Hậu Giang: Dự án Khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa?

22/09/2022 16:16

(PL&XD) – Thời gian gần đây, dư luận cho rằng, dự án Khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV - xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật và chuyển đổi tên dự án. Tuy nhiên, theo Công văn số 1325/SKHĐT-HTĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang gửi UBND tỉnh Hậu Giang thì chủ đầu tư dự án đã xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1- khoảng 5ha) theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng dùng chung của khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu đủ điều kiện bố trí dân cư vào ở và đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, và tên gọi dự án vẫn là Khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV - xã Vị Tân.
Hậu Giang: Dự án Khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa?
Một góc thành phố Vị Thanh.

Công văn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cho biết: Dự án Khu Thương mại - dân cư và tái định cư phường 4 - xã Vị Tân, thị xã Vị Thanh do Công ty Cổ phần Liên Minh làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất quy hoạch đất và thu hồi đất (tại Quyết định số 903/QĐ-UB ngày 06/7/2004 và Quyết định số 2179/QĐ-UB ngày 29/12/2004 và Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 17/5/2005 của UBND tỉnh Hậu Giang) với tổng diện tích thực hiện dự án là 345.155,6m2 tại phường 4 và xã Vị Tân, thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh), tỉnh Hậu Giang.

Đến nay, Công ty Cổ phần Liên Minh đã được UBND tỉnh Hậu Giang giao đất với tổng diện tích là 236.058,6m2. Trong đó: Giao đất đợt 1: Ngày 28/8/2006, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND giao đất (đợt 1) để thực hiện dự án, diện tích 225.206m2, trong đó: Đất giao thông: 92.622m2; Đất công trình công cộng, công viên 2.875m2; Đất công trình dịch vụ đa năng: 5.565m2; Đất công trình dịch vụ nghỉ ngơi và giải trí: 9.545m2; Đất ở: 114.599m2.

Đến ngày 01/3/2010, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh Hậu Giang với diện tích 225.206m2 (diện tích tổng không thay đổi) trong đó: Đất giao thông 89.606,41m2; Đất công trình công cộng (công viên, vườn hoa) 7.480,4m2; Đất công trình dịch vụ đa năng 8.299,8m2; Đất công trình dịch vụ nghỉ ngơi và giải trí 5.955m2; Đất ở 113.864,39m2.

Phần đất chợ: Ngày 22/12/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2102/QĐ-UBND về giao đất cho Công ty Cổ phần Liên Minh để đầu tư xây dựng chợ Vị Tân thuộc dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường 4, thành phô Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với diện tích 10.852,6m2. Phần diện tích còn lại khoảng 109.097m2, Công ty chưa lập thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 14/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có Công văn số 1197/UBND-KT có ý kiến: “Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Liên Minh gia hạn tiến độ thực hiện dự án “Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh”: Giai đoạn 1 (quy mô 5ha): đến ngày 01/10/2017 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2 (quy mô 9,8ha): từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/6/2018 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 3 (quy mô 4,2ha): từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/11/2018 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 4 (quy mô 8,3ha): từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/8/2019 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 5 (quy mô 2,9ha): từ ngày 01/9/2019 đến ngày 31/12/2019 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật”.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang cho biết, đã có nhận Công văn số 03/2021/CV-CM ngày 07/01/2021 của Công ty Cổ phần Liên Minh về việc đề nghị chấp thuận cho chuyển quyền sử dụng đất đã xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại giai đoạn 1 (khoảng 5ha) thuộc dự án Khu thương mại dân cư và tái định cư Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, đối với phần giai đoạn 1 của dự án: Còn một phần diện tích khoảng 0,33ha, Công ty Cổ phần Liên Minh chưa được giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo ý kiến của Sở Xây dựng (Công văn số 372/SXD-QLN&TTBĐS ngày 02/3/2021) và UBND thành phố Vị Thanh (Công văn số 169/UBND ngày 27/01/2021): Chủ đầu tư dự án đã xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật

(giai đoạn 1) theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng dùng chung của khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu đủ điều kiện bố trí dân cư vào ở và đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đến nay đã được UBND thành phố Vị Thanh tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) thuộc dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh tại Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 04/8/2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo với UBND tỉnh Hậu Giang 3 vấn đề dư luận phản ảnh. Đó là: Về việc đổi tên thương mại của dự án (The Venice City): Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được đề nghị điều chỉnh tên dự án từ Công ty Cổ phần Liên Minh. Do đó, về tên gọi của dự án vẫn giữ tên là Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh.

Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Hiện tại đối với phần diện tích giai đoạn 1 (5ha) của dự án đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và đã được Sở Xây dựng nghiệm thu theo Thông báo số 1865/TB-SXD ngày 31/12/2020, UBND thành phố Vị Thanh tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) thuộc dự

án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh tại Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 04/8/2022. Hiện nay, Công ty Cổ phần Liên Minh đang làm thủ tục xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên phần diện tích đất này.

Về xử lý hành vi vi phạm: Hiện nay chưa xác định mối liên quan đến Công ty Cổ phần Liên Minh rao bán quyền sử dụng đất tại dư án, mà chỉ thông qua đơn vị môi giới nên chưa có cơ sở xử lý hành vi vi phạm.

Huỳnh Biển

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xem thêm

Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam – hướng đến hành trình phát triển bền vững

Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam – hướng đến hành trình phát triển bền vững

(PL&XD) – Vừa qua, tại Hà Nội, Hội nghị chuyên đề về thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng lớn nhất tại Việt Nam tổ chức bởi WeHub VietNam và Savills Hotels đã quy tụ hơn 20 diễn giả đầu ngành cùng các đại diện chủ đầu tư, chủ sở hữu khách sạn, các đơn vị tư vấn và chuyên gia trong lĩnh vực. Với chủ dề “Hành trình phát triển bền vững”, các diễn giả đã chia sẻ và thảo luận về thực trạng cũng như những định hướng để thị trường khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng phát triển bền vững lâu dài.
Điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

(PL&XD) - Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định về đối tượng, điều kiện được mua và điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
Quy định về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Quy định về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

(PL&XD) – Ông Phan Bảo Nguyên (thành phố Hồ Chí Minh) nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại quận. Ông được hướng dẫn về phường đăng ký kế hoạch sử dụng đất. Tại UBND phường, ông Nguyên tiếp tục được hướng dẫn hồ sơ gồm: Đơn đăng ký theo mẫu, bản vẽ hiện trạng vị trí, sao y Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu. Ông Nguyên có câu hỏi, việc yêu cầu người dân phải tới UBND cấp xã để đăng ký sử dụng đất có phù hợp quy định của pháp luật không? Thành phần hồ sơ đăng ký sử dụng đất trong đó có việc yêu cầu cung cấp bản vẽ hiện trạng vị trí, sao y chứng thực Căn cước công dân và Sổ hộ khẩu được hướng dẫn tại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Duy Tiên (Hà Nam): Điểm nhấn từ Dự án khu nhà ở phường Tiên Nội

Duy Tiên (Hà Nam): Điểm nhấn từ Dự án khu nhà ở phường Tiên Nội

(PL&XD) – Được coi là một trong những dự án đô thị kiểu mẫu, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị tại lô đất 1.3.DT10 thuộc phường Tiên Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, dự án góp phần kết nối giao thông, tạo bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại cho phường Tiên Nội nói riêng và thị xã Duy Tiên nói chung.
Phú Mỹ Hưng - Giấc mơ thành hiện thực

Phú Mỹ Hưng - Giấc mơ thành hiện thực

(PL&XD) - Bây giờ, nhắc đến Phú Mỹ Hưng – Đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam không còn xa lạ với người dân thành phố. Thông qua diện mạo đô thị hiện đại, nhưng lại chan hòa với cảnh quan thiên nhiên sinh thái, Phú Mỹ Hưng là mô hình phát triển đô thị có sự hài hòa từ quy hoạch, hạ tầng, thiết kế đến kiến trúc thượng tầng. Cùng với việc vận hành quản lý đô thị bài bản dựa trên quy hoạch tiêu chuẩn Mỹ do S.O.M thực hiện, Phú Mỹ Hưng từ lâu đã trở thành nơi an cư đậm nét nhân văn dành cho cộng đồng đến từ khắp nơi trên thế giới.
Hà Nội cấp đổi “sổ đỏ” trong 7 ngày

Hà Nội cấp đổi “sổ đỏ” trong 7 ngày

(PL&XD) - Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4135 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Theo đó, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có thời hạn giải quyết là 7 ngày làm việc.

Xem thêm

Xem phiên bản di động