên quan nhưng Công ty kiên trì bố trí cán bộ đeo bám từng công việc. Vì vậy, tiến độ dự án phụ thuộc vào các quy định hiện hành và thời gian xử lý của các cơ quan chức năng.

Ngày 08/6/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tiền sử dụng đất của dự án. Công ty tiếp tục theo dõi và hy vọng các cơ quan chức năng sớm thực hiện xác định tiền sử dụng đất dự án.

Sáng 04/8/2022 sau khi kết thúc 3 địa điểm căng băng rôn, dưới trời nắng nóng của ngày hè tháng 8 trao đổi với ông Hùng - khách hàng trên 70 tuổi cho biết thêm: Trong nhiều lần đối thoại với khách hàng gần đây ESL cho rằng, hiện nay dự án gặp nhiều khó khăn kéo dài, thủ tục pháp lý của dự án trước đây đối với quy định của pháp luật hiện nay không còn phù hợp. Để thực hiện dự án, Công ty ESL bắt buộc phải điều chỉnh một số thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật là không đúng với thực tế khách quan. Bao năm trôi qua, mong có được mái nhà ở thành phố cho gần con cháu đến tuổi gần đất xa trời hàng tháng/ quý/ năm ông chỉ biết đi một quãng đường đi về 120km để ngắm khu đất cỏ mọc hoang tàn.

Khách hàng căng băng rôn cầu cứu vì liên quan đến giao nền – sổ hồng sau hai thập kỷ
Băng rôn căng tại khu đất dự án ESL sau 2 thập kỷ cỏ mọc, hàng năm ESL đều đặn thuê người cắt cỏ.

Khách hàng có “Hợp đồng đổi đất nông nghiệp lấy nền nhà” cho biết thêm: Hiện nay chưa ấn định được tiền sử dụng đất tại Dự án Thạnh Mỹ Lợi là do Đông Sài Gòn có nhiều sai phạm, dẫn đến việc phải thanh tra và cần chờ đến khi có Kết luận Thanh tra của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lỗi chủ quan, chứ không phải lỗi khách quan. Do đó Đông Sài Gòn vẫn phải chịu trách nhiệm nếu có việc chưa xác định được tiền sử dụng đất dẫn đến việc chưa thể giao đất. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về đất đai, thì việc chưa xác định được tiền sử dụng đất trong dự án đã được giao đất cho chủ đầu tư và người mua đã hoàn thành nghĩa vụ với chủ đầu tư (lưu ý là: Nộp tiền thuê đất là nghĩa vụ của chủ đầu tư) không ảnh hưởng tới việc giao đất.

Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ liên quan đến dự án trên, Sở đã có công văn ngày 1/11/2021 báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc về xác định và thu nộp tiền sử dụng đất tại dự án để Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tháo gỡ vướng mắc quá lâu của dự án.

Núi CEO

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vì sao Thanh Hóa hủy kết quả 5 gói thầu sơ tuyển?

Vì sao Thanh Hóa hủy kết quả 5 gói thầu sơ tuyển?

(PL&XD) - 5 dự án vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo sẽ hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) bao gồm: Khu dân cư xã Đông Lĩnh, Khu dân cư phường Nam Ngạn, Công viên thể thao Đình Hương, Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân.
Thanh Hóa: Yêu cầu UBND huyện Bá Thước kiểm tra, xác minh thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh

Thanh Hóa: Yêu cầu UBND huyện Bá Thước kiểm tra, xác minh thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh

(PL&XD) – Sau phản ánh của PL&XD về việc UBND huyện Bá Thước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, ngày 29/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã có Công văn số 2055/STTTT-TTBCXB gửi UBND huyện Bá Thước về việc kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Xem thêm

Gói thầu (EC) có dấu hiệu “cài cắm” tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu

Gói thầu (EC) có dấu hiệu “cài cắm” tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu

(PL&XD) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang mời thầu gói thầu xây lắp Khảo sát, thiết kế và xây lắp (EC): Di chuyển đường điện 110kv phục vụ xây dựng đường trục khu quảng trường, nhà văn hóa trung tâm huyện và chỉnh trang khu quảng trường. Gói thầu đang phát hành hồ sơ mời đã vướng phải những phản ánh của một số nhà thầu về những bất cập trong các tiêu chí mời thầu.
Phú Yên: Cần “cởi trói” cho 1.156 thửa đất bị tạm dừng xây dựng, giao dịch do chính quyền làm sai

Phú Yên: Cần “cởi trói” cho 1.156 thửa đất bị tạm dừng xây dựng, giao dịch do chính quyền làm sai

(PL&XD) – Hơn 2 năm trở lại đây, 1.156 thửa đất tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên bị cơ quan chức năng “tuýt còi”, tạm ngừng các hoạt động xây dựng, chuyển nhượng, thế chấp do “nâng” đất ở trái quy định. Đáng nói, lỗi ở chính quyền, người dân không có lỗi, nhưng phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Thị xã Đông Hòa và tỉnh Phú Yên cần sớm có giải pháp tháo gỡ, trả lại cho người dân đầy đủ quyền hợp pháp của họ với những thửa đất này.
Ninh Bình: Dự án Khu dân cư Cầu Chẹm chậm tiến độ, gia hạn 2 lần vẫn chưa thể xây dựng

Ninh Bình: Dự án Khu dân cư Cầu Chẹm chậm tiến độ, gia hạn 2 lần vẫn chưa thể xây dựng

(PL&XD) - Dự án Khu dân cư Cầu Chẹm, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thắng Group từ tháng 1/2020. Dự án bị chậm tiến độ và đã 2 lần được UBND tỉnh gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể tiến hành xây dựng.
Cầu Giấy (Hà Nội): Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích tại phường Yên Hòa

Cầu Giấy (Hà Nội): Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích tại phường Yên Hòa

(PL&XD) - Ô đất A11 nằm trên địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có diện tích rộng hàng nghìn mét vuông hiện đang bị nhiều cá nhân, tập thể lấn chiếm để làm bãi đỗ xe, bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép với mục đích kinh doanh để trục lợi. Những vi phạm này đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng đến nay, quận Cầu Giấy vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
Ninh Bình: The Light Group không có kinh nghiệm vẫn được đánh giá đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án hơn 3.200 tỷ?

Ninh Bình: The Light Group không có kinh nghiệm vẫn được đánh giá đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án hơn 3.200 tỷ?

(PL&XD) – Công ty Cổ phần Tập đoàn The Light (The Light Group) mới được thành lập từ tháng 4/2021, không có kinh nghiệm cũng như chưa từng thực hiện bất kỳ dự án nào ở tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, The Light Group vẫn được đánh giá là nhà đầu tư đạt năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị Yên Bình với tổng mức đầu tư 3.236 tỷ đồng.

Xem thêm

Xem phiên bản di động