Cần Thơ: Vì sao điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng Tổng thầu EPC thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ ?

29/09/2021 21:35

(PL&XD) – UBND thành phố Cần Thơ vừa mới ban hành Công văn số:4153/UBND-XDĐT Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng Tổng thầu EPC thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) gửi Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Tổng đầu tư dự án xây dựng này đến 1.727 tỷ đồng.
can tho vi sao dieu chinh tien do thuc hien hop dong tong thau epc thuoc du an dau tu xay dung benh vien ung buou thanh pho can tho
Trên công trường xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ vắng bóng công nhân xây dựng.

Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ nhận được ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 10767/BTC-QLN ngày 17/9/2021 về việc đề nghị của UBND thành phố Cần Thơ về Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) vay vốn Hungary và Công văn số 10885/BTC-QLN ngày 21/9/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng EPC Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ vay vốn Hungary, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, có ý kiến:

Giao Giám đốc Sở Y tế khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tại Công văn 4002/UBND-XDĐT ngày 17/9/2021 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu Tổng thấu thiết kế, cung cấp thiết bị, công nghệ và thi công, xây dựng công trình (EPC) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ và yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn nêu trên, báo cáo trực tiếp về Bộ Tài chính và báo cáo UBND thành phố Cần Thơ trong tháng 9/2021. Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện.

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 10767/BTC-QLN về việc đề nghị của UBND thành phố Cần Thơ về Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) vay vốn Hungary gửi Sở Y tế thành phố Cần Thơ, cho biết Bộ Tài chính nhận được thư ngày 16/9/2021 của Ngân hàng Eximbank Hungary liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ vay vốn Hungary. Theo đó, Eximbank Hungary cho biết, Hợp đồng EPC sẽ hết hạn vào ngày 22/9/2021; theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ tại thư ngày 15/9/2021 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ thì các bên tham gia Hợp đồng sẽ không gia hạn Hợp đồng, trong khi các điều khoản của Hợp đồng chưa được các bên hoàn thành. Do đó, Eximbank Hungary cho biết đang chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc hủy Thỏa thuận vay đã ký cho Dự án theo quy định tại Điều XVI.2 và XVI.3 của Thỏa thuận vay.

Bên cạnh đó, Eximbank Hungary cũng đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về vấn đề này trước ngày 21/9/2021 trong trường hợp nhận thấy Thỏa tuận vay cần tiếp tục có hiệu lực để thực hiện Dự án.

Bộ Tài chính đã chuyển lại bản sao Thư Eximbank Hungary cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ để biết và trao đổi phía nhà thầu Hungary về vấn đề này và thông báo cho Bộ Tài chính để phối hợp, tránh trường hợp vi phạm đến ngừng và chấm dứt rút vốn theo quy định tại Điều XVI.2 và XVI.3 Thỏa thuận vay.

Cùng ngày 17/9/2021, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ký ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 17 Điều 1 Quyết đinh số 223/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường). Theo đó, thời gian thực hiện năm 2015-2022 đến hết thời gian có hiệu lực Hiệp định vay đã ký kết.

Được biết, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) với tổng diện tích xây dựng 15.489m2, tổng diện tích sử dụng 47.646m2. Bệnh viện gồm 4 khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ, với quy mô 500 giường, với tổng vốn đầu tư 1.727 tỷ đồng, từ nguồn vốn ODA Chính phủ Hungari 1.395 tỷ đồng và hơn 332 tỷ đồng vốn đối ứng thành phố Cần Thơ.

Công trình xây dựng trên cơ sở Hiệp định khung được ký kết ngày 12/1/2016 giữa Chính phủ Hungary và Chính phủ Việt Nam về hợp tác tài chính mới cho Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Sử dụng hạn mức tín dụng có ràng buộc, thời hạn vay không vượt quá 21 năm 6 tháng. Trong đó, một năm ân hạn và 20 năm 6 tháng thanh toán nợ gốc.

Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ được khởi công xây dựng từ ngày 11/10/2017. Công trình Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ do 5 liên doanh nhà thầu xây dựng: VMD - MAGYAR - BDCC - CONINCO – AZUSA, do Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng phụ trách thi công.

Trung tuần tháng 10/2020, Sở Y tế thành phố Cần Thơ phối hợp với liên danh 5 nhà thầu (Hungrary, Việt Nam, Nhật Bản) tổ chức Lễ cất nóc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hoàn thành xây dựng phần thô công trình Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối năm 2021.

Tuy nhiên, ngày 25/6/2021, Báo cáo số 150/BC-UBND của UBND thành phố Cần Thơ về việc tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (500 giường), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Ngày 07/8/2017, Sở Y tế thành phố Cần Thơ ký kết Hợp đồng số 07.8/2017/HĐ-EPC với Liên danh nhà thầu: Magya Építo Zrt; VMD Kórházi Technógiai Zrt (nhà thầu Hungary); Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng-CTCP; Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, thiết bị kiểm định Xây dựng-CONINCO (nhà thầu Việt Nam) và Công ty TNHH AZUSA Sekkei (Nhật Bản) để thực hiện gói thầu Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị, công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC). Giá trị hợp đồng 1.501.768.868.686 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng, hợp đồng có hiêu lực từ ngày 01/4/2019, ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng là ngày 05/4/2019, kết thúc là ngày 22/9/2021 (theo Phụ lục gia hạn hạn thời gian thực hiện hợp đống số 04/2020/PLHĐ-EPC ngày 01/10/2020).

