Hà Nội: Tại sao chưa xử lý sai phạm tại công trình khủng mọc trên Đồi Vua?

04/10/2021 17:18

(PL&XD) -  Tại Báo cáo số 81/BC-ĐKTr của Đoàn kiểm tra 185 (UBND thị xã Sơn Tây) chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại công trình thuộc thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) do bà Hoàng Thanh Bình làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, những sai phạm nêu trong báo cáo vẫn chưa được UBND xã Sơn Đông và UBND thị xã Sơn Tây xử lý dứt điểm khiến dư luận vô cùng bức xúc.
4149 2
Những sai phạm về đất đai, xây dựng tại công trình khủng "mọc" trên đất trồng cây ở thôn Đồi Vua vẫn chưa bị xử lý.

Hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai

Cụ thể, ngày 10/03/2021, Đoàn kiểm tra 185 (UBND thị xã Sơn Tây) đã ban hành Văn bản số 81/BC-ĐKTr báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại thửa đất số 07, 06+139+140, tờ bản số 01 (bản đồ địa chính 2002-2003 xã Sơn Đông) và dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ, du lịch Đồi Vua tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Kết quả kiểm tra cho thấy, năm 2004, ông Vũ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Phượng được UBND thị xã Sơn Tây cấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất số 07 và thửa đất số 06+139+140, tờ bản đồ số 01 xã Sơn Đông với tổng diện tích là 3957m2 (trong đó có 600m2 đất ở + 3.357m2 đất vườn).

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Vũ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Phượng đã xây dựng các công trình chiếm dụng 1.979m2 đất bao gồm: 1 công trình nhà 07 tầng sử dụng vào mục đích để ở và kinh doanh nhà nghỉ chiếm dụng đất 789,6m2 (công trình này nằm trên diện tích đất thuộc cả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND thị xã Sơn Tây cấp) và 1 công trình nhà 03 tầng sử dụng vào mục đích để ở và kinh doanh dịch vụ ăn uống, xông hơi, massage và các công trình phụ trợ chiếm dụng diện tích đất 1.189,4m2 (công trình này nằm trên diện tích đất thuộc cả hai giấy chừng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND thị xã Sơn Tây cấp). Tổng diện tích xây dựng của ông Sơn, bà Phượng chiếm dụng diện tích đất là 1.979m2. Như vậy, diện tích công trình xây dựng trên đất trồng cây lâu năm là 1.379m2. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, UBND xã Sơn Đông không lưu được hồ sơ xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng trên đất trồng cây lâu năm.

Đến tháng 8/2009, vợ chồng ông Sơn chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 07 và thửa đất số 06+139+140, tờ bản đồ số 01 xã Sơn Đông cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất trên. Sau đó bà Thanh chuyển nhượng thửa đất số 06+139+140, tờ bản đồ số 01 xã Sơn Đông cho ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Hoàng Thanh Bình và ngày 10/01/2020, ông Thịnh, bà Bình đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tiếp đó, đến ngày 17/4/2020, ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Hoàng Thanh Bình được UBND thị xã Sơn Tây cấp Giấy phép xây dựng số 305/GP-XD với loại công trình nhà ở gia đình, quy mô xây dựng 06 tầng + tum, diện tích xây dựng (tầng 1) là 300m2, tổng diện tích sàn là 1.932,2m; chiều cao xây dựng tầng 1 là 3,6m, chiều cao xây dựng tầng 2,3,4,5,6 là 3,2m; và đến ngày 8/5/2020, chủ đầu tư là ông Nguyễn Quốc Thịnh có thông báo khởi công công trình nhà ở riêng lẻ tại nông thôn kèm theo hồ sơ gửi UBND xã Sơn Đông.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng công trình, bà Hoàng Thanh Bình đã có hành vi vi phạm hành chính chuyển đổi 668,5m2 đất trồng cây lâu năm liền kề đất ở (nằm trong diện tích 1.379m2 đất đã vi phạm từ năm 2004) sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn mà không được cơ quan Nhà nước cho phép quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. Hành vi vi phạm thuộc thửa đất số 06+139+140, tờ bản đồ số 01 địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, hành phố Hà Nội. Hành vi vi phạm bắt đầu xảy ra vào tháng 5/2020.

