Hà Nội rút ngắn tiến độ lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

17/08/2021 16:26

(PL&XD) – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai công tác lập quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tiến độ lập quy hoạch Thành phố được rút ngắn từ 24 tháng xuống còn khoảng 18 tháng.
4026 32
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai công tác lập quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: Internet).

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 5/2/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, UBND Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch Thành phố.

Để triển khai thực hiện đồng thời với công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 383/TTg-CN ngày 26/3/2021, UBND Thành phố đã họp để thống nhất chương trình và kế hoạch triển khai nghiên cứu xây dựng đồng thời 2 quy hoạch (Quy hoạch Thành phố và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô), đảm bảo thống nhất định hướng quy hoạch chung của Thành phố, tiết kiệm, đẩy nhanh tiến độ và tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh lại sau này.

Trên cơ sở đó, UBND Thành phố Hà Nội nhận thấy sự cần thiết phải ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Kế hoạch số 186/KH-UBND sẽ thay thế Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND Thành phố. Kế hoạch lần này bao gồm các nội dung: Rà soát, đánh giá công tác quy hoạch của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố; tổ chức lập quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiến độ lập quy hoạch Thành phố được rút ngắn từ 24 tháng xuống còn khoảng 18 tháng, kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, UBND Thành phố Hà Nội đã phân công Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì công tác xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và các đơn vị liên quan bảo đảm lồng ghép, tích hợp đồng bộ, thống nhất nội dung quy hoạch Thành phố Hà Nội với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch khác.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá các quy hoạch, quản lý quy hoạch Thành phố giai đoạn 2011-2020, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn Thành phố.

Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với quá trình lập quy hoạch, tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về môi trường...

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, đánh giá công tác quy hoạch; nghiên cứu các phương án quy hoạch, tham gia các nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch Thành phố.

Nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét và giải quyết.

Dịch Phong

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Hội đồng Thẩm định nhất trí thông qua Quy hoạch cấp tỉnh

Quảng Ninh: Hội đồng Thẩm định nhất trí thông qua Quy hoạch cấp tỉnh

(PL&XD) - Ngày 29/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch cấp tỉnh đã chủ trì phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của Quảng Ninh.

Xem thêm

Cần Thơ: Thành phố sinh thái mang đậm bản sắc văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long

Cần Thơ: Thành phố sinh thái mang đậm bản sắc văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long

(PL&XD) – UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Tờ trình số 107/TTr-UBND về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đến năm 2050, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL, thuộc nhóm các thành phố phát triển châu Á.
Xu hướng thiết kế tòa nhà văn phòng tiết kiệm năng lượng

Xu hướng thiết kế tòa nhà văn phòng tiết kiệm năng lượng

(PL&XD) – Các chuyên gia, kiến trúc sư cho rằng, việc nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công trình, trong đó có các công trình văn phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành Xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải CO2 cũng như để thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam, việc giảm tiêu thụ năng lượng trong các công trình có thể được thực hiện bằng việc giảm thời gian sử dụng điều hòa không khí và tăng cường thông gió tự nhiên cho công trình, đặc biệt là cho các tòa nhà văn phòng.
Chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại

Chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại

(PL&XD) - Góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong 2 ngày 16 và 17/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”.
Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh

Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh

(PL&XD) - Ngày 16/6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh” đã diễn ra hội thảo “Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một trong 4 hội thảo chuyên đề của Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam.
Lạng Sơn: phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phía Đông Nam

Lạng Sơn: phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phía Đông Nam

(PL&XD) - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký Quyết định số 996/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phía Đông Nam, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000. Theo đó, quy hoạch phân khu phía Đông Nam, thành phố Lạng Sơn tỷ lệ 1/2.000 có quy mô khoảng 510ha, với dân số dự kiến khoảng 53.000 người.

Xem thêm

Xem phiên bản di động