Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra

23/05/2023 16:29

(PL&XD) – Tại Thông báo số 98/TB-TTrSXD của Sở Xây dựng Hải Phòng (Thanh tra Sở) đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện khắc phục hậu quả, xử lý tồn tại trật tự xây dựng tại Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng.
Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà (Kiến Thuỵ).

Nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng được chỉ ra

Theo đó, thực hiện Kết luận Thanh tra số 5901/KL-CT ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư; xây dựng; quản lý và sử dụng đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách trong việc thực hiện Dự án Chợ Tổng hợp xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (Kết luận 5901) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tiền Thảo (Công ty Tiền Thảo) làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra, xác minh hồ sơ về việc thực hiện khắc phục hậu quả, xử lý tồn tại về trật tự xây dựng theo Kết luận số 5901; kiểm tra trật tự xây dựng phát sinh tại Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà (huyện Kiến Thuỵ), Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế được nêu tại Kết luận 5901 về lĩnh vực đất đai, xây dựng, cụ thể như:

Công ty Tiền Thảo chưa thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định đối với diện tích 13.833,3m2 đã được thành phố bàn giao từ năm 2013. Xây dựng sai phép, không phép, xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông là vi phạm Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Công trình nhà điều hành chợ theo giấy phép được cấp quy mô là 03 tầng nhưng hiện trạng công trình là 4 tầng 1 tum.

Về phía chính quyền địa phương, việc xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng UBND huyện Kiến Thụy, UBND xã Đại Hà đối với các sai phạm của Công ty Tiền Thảo chưa dứt điểm, còn kéo dài. Bên cạnh đó, UBND huyện Kiến Thuỵ có khuyết điểm trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án trên địa bàn huyện, để xảy ra những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông.

Ngoài ra, UBND xã Đại Hà quản lý đất đai, xây dựng đối với Dự án chợ chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện việc Công ty Tiền Thảo và các hộ dân tự ý thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng đối với diện tích 2.661m2, dẫn tới vi phạm trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông.

Công trình vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn ngang nhiên hoàn thiện

Tại thời điểm thanh tra, về quản lý và sử dụng đất, Công ty Tiền Thảo chưa được UBND thành phố tiến hành giao đất đối với phần diện tích 1.166,7m2 trong tổng số 15.000m2 theo Quy hoạch 1660 và phần diện tích 2.661m2 đã được Công ty tự ý thỏa thuận giải phóng mặt bằng theo Quy hoạch 2080 của UBND huyện.

Về hiện trạng các công trình xây dựng, các công trình xây dựng vi phạm được nêu tại Kết luận 5901 và theo 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Kiến Thụy (số 1863/QĐ-XPVPHC, số 1901/QĐ-XPVPHC, số 4232/QĐ-XPVPHC) không được ngăn chặn, đình chỉ thi công, chủ đầu tư tiếp tục thi công, hoàn thiện và đưa vào sử dụng; chưa được chính quyền địa phương xử lý khắc phục hậu quả hoặc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Khu vực giáp mặt đường của chợ Đại Hà mặc dù được quy hoạch là các dãy ki ốt nhưng đã bị “hô biến” thành các căn hộ để ở kết hợp kinh doanh.

Các công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng, vượt chỉ giới Quy hoạch 1660 với tổng diện tích 1461,42m2 mà chính quyền địa phương chưa xử lý, trong đó các công trình, hạng mục công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng nhưng nằm trong chỉ giới Quy hoạch 2080 là 753,42m; các công trình, hạng mục công trình vi phạm vượt chỉ giới Quy hoạch 2080 với tổng diện tích 708m; trong đó có 237,0m vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến 402, 404.

