Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040

20/05/2023 09:41

(PL&XD) - Ngày 19/5, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến năm 2040 (Nhiệm vụ). Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.
Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040
Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc Trần Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại Hội nghị.

Phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ tại Hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn nêu lý do, sự cần thiết lập quy hoạch, đồng thời cho biết: Phạm vi, ranh giới nghiên cứu trực tiếp bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Thủ Dầu Một, diện tích: 11.890,58ha; phạm vi nghiên cứu gián tiếp bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Thủ Dầu Một và các huyện, thị xã xung quanh thuộc tiểu vùng đô thị phía Bắc vùng Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An và Củ Chi).

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối tiểu vùng phía Bắc giữa thành phố Thủ Dầu Một và các huyện thị lân cận; phát triển không gian đô thị thành phố Thủ Dầu Một phù hợp với chiến lược, mô hình phát triển kinh tế của thành phố và tiểu vùng phía Bắc, thích ứng biển đổi khí hậu, ngập úng, triều cường, xâm nhập mặn, nước biển dâng; phát triển đô thị tích hợp với hệ thống giao thông công cộng (TOD)…

Điều chỉnh quy hoạch còn nhằm hình thành các hạt nhân của các trung tâm chính và trung tâm phụ; giữ gìn và nâng cao bản sắc không gian kiến trúc cảnh quan thành phố; phát triển nhà ở và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng tiện ích, hạ tầng và dịch vụ công cộng; tăng cường quỹ đất cây xanh công cộng; đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch ổn định; phát triển hạ tầng số và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, làm cơ sở quản lý phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững…

Thành phố Thủ Dầu Một được quy hoạch với tính chất là đô thị thuộc vùng đô thị trung tâm vùng Thành phố Hồ Chí Minh; là đô thị loại I, đô thị trung tâm tỉnh Bình Dương (trung tâm tiểu vùng phía Bắc). Chức năng đô thị là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa – khoa học kỹ thuật, trung tâm khoa học công nghệ cao, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, có vị trí hạt nhân của thành phố thông minh, mang tính đổi mới sáng tạo tiên phong của tỉnh; là trung tâm phát triển du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, kết nối chuỗi “đô thị xanh” ven sông Sài Gòn khu vực Đông Nam bộ”.

Đồng thời, thành phố Thủ Dầu Một cũng là đầu mối giao thông, là trung tâm liên kết, đầu mối kết nối các loại hình vận tải đa phương thức của tiểu vùng phát triển phía Bắc thuộc vùng Thành phố Hồ Chí Minh; là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng quốc phòng an ninh khu vực miền Đông Nam bộ và cả nước.

Nhiệm vụ yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch cần tập trung rà soát tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2012; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phát triển hài hòa với yêu cầu chiến lược phát triển bền vững kinh tế tiểu vùng, kinh tế vùng, phát triển đô thị thông minh, đô thị phát triển bền vững; nghiên cứu trên nền đô thị đã hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ; triển khai những chủ trương, định hướng quan trọng của thành phố có liên quan đến quy hoạch, phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp các chương trình, dự án quan trọng của thành phố trong một khung phát triển có tầm nhìn dài hạn và có tính thực thi cao; phối hợp về dữ liệu, dự báo và định hướng phát triển với nội dung Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được triển khai lập đồng thời…

Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040
Đại diện lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một tiếp thu và giải trình những góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Đồ án

Tại Hội nghị, về cơ bản, các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí với nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040. Tuy nhiên, các thành viên cũng đóng góp thêm một số ý kiến để giúp đơn vị tư vấn và địa phương bổ sung, hoàn thiện liên quan đến hồ sơ nhiệm vụ; lý do, sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung; quy hoạch sử dụng đất liên quan đến an ninh, quốc phòng; rà soát lại nhiệm vụ, giai đoạn quy hoạch, căn cứ pháp lý cần bổ sung vào dự thảo Quyết định…

Kết luận Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc Trần Thu Hằng đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh và hồ sơ Nhiệm vụ theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan.

