Điều chỉnh quy hoạch “bừa” khiến tăng mật độ, thiếu đất cây xanh, trạm y tế, đất giáo dục tại tuyến đường Lê Văn Lương

14/06/2022 18:29

(PL&XD) - Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều tồn tại, vi phạm liên quan đến Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc 2 bên đường Lê Văn Lương, nổi cộm lên nhiều vấn đề như thiếu đất công cộng, cây xanh, y tế, giáo dục, tăng mật độ... Trách nhiệm thuộc về Trung tâm phát triển vùng SENA, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND Thành phố Hà Nội.
Điều chỉnh quy hoạch “bừa” khiến tăng mật độ, thiếu đất cây xanh, trạm y tế, đất giáo dục tại tuyến đường Lê Văn Lương
Sau nhiều lần được điều chỉnh quy hoạch, đến nay có hàng trăm cao ốc mọc lên hai bên tuyến Lê Văn Lương.

Hàng loạt dự án bị tăng mật độ

Theo Kết luận Thanh tra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao làm chủ đầu tư lập đồ án và là cơ quan thẩm định, tư vấn lập đồ án là Trung tâm phát triển vùng SENA, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, quy mô diện tích 429.422m2; tổng số dân dự kiến 18.094 người, qua kiểm tra các dự án, công trình thuộc đồ án, cho thấy có vi phạm sau:

Quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 chỉ cập nhật, ghép cơ học các tổng mặt bằng (TMB), phương án kỹ thuật (PAKT) đã được chấp thuận, một số đã thi công xây dựng hoàn thành trên thực tế, mà không nghiên cứu sự phù hợp, đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 30, Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Theo Kết luận Thanh tra, QHCT năm 2016 không tuân thủ Quy hoạch phân khu (QHPK) đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2.000 phê duyệt tại Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội, nhưng không thuyết minh về sự sai khác, không tính toán sự đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 24 Luật Quy hoạch đô thị 2009, khoản 1 Điều 20 Nghị định 37/2010/NĐ-CP, cụ thể: QHPK H2-2, ô đất 8-2 CX5 là đất cây xanh, nhưng QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016, 02 ô đất N7, N8 là đất hỗn hợp (thuộc 1 phần dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê – nhà ở quận Thanh Xuân; Dự án nhà ở và văn phòng cho thuê HACINCO 2 do Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Hacinco là chủ đầu tư).

QHPK H2-2, Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH Một thành viên là chủ đầu tư thuộc ô đất ký hiệu K8-4/HH4, thuộc ô K8-4 đất hỗn hợp, mật độ xây dựng tối đa 50% nhưng QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 dự án thuộc lô đất N20.1 mật độ xây dựng 51%.

Điều chỉnh quy hoạch “bừa” khiến tăng mật độ, thiếu đất cây xanh, trạm y tế, đất giáo dục tại tuyến đường Lê Văn Lương
Mật độ cao ốc dày đặc khiến phố Lê Văn Lương luôn quá tải phượng tiện, nhất tại các nút giao lớn (ảnh Internet).

QHPK H2-2, thuộc ô K8-2/HH5 và 1 phần ô K8-2/CX5 đất cây xanh; ô K8-2 mật độ xây dựng tối đa 50% nhưng QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 (lô N7) mật độ xây dựng 61%.

QHPK H2-2, Dự án Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại HACC1 Time Tower do Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội là chủ đầu tư thuộc ô hỗn hợp K8-2/HH4, thuộc ô K8-2 có mật độ xây dựng tối đa 50% nhưng QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 (lộ N5), mật độ xây dựng 59,53%.

QHPK H2-2, Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, nhà trẻ và nhà ở để bán do Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội là chủ đầu tư thuộc ô K8-2/HH8 và 1 phần ô K8-2/CX5 đất cây xanh; ô K8-2 mật độ xây dựng tối đa 50% nhưng QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 (lô N8) mật độ xây dựng 52%.

QHPK H2-2 Dự án Dịch vụ thương mại, công cộng, nhà trẻ và nhà ở do Công ty CP dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội là chủ đầu tư thuộc ô K8-5/HH1 thuộc ô K8-5 mật độ xây dựng tối đa 50% nhưng QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 (lô N9) mật độ xây dựng 56,8%.

QHPK H2-2 Dự án Chung cư Star City do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vneco là chủ đầu tư thuộc ô K8-5/HH1, thuộc ô K8-5 mật độ xây dựng tối đa 50% nhưng QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 (lô N10.2) mật độ xây dựng 60,2%.