Công trình xây dựng do ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Hoàng Thanh Bình làm chủ đầu tư thuộc khu vực nông thôn nên được miễn giấy phép xây dựng. Việc triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình của ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Hoàng Thanh Bình theo Giấy phép xây dựng số 305/GP-XD do UBND thị xã cấp ngày 17/4/2020 không có điều khoản áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm loạt cán bộ có liên quan

Liên quan đến sai phạm nêu trên, tại Báo cáo số 81, Đoàn kiểm tra 185 (UBND thị xã Sơn Tây) đã đề nghị xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, cụ thể:

Đối với Chủ tịch UBND xã Sơn Đông phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với các hoạt động xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 6 Bản quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 của UBND Thành phố Hà Nội) khi chưa làm hết trách nhiệm trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi xây dựng các công trình trên đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo quy định tại Khoản 2, Điều 208 Luật Đất đai 2013. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của các cán bộ, công chức thuộc UBND xã Sơn Đông được phân công nhiệm vụ có liên quan.

Bên cạnh đó, liên quan đến sai phạm nêu trên, trách nhiệm còn thuộc về phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây khi chưa làm hết trách nhiệm trong việc kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; chưa làm hết trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 16 và Khoản 20 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ. Trong đó, trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Nguyễn Thanh Hà – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ: “Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng”. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của các công chức thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường được phân công thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

Tại Báo cáo số 81/BC-ĐKTr của Đoàn kiểm tra 185 (UBND thị xã Sơn Tây) cũng nêu rõ trách nhiệm của Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã khi chưa làm hết trách nhiệm trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 7 và Khoản 3 Điều 12 Bản quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Phạm Ngọc Vũ – nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 7 Bản quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ngoài ra còn có trách nhiệm của các công chức thuộc Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã được phân công thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

Trước những sai phạm nêu trên, Đoàn kiểm tra 185 cũng kiến nghị UBND thị xã Sơn Tây xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Hoàng Thanh Bình. Qua đó, yêu cầu bà Hoàng Thanh Bình nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính và khẩn trương báo cáo UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để xin ý kiến tháo gỡ với việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm”...

PL&XD sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Huy Trung

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khách hàng căng băng rôn cầu cứu vì liên quan đến giao nền – sổ hồng sau hai thập kỷ

Khách hàng căng băng rôn cầu cứu vì liên quan đến giao nền – sổ hồng sau hai thập kỷ

(PL&XD) - Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn (IPD) cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL), tuy nhiên hiện nay nhiều vấn đề còn tồn tại liên quan đến dự án khu nhà ở Thạnh Mỹ Lợi – (Quận 2) Thành phố Thủ Đức vẫn chưa được giải quyết trong đó có việc xác định nghĩa vụ tài chính – bàn giao hoàn thiện dự án sau 2 thập kỷ.

Xem thêm

Hai Bà Trưng (Hà Nội): Có hay không việc sửa chữa, nâng tầng công trình xây dựng không có giấy phép tại phường Đồng Tâm?

Hai Bà Trưng (Hà Nội): Có hay không việc sửa chữa, nâng tầng công trình xây dựng không có giấy phép tại phường Đồng Tâm?

(PL&XD) - Ông Vũ Thế Mạnh gửi đơn kiến nghị đến PL&XD phản ánh, công trình số 383+385 phố Vọng (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sửa chữa, cải tạo, xây thêm tầng gây nứt nhà, ngấm dột, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tường, nhà và tài sản gia đình ông. Đến nay, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, ông Mạnh cho rằng, cần kiểm tra dấu hiệu “bao che”, “buông lỏng” quản lý của chính quyền, đối với công trình nói trên khi chưa có giấy phép?
Dự án Charm City: Chủ đầu tư ép khách hàng nhận nhà khi chưa đủ điều kiện

Dự án Charm City: Chủ đầu tư ép khách hàng nhận nhà khi chưa đủ điều kiện

(PL&XD) - Hướng dẫn khách hàng làm hợp đồng vay sai dẫn tới khách không vay vốn được từ ngân hàng; ép khách hàng nhận nhà khi chưa đủ điều kiện; chậm bàn giao… là những vấn đề chính mà khách hàng mua dự án Charm City tại Dĩ An, Bình Dương của Charm Group gửi đơn kêu cứu tới Sở Xây dựng Bình Dương, UBND thành phố Dĩ An, báo chí, thậm chí cả Cơ quan Công an.
Khánh Hòa: Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên – Nha Trang chặt phá rừng nguyên sinh để thi công dự án