Chủ đầu tư không nghiêm túc thực hiện Kết luận 5901 và các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do các cấp có thẩm quyền ban hành; quá trình đầu tư thi công xây dựng các hạng mục công trình tiếp tục phát sinh vi phạm về quản lý sử dụng đất và trật tự xây dựng vi phạm Khoản 2 Điều 41 Luật Thanh tra. Về quản lý và sử dụng đất chủ đầu tư chưa khắc phục hậu quả theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp được Công ty Tiền Thảo thu mua rồi phân lô cho người dân xây dựng trái phép.

Về trật tự xây dựng, đã tháo dỡ một số công trình, hạng mục công trình vi phạm nêu tại Kết luận 5901 trước thời điểm lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 (phần công trình lán giáp nhà điều hành; một số hạng mục công trình tạm vượt chỉ giới). Không chấp hành việc dừng thi công xây dựng, chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND huyện Kiến Thuỵ ban hành; các công trình xây dựng dang dở tiếp tục thi công và hoàn thiện, đưa vào sử dụng (Nhà điều hành từ tầng 1 thành 04 tầng; các công trình giáp tuyến đường 404, 402...); chưa tiến hành tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình xây dựng vượt chỉ giới Quy hoạch 1660, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông theo Kết luận 5901.

Kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng nêu rõ, UBND huyện Kiến Thụy thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thiếu giám sát trong việc thực hiện Kết luận 5901, để Chủ đầu tư tiếp tục thi công công trình vi phạm mà không có biện pháp ngăn chặn, dừng thi công và khắc phục hậu quả; thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý đối với các công trình xây dựng vi phạm phát sinh sau Kết luận 5901; cấp Giấy phép xây dựng số 02/GPXD không đúng thẩm quyền.

Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị, yêu cầu Công ty Tiền Thảo tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng, vượt chỉ giới quy hoạch và vi phạm hành lang an toàn đường bộ tuyến đường 404 và 402.

Khẩn trương thực hiện khắc phục hậu quả theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND huyện Kiến Thuỵ ban hành; tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm sai phép, không phép, sai quy hoạch; khắc phục hậu quả theo quy định. Khắc phục hậu quả vi phạm đối với lĩnh vực đất đai theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thanh tra Sở Xây dựng kiến nghị UBND huyện Kiến Thụy rà soát các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hạng mục công trình đã xây dựng có phát sinh vi phạm mà chính quyền địa phương chưa tiến hành xử lý; ban hành Quyết định xử phạt bổ sung và cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Thu hồi Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 21/01/2021 do không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy định theo quy định tại Điều 101 Luật Xây dựng năm 2014.

Tổ chức kiểm điểm, kỷ luật tổ chức, cá nhân người đứng đầu, các cán bộ phụ trách của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng vi phạm, việc cấp giấy phép xây dựng sai thẩm quyền và không phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra
UBND huyện Kiến Thụy cần sớm khắc phục các sai phạm và xử lý kỷ luật các bộ liên quan tới những sai phạm tại chợ Đại Hà.

Trao đổi với PV Báo điện tử Xây dựng về vấn đề này, ông Vũ Văn Hưởng - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kiến Thụy cho biết, UBND huyện đang đôn đốc khắc phục, xử lý các vi phạm. Liên quan đến việc xử lý các cán bộ để xảy ra phát sinh sai phạm mới, vị đại diện UBND huyện Kiến Thụy cho biết vẫn chưa có hình thức xử lý cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Mặc dù thành phố và các cơ quan chức năng đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm sai phạm tại Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà (Kiến Thuỵ) tuy nhiên chưa được UBND huyện Kiến Thụy, UBND xã Đại Hà, Công ty Tiền Thảo nghiêm túc khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế.

Việc chậm xử lý vi phạm khiến dư luận hoài nghi về sự "mập mờ" trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Và cũng cần xác định rõ các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu bao che cho vi phạm (nếu có).

Đề nghị UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng cần yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy, UBND xã Đại Hà sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế và xử lý kỷ luật nghiêm các cá nhân tổ chức liên quan tới sai phạm tại Dự án chợ xã Đại Hà đã được chỉ rõ trong thông báo kết quả kiểm tra.