Trong đó, thuyết minh cần làm rõ yêu cầu, lý do, sự cần thiết điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một; xác định rõ định hướng vai trò, vị thế của thành phố Thủ Dầu Một cho vùng và quốc gia thông qua nhận diện các Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040
Toàn cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở các phân tích định hướng phát triển quốc gia, của vùng, các căn cứ chính trị và đánh giá hiện trạng, Đồ án cần xác định tính chất mới, kế thừa tính chất cũ và nổi trội của thành phố Thủ Dầu Một trong tương lai (20 – 25 năm tới); xác định dự báo, thời điểm lập quy hoạch; xác định tính chất, dự báo đất xây dựng đô thị, đơn vị ở, đất nông nghiệp, đất công nghiệp phải thực hiện theo quy hoạch được duyệt; đánh giá quy mô kinh tế của thành phố Thủ Dầu Một; cân nhắc về đánh giá hiện trạng, số liệu rõ ràng, chính xác.

Vụ trưởng Trần Thu Hằng cũng yêu cầu đơn vị tư vấn cùng chính quyền địa phương rà soát kỹ về quy mô đất đai, xác định mô hình, tính chất, đô thị cảnh quan, hệ thống sông suối; làm rõ kịch bản tăng trưởng; yêu cầu nghiên cứu cấu trúc không gian; kết nối hạ tầng vùng quốc gia…

Đan Linh

Theo

Có liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều ý kiến đóng góp về Quy hoạch tổng thể đô thị thông minh tại Khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế

Nhiều ý kiến đóng góp về Quy hoạch tổng thể đô thị thông minh tại Khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế

(PLXD) – Ngày 20/9, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) đã tổ chức Hội nghị báo cáo cuối kỳ về sản phẩm cuối cùng của công tác lập quy hoạch tổng thể đô thị thông minh tại Khu đô thị mới An Vân Dương (Thành phố Huế). Đây là một trong những nội dung chính của Hợp phần “Thí điểm lập quy hoạch tổng thể đô thị thông minh” thuộc Dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng”.
Đồng Nai: Gấp rút hoàn thành hồ sơ quy hoạch tỉnh

Đồng Nai: Gấp rút hoàn thành hồ sơ quy hoạch tỉnh

(PLXD) – Liên danh đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra kịch bản tăng trưởng dân số toàn tỉnh thời kỳ 2021-2030 là 2,3%/năm và đề xuất đến năm 2030 sẽ có 30 đô thị.

Xem thêm

Thành phố Vũng Tàu: Bắc Phước Thắng trở thành đề tài cuộc thi thiết kế đô thị quốc tế lần thứ ba

Thành phố Vũng Tàu: Bắc Phước Thắng trở thành đề tài cuộc thi thiết kế đô thị quốc tế lần thứ ba

(PLXD) - Cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ ba, năm 2023 với chủ đề “Reimagining Cities towards Carbon Neutrality” (Thiết kế đô thị hướng đến trung hòa carbon và phát triển bền vững) đã chọn khu vực Bắc Phước Thắng (thành phố Vũng Tàu) làm đề tài. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những tài năng trong lĩnh vực thiết kế, dám sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng.
Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh): Hướng tới đô thị sinh thái ven biển

Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh): Hướng tới đô thị sinh thái ven biển

(PLXD) - Mới đây, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cùng UBND huyện Cần Giờ tổ chức Hội thảo “Cần Giờ xanh – Hướng tới đô thị sinh thái ven biển”. Cần Giờ là địa phương duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng phát triển tổng hợp các loại hình kinh tế biển gắn với tăng trưởng xanh, thân thiện môi trường.
Bắc Kạn: Kêu gọi tài trợ lập quy hoạch 3 khu công nghiệp

Bắc Kạn: Kêu gọi tài trợ lập quy hoạch 3 khu công nghiệp

(PL&XD) - Ngày 25/5/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã chính thức có văn bản kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các mạnh thường quân cùng các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.
Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây – Ô K2-CT1

Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây – Ô K2-CT1

(PL&XD) - Công ty TNHH Phát triển THT đã được UBND Thành phố Hà Nội giao thực hiện dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây tại phường Cổ Nhuế, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm và phường Xuân La quận Tây Hồ tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6524524427, chứng nhận lần đầu ngày 07/07/2011, chứng nhận điều chỉnh lần 8 ngày 01/04/2022.

Xem thêm

Phiên bản di động