Xin chờ trong giây lát...

Hà Nội: Phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế nhanh, bền vững

26/01/2023 19:29 | Nhóm phóng viên

(PL&XD) - Với tiềm năng vị trí lớn, là trung tâm “đầu não” về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học giáo dục của cả nước, Hà Nội đã xác định vai trò là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của cả nước, luôn tiên phong với những mô hình kinh tế mới, cách làm hay, sáng tạo. Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 15) đề ra toàn diện mục tiêu TP Hà Nội cần phải phấn đấu, là kim chỉ nam để Hà Nội tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.

Xem thêm

Xem phiên bản di động