Duy Thanh

Theo

Có liên quan

Cùng chuyên mục

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố

(PLXD) - Sáng 27/9, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vĩnh Yên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất (đợt 4) đối với 12 hộ không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt, không chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước theo quy định của pháp luật tại Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố.
Bạc Liêu: Bước chuyển mình trong lập lại trật tự xây dựng

Bạc Liêu: Bước chuyển mình trong lập lại trật tự xây dựng

(PLXD) – Cuối năm 2020, các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu phát hiện hàng loạt sai phạm công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng từ nông thôn đến thành thị thì nay số vụ vi phạm đã giảm. Tuy nhiên làm thế nào để công tác quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng đảm bảo là vấn đề bức bách của địa phương cần có sự đồng lòng của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh.
Bạc Liêu: Đề nghị cấm Công ty TNHH MTV Minh Cường tham gia đấu thầu

Bạc Liêu: Đề nghị cấm Công ty TNHH MTV Minh Cường tham gia đấu thầu

(PLXD) – Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết đã chính thức công bố kết luận thanh tra đến các cơ quan có liên quan công trình xây dựng tuyến đê đông xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ngoài việc đề nghị xử lý nhà thầu, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND tỉnh kiểm điểm chủ đầu tư.

Xem thêm

Hà Nội: Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Hà Nội: Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

(PLXD) – Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Sau 5 năm thực hiện mô hình thí điểm, tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Bắc Ninh: Quán bar vi phạm trật tự xây dựng trên đồi Pháo Thủ liệu có bị “hợp thức hóa”?

Bắc Ninh: Quán bar vi phạm trật tự xây dựng trên đồi Pháo Thủ liệu có bị “hợp thức hóa”?

bar khi chưa được cấp phép xây dựng tại đồi Pháo Thủ, thành phố Bắc Ninh. Sau việc này, dư luận những tưởng quán bar này sẽ bị dỡ bỏ nhưng mới đây, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng về điều chỉnh quy hoạch, xem xét cho hoàn thiện hồ sơ cấp phép xây dựng công trình trong khi chờ quy hoạch phân khu...
Phổ Yên (Thái Nguyên): Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra vụ việc cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất kê khai bồi thường gian dối

Phổ Yên (Thái Nguyên): Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra vụ việc cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất kê khai bồi thường gian dối

(PLXD) – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên, vụ việc người dân tố cáo cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố gian dối trong kê khai bồi thường, giải phóng mặt bằng xảy ra tại Dự án tuyến đường kết nối hai phường Đông Cao - Tân Hương.
Vụ “Chủ công trình nhốt cán bộ kiểm tra”: Đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

Vụ “Chủ công trình nhốt cán bộ kiểm tra”: Đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

(PLXD) - Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện gia đình ông Đào Chí Tâm (sinh năm 1989, ngụ khóm 1, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu) đã đồng ý ký vào biên bản cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm và hoàn tất trong ngày 21/9; đồng thời cũng trình bày nguyện vọng của gia đình, đề nghị chính quyền các cấp của thành phố Bạc Liêu hướng dẫn, hỗ trợ để hoàn tất các thủ tục xin phép xây dựng đúng theo quy định.
Hà Nội: Kỳ án mất quyền điều hành doanh nghiệp sau 2 bản án đã tuyên bị hủy

Hà Nội: Kỳ án mất quyền điều hành doanh nghiệp sau 2 bản án đã tuyên bị hủy

(PLXD) - Sau hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm, ông Nguyễn Văn Thúy (SN 1950) đứng trước nguy cơ mất quyền điều hành Công ty TNHH Điện Thành An (doanh nghiệp chuyên thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp). Đến nay, Quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên hủy hai bản án trên; tuy nhiên, việc Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 6, 7 đối với Công ty Điện Thành An đẩy doanh nghiệp đối mặt với nhiều hệ lụy pháp lý.

Xem thêm

Phiên bản di động