Góc nhìn
nhung de doa voi tuong lai do thi

Những đe dọa với tương lai đô thị

(PL&XD) - Quá trình đô thị hóa đang tạo ra những hệ lụy của nó mà rõ nhất là những tác động tiêu cực đến môi trường. Việc phát triển quá độ, không kiểm soát ...
...

Tin bài cuối cùng

Xem phiên bản di động