Kết quả thẩm định thiết kế có thể tích hợp quyết định phê duyệt

22/01/2022 11:45

(PL&XD) - Trường hợp chủ đầu tư tự thẩm định (dự án sử dụng vốn khác), chủ đầu tư có thể tích hợp kết quả thẩm định cùng quyết định phê duyệt theo Mẫu số 7 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.
Kết quả thẩm định thiết kế có thể tích hợp quyết định phê duyệt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet).

Theo phản ánh của ông Trần Cung Bách (TPHCM), Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: “Trong quá trình thẩm định, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở”.

Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: “Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn bản của các cơ quan tổ chức có liên quan để làm cơ sở phê duyệt thiết kế. Kết quả thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư được thể hiện tại Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 7 Phụ lục I Nghị định này”.

Căn cứ quy định trên, ông Bách hỏi, chủ đầu tư có các cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thì thủ tục, quy trình và các yêu cầu pháp lý liên quan để chủ đầu tư thành lập tổ thẩm định này như thế nào?

Chủ đầu tư chỉ cần phê duyệt thiết kế theo Mẫu số 7 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thôi, hay cần bổ sung Mẫu số 6 trong Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP?

Chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn thẩm tra tham gia quá trình kiểm tra hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và chủ đầu tư không đủ chuyên môn xây dựng, vậy lúc này chủ đầu tư có phải thuê thêm đơn vị độc lập thẩm định hồ sơ do tư vấn thẩm tra kiểm tra hồ sơ này hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật về xây dựng hiện hành không quy định, hướng dẫn việc thành lập tổ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư.

Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo Mẫu số 7 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, theo đó, căn cứ phê duyệt bao gồm kết quả thẩm định của chủ đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư tự thẩm định (dự án sử dụng vốn khác), chủ đầu tư có thể tích hợp kết quả thẩm định cùng quyết định phê duyệt theo Mẫu số 7 nêu trên.

Liên quan đến việc thẩm tra, việc mời tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, đề nghị ông nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Khánh Diệp

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

(PL&XD) - Ông Trần Đăng Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) hỏi, dự án chưa hoàn thành xây dựng hoặc đã đưa một phần dự án vào hoạt động, nay nhà đầu tư muốn chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng như thế nào?
Dự án nhiều hạng mục, tính chi phí thiết kế thế nào?

Dự án nhiều hạng mục, tính chi phí thiết kế thế nào?

(PL&XD) - Đối với chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, trường hợp dự án gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau thì chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo từng công trình tương ứng với loại, cấp của công trình đó.

Xem thêm

Lập hồ sơ hoàn công bằng ngôn ngữ khác có được không?

Lập hồ sơ hoàn công bằng ngôn ngữ khác có được không?

(PL&XD) – Công ty bà An Thị Thùy Trang (Hà Nội) có 100% vốn nước ngoài, đang làm nhà thầu thi công xây dựng dự án tại Việt Nam cho chủ đầu tư cũng là công ty nước ngoài. Tuy nhiên, pháp luật xây dựng hiện hành không còn quy định về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ hoàn thành công trình.
Liên danh trúng thầu dự án nhà ở, xác định chủ đầu tư thế nào?

Liên danh trúng thầu dự án nhà ở, xác định chủ đầu tư thế nào?

(PL&XD) - Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Hợp đồng trọn gói, tính chi phí lán trại thế nào?

Hợp đồng trọn gói, tính chi phí lán trại thế nào?

(PL&XD) - Công ty ông Phương Đắc (Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, có đăng ký kinh doanh, tháng 10/2021, công ty ký hợp đồng thi công công trình cấp IV, giá trị xây lắp 350.000.000 đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 40 ngày.
Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

(PL&XD) – Công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư sơ bộ 14 tỷ đồng. Khi thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì tổng mức đầu tư là 13,2 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư tăng lên 13,8 tỷ đồng.
Cần xây dựng khung kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương

Cần xây dựng khung kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương

(PL&XD) - Pháp luật nhà ở hiện hành không quy định cho phép cập nhật các dự án xây dựng nhà ở đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào kế hoạch phát triển nhà ở mà kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Xem phiên bản di động