Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử

25/02/2021 11:36

(PL&XD) - Mới đây, 2 dịch vụ công của ngành Xây dựng là cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chính thức được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đây là một trong những thành quả ngành Xây dựng đạt được trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử.
1221 2

Nhiều lợi ích

Theo Bộ Xây dựng, hàng năm, có hàng triệu người có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như xây dựng công trình, mua bán, thế chấp tài sản, đất đai… Để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trong việc cung cấp thông tin quy hoạch, dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch được thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, hồ sơ sẽ được cán bộ một cửa, cán bộ của cơ quan quản lý quy hoạch tiếp nhận, xét duyệt để trình cấp có thẩm quyền ký số trả cho người dân. Ước tính, quy trình từ nộp hồ sơ đến tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết hoàn toàn thực hiện trên môi trường mạng và giúp tiết kiệm 281 tỷ đồng/năm.

Tương tự, việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến là biện pháp giúp đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện cho người dân, DN và hỗ trợ cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết.

Người dân đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại bất cứ đâu, gửi hồ sơ trực tuyến và đăng ký nhận kết quả (giấy phép xây dựng) tại nhà theo địa chỉ do mình yêu cầu, mà không phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước như trước đây.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống quản lý chứng chỉ, năng lực hành nghề nên việc kiểm tra, xác nhận thông tin chứng chỉ hành nghề (1 thành phần hồ sơ) được thực hiện tự động, giúp giảm giấy tờ người dân phải nộp, cũng như rút ngắn trình tự, thời gian của công chức trong kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của hồ sơ, giấy tờ này.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hàng năm, trung bình có 111.000 công trình nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng trên cả nước. Với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giúp tiết kiệm được ít nhất 3 ngày công, với 4 lần đi lại và thời gian, chi phí chuẩn bị hồ sơ. Nếu khoảng 50% người dân lựa chọn thực hiện trực tuyến thì số tiền tiết kiệm được hàng năm ít nhất là 54,6 tỷ đồng/năm.

Cả 2 dịch vụ nói trên đang được thực hiện tại 22 tỉnh và sẽ mở rộng triển khai trên toàn quốc trong 2021.

Nhiều thành quả

Việc tích hợp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia chỉ là một trong những thành quả mà ngành Xây dựng đạt được trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử.

Trước đó, Bộ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử với trọng tâm là xây dựng, kết nối hệ thống văn bản quản lý điều hành và xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính (TTHC) của ngành Xây dựng.

Bộ hoàn thành triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp liên thông 4 cấp kết nối với Văn phòng Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ cũng đã ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng phiên bản 2.0; hoàn thành hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng để kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến cơ quan Bộ Xây dựng; thực hiện nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai mạng IPv6 tại cơ quan Bộ Xây dựng.

Bộ hoàn thiện việc kết nối, tích hợp để đăng nhập một lần từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào Cổng Dịch vụ công Bộ Xây dựng; đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hoàn thành việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I, hệ thống thanh toán trực tuyến với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đặc biệt, Bộ hoàn thiện hệ thống Cổng thông tin điện tử Quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý phát triển đô thị. Hệ thống đang được vận hành tại địa chỉ quyhoach.xaydung.gov.vn. Đến nay các địa phương đã cập nhật gần 600 đồ án quy hoạch được duyệt trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý nhà ở và thị trường BĐS đảm bảo kết nối và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cũng trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ đã chuẩn hóa, công bố công khai 119 TTHC; cập nhật các TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; ban hành 2 Thông tư bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các luật quản lý xây dựng chuyên ngành.

Bộ thành lập bộ phận một cửa và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2018. Đến hết tháng 12/2020 đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa đối với 51 TTHC; thực hiện tiếp nhận gần 52.000 hồ sơ TTHC. Trong đó, chủ yếu là hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (HĐXD) hạng I, đề nghị cấp chứng chỉ năng lực HĐXD hạng I và thẩm định thiết kế xây dựng.

Bộ đồng thời thực hiện công bố công khai 34 TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến hết tháng 12/2020 đã thực hiện tiếp nhận gần 13.400 hồ sơ TTHC; chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ công ích gần 12.900 hồ sơ; Thực hiện công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Xây dựng, đến nay đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công 46 dịch vụ, đạt tỷ lệ 40,82%.

Phấn đấu 100% dịch vụ công được tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng phấn đấu 100% các TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia; 100% phí, lệ phí giải quyết TTHC được thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán do cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp. Hoàn thiện bộ phận một cửa, Trung tâm dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ”.

Bộ cũng sẽ thường xuyên rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và cập nhật đầy đủ nội dung, quy trình TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tích cực triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử; quán triệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các đơn vị tham gia giải quyết TTHC để nâng cao hiệu quả vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng phục vụ kiểm soát, giải quyết TTHC kịp thời.

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giúp tiết kiệm được ít nhất 3 ngày công, với 4 lần đi lại và thời gian, chi phí chuẩn bị hồ sơ. Nếu khoảng 50% người dân lựa chọn thực hiện trực tuyến thì số tiền tiết kiệm được hàng năm ít nhất là 54,6 tỷ đồng/năm.

Quý Anh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

(PL&XD) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26 - 28/6/2022.
Chi bộ Báo Xây dựng kết nạp thêm 2 đảng viên mới

Chi bộ Báo Xây dựng kết nạp thêm 2 đảng viên mới

(PL&XD) – Ngày 23/6/2022, Chi bộ Báo Xây dựng đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 Đảng viên mới là đồng chí Trần Thị Hằng – Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Hà Thị Tình - phóng viên Ban Quản lý phóng viên thường trú tại Nghệ An.

Xem thêm

Bộ Xây dựng tổ chức gặp mặt các đơn vị báo chí thuộc Bộ nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Bộ Xây dựng tổ chức gặp mặt các đơn vị báo chí thuộc Bộ nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(PL&XD) – Chiều 20/6 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức gặp mặt các đơn vị báo chí thuộc Bộ nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tham dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng; lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và hàng trăm phóng viên, biên tập viên theo dõi ngành Xây dựng thuộc Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm Thông tin, Nhà xuất bản Xây dựng…
Đổi mới tư duy về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững

Đổi mới tư duy về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững

(PL&XD) - Trong 2 ngày 16 và 17/6, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”.
Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội và đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội và đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

(PL&XD) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc tiến khóa XV hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp

(PL&XD) – Đây là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp, cuối ngày 16/6.
Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc quan trọng

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc quan trọng

(PL&XD) - Sáng 16/6, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã lần lượt thông qua 3 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc quan trọng, gồm: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

(PL&XD) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 16/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Với kết quả 477/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,78%, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết.

Xem thêm

Xem phiên bản di động