Xin chờ trong giây lát...

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội

26/09/2022 11:00 | Tuấn Nghĩa – Dịch Phong

(PL&XD) – Ngày 23/9, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Đại hội bất thường để thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

Xem thêm

Xem phiên bản di động