Đơn vị nào có quyền điều chỉnh chi phí trong tổng mức đầu tư dự án?

12/09/2022 20:50

(PL&XD) - Ông Đặng Đức Thành đang thực hiện Dự án Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến đường vành đai Đông Bắc, TP. Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 25/12/2020.
Đơn vị nào có quyền điều chỉnh chi phí trong tổng mức đầu tư dự án?
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Căn cứ quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án, cụ thể:

Theo Khoản 3, Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 về đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc dự án, phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; thì dự án này thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án theo Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

Tuy nhiên do dự án đã được phê duyệt từ lâu mà chưa triển khai thực hiện các bước tiếp theo nên theo quy định mới tại Điều 30, Mục 3, Chương IV Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 về đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; Phụ lục III Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 về danh mục dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao quy định tại Khoản 3, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; thì dự án này là đối tượng phải đánh giá tác động môi trường để đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa lớn hơn 10 ha theo Điều 58 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Ông Thành hỏi, dự án đang triển khai ở bước báo cáo nghiên cứu khả khi (đã có quyết định phê duyệt của cấp quyết định đầu tư) thì việc điều chỉnh cơ cấu chi phí bao gồm tên và giá trị trong tổng mức đầu tư (điều chỉnh từ lập kế hoạch bảo vệ mô trường sang việc lập đánh giá tác động môi trường) thuộc quyền quyết định của người có thẩm quyền quyết định đầu tư hay là thuộc quyền quyết định của chủ đầu tư?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Về nội dung liên quan đến lập kế hoạch bảo vệ môi trường, việc xử lý chuyển tiếp thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được quy định tại Điều 171 Luật này; trong đó có nội dung quy định đối với kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Về nội dung liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư, ngày 9/2/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, việc chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (gồm cả điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng) đối với các dự án đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 10/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 4, Điều 44 Nghị định này.

Đề nghị ông Đặng Đức Thành nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên và các quy định pháp luật khác có liên để thực hiện.

Khánh Diệp

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phát sinh chi phí có phải điều chỉnh dự án?

Phát sinh chi phí có phải điều chỉnh dự án?

(PL&XD) – Việc điều chỉnh tăng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp cần thiết nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được xác định là không làm thay đổi quy mô đầu tư dự án và không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

Xem thêm

Hướng dẫn quy định pháp luật về nhà ở xã hội

Hướng dẫn quy định pháp luật về nhà ở xã hội

(PL&XD) - Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn quy định liên quan đến việc hạch toán phần lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội (NƠXH).
Đang ở cùng bố mẹ, xin xác nhận thực trạng nhà ở thế nào?

Đang ở cùng bố mẹ, xin xác nhận thực trạng nhà ở thế nào?

(PL&XD) - Ông Nguyễn Hoàng Duyệt (Đồng Nai) đang ở cùng gia đình, có hộ khẩu tại ngôi nhà do bố mẹ ông sở hữu. Ông đang làm tờ khai theo Mẫu số 03, Phụ lục I Thông tư số 09/2021/TT-BXD, nhưng trong mẫu khai chỉ cho phép khai tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình (chưa có nhà ở thuộc sở hữu hộ gia đình hoặc có khó khăn về nhà ở khác).
Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

(PL&XD) - Cơ quan bà Trần Thị Kim Oanh (Đắk Lắk) đang triển khai 1 dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật). Đặc thù của dự án là mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, không có chi phí phần xây dựng.
Giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở thấp tầng

Giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở thấp tầng

(PL&XD) - Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hoàng Gia đề nghị hướng dẫn về giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở thấp tầng thuộc Dự án khu đô thị mới Hoàng Gia, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Dự án).

Xem thêm

Tin đọc nhiều

Xem phiên bản di động