Hà Nội: Tại sao chưa xử lý sai phạm tại công trình khủng mọc trên Đồi Vua?

04/10/2021 17:18

(PL&XD) -  Tại Báo cáo số 81/BC-ĐKTr của Đoàn kiểm tra 185 (UBND thị xã Sơn Tây) chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại công trình thuộc thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) do bà Hoàng Thanh Bình làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, những sai phạm nêu trong báo cáo vẫn chưa được UBND xã Sơn Đông và UBND thị xã Sơn Tây xử lý dứt điểm khiến dư luận vô cùng bức xúc.
4149 2
Những sai phạm về đất đai, xây dựng tại công trình khủng "mọc" trên đất trồng cây ở thôn Đồi Vua vẫn chưa bị xử lý.

Hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai

Cụ thể, ngày 10/03/2021, Đoàn kiểm tra 185 (UBND thị xã Sơn Tây) đã ban hành Văn bản số 81/BC-ĐKTr báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại thửa đất số 07, 06+139+140, tờ bản số 01 (bản đồ địa chính 2002-2003 xã Sơn Đông) và dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ, du lịch Đồi Vua tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Kết quả kiểm tra cho thấy, năm 2004, ông Vũ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Phượng được UBND thị xã Sơn Tây cấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất số 07 và thửa đất số 06+139+140, tờ bản đồ số 01 xã Sơn Đông với tổng diện tích là 3957m2 (trong đó có 600m2 đất ở + 3.357m2 đất vườn).

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Vũ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Phượng đã xây dựng các công trình chiếm dụng 1.979m2 đất bao gồm: 1 công trình nhà 07 tầng sử dụng vào mục đích để ở và kinh doanh nhà nghỉ chiếm dụng đất 789,6m2 (công trình này nằm trên diện tích đất thuộc cả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND thị xã Sơn Tây cấp) và 1 công trình nhà 03 tầng sử dụng vào mục đích để ở và kinh doanh dịch vụ ăn uống, xông hơi, massage và các công trình phụ trợ chiếm dụng diện tích đất 1.189,4m2 (công trình này nằm trên diện tích đất thuộc cả hai giấy chừng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND thị xã Sơn Tây cấp). Tổng diện tích xây dựng của ông Sơn, bà Phượng chiếm dụng diện tích đất là 1.979m2. Như vậy, diện tích công trình xây dựng trên đất trồng cây lâu năm là 1.379m2. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, UBND xã Sơn Đông không lưu được hồ sơ xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng trên đất trồng cây lâu năm.

Đến tháng 8/2009, vợ chồng ông Sơn chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 07 và thửa đất số 06+139+140, tờ bản đồ số 01 xã Sơn Đông cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất trên. Sau đó bà Thanh chuyển nhượng thửa đất số 06+139+140, tờ bản đồ số 01 xã Sơn Đông cho ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Hoàng Thanh Bình và ngày 10/01/2020, ông Thịnh, bà Bình đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tiếp đó, đến ngày 17/4/2020, ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Hoàng Thanh Bình được UBND thị xã Sơn Tây cấp Giấy phép xây dựng số 305/GP-XD với loại công trình nhà ở gia đình, quy mô xây dựng 06 tầng + tum, diện tích xây dựng (tầng 1) là 300m2, tổng diện tích sàn là 1.932,2m; chiều cao xây dựng tầng 1 là 3,6m, chiều cao xây dựng tầng 2,3,4,5,6 là 3,2m; và đến ngày 8/5/2020, chủ đầu tư là ông Nguyễn Quốc Thịnh có thông báo khởi công công trình nhà ở riêng lẻ tại nông thôn kèm theo hồ sơ gửi UBND xã Sơn Đông.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng công trình, bà Hoàng Thanh Bình đã có hành vi vi phạm hành chính chuyển đổi 668,5m2 đất trồng cây lâu năm liền kề đất ở (nằm trong diện tích 1.379m2 đất đã vi phạm từ năm 2004) sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn mà không được cơ quan Nhà nước cho phép quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. Hành vi vi phạm thuộc thửa đất số 06+139+140, tờ bản đồ số 01 địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, hành phố Hà Nội. Hành vi vi phạm bắt đầu xảy ra vào tháng 5/2020.