QHPK H2-2 Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở do Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Hà Nội - Sunrise là chủ đầu tư thuộc ô K8-5/HH2, thuộc ô K8-5 mật độ xây dựng tối đa 50% nhưng QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 (lô N12) mật độ xây dựng 64,3%.

QHPK H2-2 Dự án Khu nhà ở thấp tầng thuộc ô K8-5/HH1, thuộc ô K8-5 đất hỗn hợp, mật độ xây dựng tối đa 50% tầng cao tối đa 50 tầng, nhưng QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 là đất ở thấp tầng.

Và nhiều không…

Theo đó, QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 có nhiều chỉ tiêu quy hoạch không đảm bảo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN) mà không thuyết minh, tính toán theo các ô của quy hoạch phân khu, cụ thể: Không bố trí trạm y tế, sân luyện tập, chợ, vi phạm Bảng 2.1 QCXDVN 01/2008/BXD, quy định với quy mô dân số 18.094 phải có trạm y tế, sân luyện tập, chợ 0,5 m2/người x 18.094 = 9.047m2.

Không bố trí trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, vi phạm Bảng 2.1 QCXDVN 01/2008/BXD. Theo QCXDVN 01/2008/BXD thì diện tích đất cần bố trí: Trung học phổ thông 40 chỗ/1.000 người x 18.094 x 15 = 10.856m2; trung học cơ sở 55 chỗ/1.000người x 18.094 x 15 = 14.927m2; tiểu học 65 chỗ/1.000người x 18.094 x 15 = 17.641m2.

Đồ án không đảm bảo nội dung theo quy định tại khoản 2.4.2 QCXDVN 01/2008/BXD: Trong các nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi với bán kính phục vụ (tính theo đường tiếp cận thực tế gần nhất) không lớn hơn 300m; Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở tối thiểu phải đạt 2,7 m2/người.

Không bố trí hoặc bố trí thiếu diện tích cây xanh, vi phạm bảng 2.8 QCXDVN 01/2008/BXD (quy định tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh trong lô đất xây dựng công trình nhóm nhà ở chung cư là 20%): Có 12/17 dự án được Thanh tra không bố trí đất cây xanh, 02/17 dự án thiếu diện tích cây xanh, 2/17 dự án bãi đỗ xe, cây xanh nhưng thực tế đã thi công sai quy hoạch, cụ thể:

Có 12/17 dự án không bố trí cây xanh: Dự Tổ hợp văn phòng, dịch vụ và thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH Một thành viên là chủ đầu tư; Dự án, công trình khu nhà ở cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư; Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và căn độ chung cư do Công ty cổ phần xây dựng Licogi 19 là chủ đầu tư; Dự án Cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp với văn phòng và siêu thị do Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam là chủ đầu tư; Dự án nhà ở và văn phòng cho thuê do Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) là Chủ đầu tư; Dự án Công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng, nhà trẻ kết hợp nhà ở cao tầng do Công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội là chủ đầu tư; Dự án Chung cư Star City do Công ty CPĐT và Thương mại Vneco là Chủ đầu tư; Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở do Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Hà Nội - Sunrise là chủ đầu tư; Dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai là chủ đầu tư; Dự án chung cư cao tầng do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 là chủ đầu tư; Dự án nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại HACC 1, do công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội là chủ đầu tư.

Có 2/17 dự án bố trí chung diện tích cây xanh, bãi đỗ xe khoảng 1.000m2, đạt tỷ lệ 10%, thiếu khoảng 1.000m2: (1) Dự án Trường mầm non Hoa Hồng do UBND quận Thanh Xuân là chủ đầu tư.

Có 2/17 là dự án đầu tư bãi đỗ xe, cây xanh nhưng tại thời điểm phê duyệt đồ án QHCT hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, thực tế đã thi công sai quy hoạch: (1) Dự án Bãi đỗ xe, trạm cung cấp nhiên liệu, cây xanh đô thị và dịch vụ công cộng do Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng làm chủ đầu tư; (2) Dự án Bãi đỗ xe và khu dịch vụ tại khu đất tại ô đất 11.5HH đường Lê Văn Lương do Công ty TNHH Phương Đông làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, việc bố trí diện tích cây xanh tại ô N3 trên thực tế là nghĩa trang nên việc triển khai đầu tư khó khả thi.

