Bản tin Pháp luật Xây dựng INFOGRAPHICS 4.1

Bản tin Pháp luật Xây dựng INFOGRAPHICS 4.1

(PL&XD) - Bản tin Pháp luật Xây dựng INFOGRAPHICS 4/1 gồm có những nội dung đáng chú ý sau: Chính phủ đề xuất trao quyền cho cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự ...

Xem thêm

Xem phiên bản di động