Xin chờ trong giây lát...

Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách về quy hoạch

12/03/2023 17:41 | Linh Anh – Lê Đức

(PL&XD) – Là nội dung chính được tập trung thảo luận tại Hội thảo Tổng kết việc thi hành pháp luật về quy hoạch và đề xuất các chính sách trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam tổ chức ngày 10/3/2023 tại Hà Nội.

Xem thêm

Xem phiên bản di động