Về thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ: UBND Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã không không ưu tiên, bố trí xây dựng các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, hạ tầng xã hội, kỹ thuật đô thị, mà đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 130/QĐ-TTg: “Việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị; không làm tăng chất thải cho khu vực nội thành, đảm bảo cân bằng nhu cầu về hạ tầng xã hội, kỹ thuật và môi trường đô thị, không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch” tại các dự án: (1) Ô đất 1.1-CQ là cơ quan khi di dời đã xây dựng Dự án, công trình khu nhà ở cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư; (2) Ô đất 1.2-CQ là cơ quan khi di dời đã đầu tư Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và căn hộ chung cư do Công ty cổ phần xây dựng Licogi 19 là chủ đầu tư.

Đối với những sai phạm nói trên, trách nhiệm thuộc về Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND Thành phố Hà Nội, Trung tâm phát triển vùng SENA. Đề nghị UBND Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Đỗ Quang – Phan Hào

Theo

Có liên quan

Cùng chuyên mục

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố

(PLXD) - Sáng 27/9, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vĩnh Yên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất (đợt 4) đối với 12 hộ không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt, không chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước theo quy định của pháp luật tại Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố.
Bạc Liêu: Bước chuyển mình trong lập lại trật tự xây dựng

Bạc Liêu: Bước chuyển mình trong lập lại trật tự xây dựng

(PLXD) – Cuối năm 2020, các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu phát hiện hàng loạt sai phạm công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng từ nông thôn đến thành thị thì nay số vụ vi phạm đã giảm. Tuy nhiên làm thế nào để công tác quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng đảm bảo là vấn đề bức bách của địa phương cần có sự đồng lòng của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh.
Bạc Liêu: Đề nghị cấm Công ty TNHH MTV Minh Cường tham gia đấu thầu

Bạc Liêu: Đề nghị cấm Công ty TNHH MTV Minh Cường tham gia đấu thầu

(PLXD) – Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết đã chính thức công bố kết luận thanh tra đến các cơ quan có liên quan công trình xây dựng tuyến đê đông xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ngoài việc đề nghị xử lý nhà thầu, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND tỉnh kiểm điểm chủ đầu tư.

Xem thêm

Hà Nội: Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Hà Nội: Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

(PLXD) – Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Sau 5 năm thực hiện mô hình thí điểm, tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Bắc Ninh: Quán bar vi phạm trật tự xây dựng trên đồi Pháo Thủ liệu có bị “hợp thức hóa”?

Bắc Ninh: Quán bar vi phạm trật tự xây dựng trên đồi Pháo Thủ liệu có bị “hợp thức hóa”?

bar khi chưa được cấp phép xây dựng tại đồi Pháo Thủ, thành phố Bắc Ninh. Sau việc này, dư luận những tưởng quán bar này sẽ bị dỡ bỏ nhưng mới đây, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng về điều chỉnh quy hoạch, xem xét cho hoàn thiện hồ sơ cấp phép xây dựng công trình trong khi chờ quy hoạch phân khu...
Phổ Yên (Thái Nguyên): Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra vụ việc cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất kê khai bồi thường gian dối

Phổ Yên (Thái Nguyên): Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra vụ việc cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất kê khai bồi thường gian dối

(PLXD) – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên, vụ việc người dân tố cáo cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố gian dối trong kê khai bồi thường, giải phóng mặt bằng xảy ra tại Dự án tuyến đường kết nối hai phường Đông Cao - Tân Hương.
Vụ “Chủ công trình nhốt cán bộ kiểm tra”: Đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

Vụ “Chủ công trình nhốt cán bộ kiểm tra”: Đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

(PLXD) - Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện gia đình ông Đào Chí Tâm (sinh năm 1989, ngụ khóm 1, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu) đã đồng ý ký vào biên bản cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm và hoàn tất trong ngày 21/9; đồng thời cũng trình bày nguyện vọng của gia đình, đề nghị chính quyền các cấp của thành phố Bạc Liêu hướng dẫn, hỗ trợ để hoàn tất các thủ tục xin phép xây dựng đúng theo quy định.
Hà Nội: Kỳ án mất quyền điều hành doanh nghiệp sau 2 bản án đã tuyên bị hủy

Hà Nội: Kỳ án mất quyền điều hành doanh nghiệp sau 2 bản án đã tuyên bị hủy

(PLXD) - Sau hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm, ông Nguyễn Văn Thúy (SN 1950) đứng trước nguy cơ mất quyền điều hành Công ty TNHH Điện Thành An (doanh nghiệp chuyên thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp). Đến nay, Quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên hủy hai bản án trên; tuy nhiên, việc Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 6, 7 đối với Công ty Điện Thành An đẩy doanh nghiệp đối mặt với nhiều hệ lụy pháp lý.

Xem thêm

Phiên bản di động