Hướng dẫn xác định chi phí thẩm tra thiết kế

04/01/2022 11:29

(PL&XD) - Chi phí thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.
1636 1
Ảnh hiển thị (Nguồn: Internet).

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Hùng (Vĩnh Phúc), Văn bản số 2969/BXD-KTXD ngày 19/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra an toàn giao thông có nội dung: “Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm chi phí thẩm tra an toàn giao thông”.

Hướng dẫn nêu trên khi áp dụng vào thực tiễn gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân là: Hiện nay quy định thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, điều kiện năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được thực hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng được xác định theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Quy định thẩm tra an toàn giao thông bước thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT; chi phí tư vấn thẩm tra an toàn giao thông được xác định theo Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT.

Các văn bản nêu trên vẫn còn hiệu lực thi hành, khi áp dụng vào thực tiễn, ông Hùng nhận thấy các quy định về điều kiện năng lực tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng và thẩm tra an toàn giao thông ở bước thiết kế bản vẽ thi công là khác nhau; kết quả thẩm tra được ban hành độc lập với nhau; chi phí thẩm tra an toàn giao thông được lập trên cơ sở đề cương thẩm tra an toàn giao thông được duyệt, dự toán lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT, thường cao hơn chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng trên cùng một dự án.

Do vậy, ông Hùng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét lại nội dung hướng dẫn tại Văn bản số 2969/BXD-KTXD. Trong trường hợp hướng dẫn trên là đúng, ông đề nghị hướng dẫn cách xác định từng loại chi phí thẩm tra (thẩm tra thiết kế xây dựng và chi phí thẩm tra an toàn giao thông) để có cơ sở thực hiện.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Khoản 24, Khoản 25, Khoản 26 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (sửa đổi bổ sung Điều 82, Điều 83, Điều 83A Luật Xây dựng số 50/2014/QH13).

Nội dung thẩm định, hồ sơ trình thẩm định, quy trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chi phí thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Khánh Diệp

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

(PL&XD) - Ông Trần Đăng Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) hỏi, dự án chưa hoàn thành xây dựng hoặc đã đưa một phần dự án vào hoạt động, nay nhà đầu tư muốn chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng như thế nào?
Dự án nhiều hạng mục, tính chi phí thiết kế thế nào?

Dự án nhiều hạng mục, tính chi phí thiết kế thế nào?

(PL&XD) - Đối với chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, trường hợp dự án gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau thì chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo từng công trình tương ứng với loại, cấp của công trình đó.

Xem thêm

Lập hồ sơ hoàn công bằng ngôn ngữ khác có được không?

Lập hồ sơ hoàn công bằng ngôn ngữ khác có được không?

(PL&XD) – Công ty bà An Thị Thùy Trang (Hà Nội) có 100% vốn nước ngoài, đang làm nhà thầu thi công xây dựng dự án tại Việt Nam cho chủ đầu tư cũng là công ty nước ngoài. Tuy nhiên, pháp luật xây dựng hiện hành không còn quy định về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ hoàn thành công trình.
Liên danh trúng thầu dự án nhà ở, xác định chủ đầu tư thế nào?

Liên danh trúng thầu dự án nhà ở, xác định chủ đầu tư thế nào?

(PL&XD) - Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Hợp đồng trọn gói, tính chi phí lán trại thế nào?

Hợp đồng trọn gói, tính chi phí lán trại thế nào?

(PL&XD) - Công ty ông Phương Đắc (Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, có đăng ký kinh doanh, tháng 10/2021, công ty ký hợp đồng thi công công trình cấp IV, giá trị xây lắp 350.000.000 đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 40 ngày.
Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

(PL&XD) – Công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư sơ bộ 14 tỷ đồng. Khi thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì tổng mức đầu tư là 13,2 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư tăng lên 13,8 tỷ đồng.
Cần xây dựng khung kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương

Cần xây dựng khung kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương

(PL&XD) - Pháp luật nhà ở hiện hành không quy định cho phép cập nhật các dự án xây dựng nhà ở đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào kế hoạch phát triển nhà ở mà kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Xem phiên bản di động