Công trình xây dựng do ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Hoàng Thanh Bình làm chủ đầu tư thuộc khu vực nông thôn nên được miễn giấy phép xây dựng. Việc triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình của ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Hoàng Thanh Bình theo Giấy phép xây dựng số 305/GP-XD do UBND thị xã cấp ngày 17/4/2020 không có điều khoản áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm loạt cán bộ có liên quan

Liên quan đến sai phạm nêu trên, tại Báo cáo số 81, Đoàn kiểm tra 185 (UBND thị xã Sơn Tây) đã đề nghị xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, cụ thể:

Đối với Chủ tịch UBND xã Sơn Đông phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với các hoạt động xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 6 Bản quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 của UBND Thành phố Hà Nội) khi chưa làm hết trách nhiệm trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi xây dựng các công trình trên đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo quy định tại Khoản 2, Điều 208 Luật Đất đai 2013. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của các cán bộ, công chức thuộc UBND xã Sơn Đông được phân công nhiệm vụ có liên quan.

Bên cạnh đó, liên quan đến sai phạm nêu trên, trách nhiệm còn thuộc về phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây khi chưa làm hết trách nhiệm trong việc kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; chưa làm hết trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 16 và Khoản 20 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ. Trong đó, trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Nguyễn Thanh Hà – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ: “Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng”. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của các công chức thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường được phân công thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

Tại Báo cáo số 81/BC-ĐKTr của Đoàn kiểm tra 185 (UBND thị xã Sơn Tây) cũng nêu rõ trách nhiệm của Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã khi chưa làm hết trách nhiệm trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 7 và Khoản 3 Điều 12 Bản quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Phạm Ngọc Vũ – nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 7 Bản quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ngoài ra còn có trách nhiệm của các công chức thuộc Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã được phân công thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

Trước những sai phạm nêu trên, Đoàn kiểm tra 185 cũng kiến nghị UBND thị xã Sơn Tây xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Hoàng Thanh Bình. Qua đó, yêu cầu bà Hoàng Thanh Bình nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính và khẩn trương báo cáo UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để xin ý kiến tháo gỡ với việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm”...

PL&XD sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Huy Trung

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Gia Lộc (Hải Dương): Trạm trộn bê tông xây trên đất thổ cư

Gia Lộc (Hải Dương): Trạm trộn bê tông xây trên đất thổ cư

(PL&XD) - Một xưởng sản xuất cọc và trạm trộn bê tông được xây dựng ngay trên đất thổ cư ở thôn Đông Cầu, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc (Hải Dương) hoạt động rầm rộ cả ngày khiến cuộc sống các hộ dân xung quanh đảo lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Thế nhưng, không hiểu sao chính quyền địa phương lại không hề có biện pháp, kiểm tra, xử lý.
Đất đấu giá ở Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh: Ý kiến một nhà đầu tư

Đất đấu giá ở Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh: Ý kiến một nhà đầu tư

(PL&XD) - Việc lập Hội đồng thẩm định doanh nghiệp tham gia đấu giá, lựa chọn doanh nghiệp đủ tiềm lực về tài chính, năng lực thực thi, chấm điểm ý tưởng thiết kế theo đề xuất của Phó Tổng Thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam là công việc thuộc về cơ quan quản lý cuộc đấu giá. Bộ Tư pháp yêu cầu cung cấp toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá do trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sau khi Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao đã trúng đấu giá xin bỏ thầu cũng là công việc của cơ quan Nhà nước liên quan.
Quảng Ninh: Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, nhiều công trình mới “mọc” lên ở ven đường

Quảng Ninh: Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, nhiều công trình mới “mọc” lên ở ven đường

(PL&XD) - Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả được nhận định là con đường đẹp nhất Việt Nam. Hiện, đường đã thông tuyến chuẩn bị khánh thành thì nảy sinh vấn đề nhiều công trình mới xây dựng ở ven đường mà dư luận cho là những công trình xây dựng trái phép, địa phương đang tập trung xử lý.
Đối tác phản ánh, Công ty Cổ phần THH Decor “qua cầu rút ván”