Khánh Hòa: Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên – Nha Trang chặt phá rừng nguyên sinh để thi công dự án

(PL&XD) – Ban Quản lý vịnh Nha Trang phát hiện tại vùng núi phía Bắc đảo Hòn Miễu (thuộc phân khu phát triển khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang) do Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên – Nha Trang làm chủ đầu tư đang triển khai hoạt động cải tạo mặt bằng để xây dựng gây ảnh hưởng đến môi trường và hệ đa dạng sinh học trên vịnh Nha Trang.
Thanh Hóa: UBND huyện Thạch Thành phản hồi nội dung Báo PL&XD phản ánh

Thanh Hóa: UBND huyện Thạch Thành phản hồi nội dung Báo PL&XD phản ánh

(PL&XD) - UBND huyện Thạch Thành có Công văn số 2360/UBND-KTHT ngày 5/8/2022 gửi Báo điện tử Xây dựng về việc kiểm tra, xác minh thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh liên quan đến Dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Thành Minh, tại xã Thành Minh của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ.
Đồng Nai: Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tam An chậm triển khai thực hiện

Đồng Nai: Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tam An chậm triển khai thực hiện

(PL&XD) - Cách đây 15 năm, Cụm công nghiệp Tam An (huyện Long Thành) được lên quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 do UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 05/09/2007. Đất được quy hoạch có diện tích 59,9ha, với mục tiêu là cụm công nghiệp tập trung vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nhẹ, ưu tiên phát triển các loại hình công nghiệp sạch, ít sử dụng lao động, không sử dụng nước phục vụ sản xuất, công nghiệp hiện đại không gây ô nhiễm môi trường; công nghiệp điện, điện tử, công nghiệp sản xuất chế tạo gia công cơ khí lắp ráp ôtô. Dự án đầu tư có tên gọi Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tam An cũng ra đời từ đó.
Nam Từ Liêm (Hà Nội): Hai chợ dân sinh hàng chục tỷ đồng trên địa bàn bị "lãng quên”

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Hai chợ dân sinh hàng chục tỷ đồng trên địa bàn bị "lãng quên”

(PL&XD) – Hai chợ dân sinh Phú Đô (phường Phú Đô) và Tây Mỗ (phường Tây Mỗ) trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được đầu tư với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Mặc dù hoàn thiện đã lâu, nhưng tới nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Hai công trình này hiện nay đang có dấu hiệu xuống cấp trước những sự mong mỏi của người dân.
Quảng Nam: Huỷ thầu và trúng thầu vẫn chỉ có 1 liên danh Công ty Phú Hương – Nhật Huy Group

Quảng Nam: Huỷ thầu và trúng thầu vẫn chỉ có 1 liên danh Công ty Phú Hương – Nhật Huy Group

(PL&XD) - Dự án mở rộng mặt đường ĐH3- QS, Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam do UBND huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư. Đối với dự án này, Ban quản lý dự án quỹ đất huyện Quế Sơn đã 2 lần mời thầu và 1 lần ra quyết định hủy thầu để mời thầu lại, điều đáng quan tâm, liên danh Công ty Phú Hương – Nhật Huy Group là đơn vị tham gia tại lần 1 không đạt, kết quả thầu bị hủy thì lần 2 lại trúng.
Hải Dương: Chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ đầu tư Khu công nghiệp An Phát 1 đã cho thi công rầm rộ?

Hải Dương: Chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ đầu tư Khu công nghiệp An Phát 1 đã cho thi công rầm rộ?

(PL&XD) - Mặc dù chưa nộp tiền thuê đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được giao đất trên thực địa, nhưng nhà đầu tư Khu công nghiệp An Phát 1 trên địa bàn huyện Nam Sách (Hải Dương) đã thực hiện san lấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước… không đúng quy định của pháp luật.
Chủ đầu tư Chung cư Tecco Diamond (Hà Nội) chọn cách im lặng trước những “lùm xùm”?

Chủ đầu tư Chung cư Tecco Diamond (Hà Nội) chọn cách im lặng trước những “lùm xùm”?

(PL&XD) – Vừa qua, Báo PL&XD nhận được phản ánh của cư dân tại chung cư Tecco Diamond (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội) về việc Chủ đầu tư (CĐT) chung cư này đã có thông báo bàn giao nhà, cho người dân dọn vào ở trong khi chưa được nghiệm thu chất lượng công trình. Điều này khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn tại khu chung cư.

Xem thêm

Xem phiên bản di động