Đối tác phản ánh, Công ty Cổ phần THH Decor “qua cầu rút ván”

(PL&XD) – Tin tưởng vào uy tín, sự đàng hoàng của đối tác, Công ty Cổ phần nội thất Quang Anh đã ký hợp đồng, cung cấp, lắp đặt hơn 600 triệu đồng tiền rèm cho Công ty Cổ phần THH Decor do ông Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc. Đến nay, đã quá hạn thanh toán hơn nửa năm, nhưng ông Nguyễn Đức Hải đã không những không thanh toán nốt 451 triệu cho đối tác mà còn né tránh mọi liên hệ với đối tác của mình.

Xem thêm

Quyết định xây dựng trường học đã có, vì sao chưa thực hiện?

Quyết định xây dựng trường học đã có, vì sao chưa thực hiện?

(PL&XD) - Theo đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, ở ngõ 6, số nhà 11, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội thì từ khi sáp nhập hai làng Kim Liên, Trung Tự thành phường Phương Liên, số dân đông, chỉ có trường tiểu học với 12 lớp nên các cháu phải đi học nhờ trường khác. Nhân dân trong phường nhiều lần đề nghị thu hồi diện tích đã cấp cho Công ty TNHH Việt Anh bên cạnh trường để mở rộng trường.
Khách hàng phản ánh, bảo hiểm Chubb Life “đem con bỏ chợ”

Khách hàng phản ánh, bảo hiểm Chubb Life “đem con bỏ chợ”

(PL&XD) – Người dân phản ánh, hãng Bảo hiểm Chubb Life đã không làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, đồng thời đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và thu giữ toàn bộ số tiền phí bảo hiểm nhân thọ là hành động “xử ép” khách hàng, chưa “thấu tình, đạt lý”, từ đó làm mất niềm tin của khách hàng vào thương hiệu bảo hiểm quốc tế như Chubb Life.
Hướng dẫn giải quyết một số khó khăn khi xử lý vi phạm hành trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

Hướng dẫn giải quyết một số khó khăn khi xử lý vi phạm hành trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

(PL&XD) - Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 146/BXD-Ttr ngày 13/01/2022 gửi UBND tỉnh Đồng Nai để hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đảm bảo ngừng thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng và công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Chủ đầu tư dự án ma The Tropicana Garden 2 coi thường chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư dự án ma The Tropicana Garden 2 coi thường chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

(PL&XD) - Dù đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp đã đi kiểm tra, chỉ đạo dừng mọi hoạt động xây dựng tại dự án ma The Tropicana Garden 2, thế nhưng, chủ đầu tư dự án này “phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngang nhiên tiếp tục cho tổ chức thi công, xây dựng.
Người dân Hà Nội “ám ảnh” điệp khúc đào đường, làm vỉa hè ngày cuối năm

Người dân Hà Nội “ám ảnh” điệp khúc đào đường, làm vỉa hè ngày cuối năm

(PL&XD) - Tình trạng nhiều tuyến đường xuống cấp, nham nhở do nhà thầu thi công hoàn trả ẩu diễn ra phổ biến trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ tính riêng trong tháng cuối năm 2021, ghi nhận 36 trường hợp thi công đào hè, đường sai quy định, không có giấy phép đã bị lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt. Dù đã xử phạt liên tục nhưng có thể thấy, chế tài chưa thực sự đủ mạnh, đủ răn đe để chấm dứt tình trạng trên.
An Dương (Hải Phòng): Cần xử lý dứt điểm những vi phạm về đất đai, xây dựng

An Dương (Hải Phòng): Cần xử lý dứt điểm những vi phạm về đất đai, xây dựng

(PL&XD) – Thời gian qua, tại địa bàn một số xã thuộc huyện An Dương, thành phố Hải Phòng xuất hiện tình trạng đất nông nghiệp, đất công cho thuê, xây dựng công trình, lấn chiếm, san lấp trái phép… Những vi phạm này không được ngăn chặn, xử lý kịp thời và khắc phục hậu quả theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Xem thêm

Xem phiên bản di động