Báo cáo này cho biết tiến độ thi công công trình xây dựng: Hạng mục san lắp mặt bằng đến cos+2,5m đạt 100% khối lượng; Cọc - móng các khối 1A, 1B, 1C, 1D đạt 100% khối lượng; Hạng mục phần thân các khối nhà chính 1A, 1B, 1C đạt 100%; nhà 1D đạt 70% khối lượng phần khung bê tông cốt thép. Công tác xây, trát tường đạt 95%; Công tác lắp đặt ống luồng dây điện âm tường, ống cấp và thoát nước các khối nhà chính 1A, 1B, 1C đạt 90%; Công tác lắp đặt ống trục chính của hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt 100%.

Tổng giá trị khối lượng nhà thầu đã thực hiện tương đương khoảng 246,37 tỷ đồng. Tổng thời gian thực hiện Hợp đồng Tổng thầu EPC được 808 ngày/901 ngày (thời gian thưc hiện hợp đồng đã được gia hạn đến ngày 22/9/2021 hoàn thành), tương đương 89,7% tổng tiến độ gói thầu nhưng khối lượng công việc đã thực hiện chỉ khoảng 246,37 tỷ đồng/1.393 tỷ đồng đạt 17,68% (khối lượng chủ yếu là phần thi công xây dựng do thành viên liên danh Công ty Xây dựng Bạch Đằng-CTCP thực hiện).

Theo Báo cáo UBND thành phố Cần Thơ đánh giá là tiến độ thực hiện Hợp đồng Tổng thầu EPC bị chậm trễ là do các khó khăn, vướng mắc: Thành viên đứng đầu liên danh VMD Kórházi Technógiai Zrt đảm nhận cung cấp các vật liệu, thiết bị xây dựng thuộc xuất xứ Hungary bao gồm: Cửa sổ, vách kính, gạch ốp, lát, sơn, vynil, thiết bi chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, cáp điện. Tuy nhiên, trong thời gian qua, thành viên không chủ động trong việc trình phê duyệt mẫu, đặt hàng và tập kết vật liệu đến công trường. Việc chậm trễ cung cấp vật liệu, thiết bị đến công trường của VMD Kórházi Technógiai Zrt đã làm ảnh hướng nghiêm trọng đến tiến độ thi công chung của gói thầu.

Các hạng mục thuộc phạm vi thi công của VMD Kórházi Technógiai Zrt trên công trường bao gồm: Hệ thống gọi y tá, hệ thống LAN+TEL; hệ thống xếp hàng tự động; hệ thống chuyển dữ liệu… vẫn chưa được thành viên triển khai thực hiện trên công trường và vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Các hệ thống này cần thiết phải thực hiện để phối hợp với công tác xây, trát tường, đảm bảo chất lượng cho công trình…

Tuy nhiên, đến nay, theo quan sát của Phóng viên Báo điện tử Xây dựng trên công trường xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ vẫn còn “án binh bất động”, các cần cẩu vẫn nằm im, trên công trường vắng bóng công nhân xây dựng. Tiến độ đã chậm trễ, chính quyền thành phố Cần Thơ đã lên tiếng, Ngân hàng Eximbank Hungary đã gửi thư thông báo cho chủ đầu tư… nhưng nhà thầu Hungary chưa tích cực xúc tiến xây dựng thì đến bao giờ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hoàn thành đưa vào hoạt động phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung?

Huỳnh Biển

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

du an nha may fukang technology bac giang co di tat trong dau tu xay dung

Dự án nhà máy Fukang Technology (Bắc Giang): Có “đi tắt” trong đầu tư xây dựng?

(PL&XD) - Theo thông tin của phóng viên PL&XD, dự án nhà máy Fukang Technology đang được xây dựng tại lô I, Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) chưa có đủ các điều kiện theo quy định để cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, dự án này lại đang “triển khai rầm rộ” với hàng trăm công nhân đang bắt đầu thi công khẩn trương trên công trình.
the gioi di dong mwg tu y giam tien thue mat bang khi chu mat bang chua dong y

Thế giới di động (MWG): Tự ý giảm tiền thuê mặt bằng khi chủ mặt bằng chưa đồng ý?

(PL&XD) - Thế giới di động (MWG) đang vướng phải “lùm xùm” liên quan đến vấn đề miễn, giảm chi phí mặt bằng. Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đơn phúc đáp của ông T.K.M ở Bình Định, An Nhơn, Bình Định không đồng ý với việc Công ty Cổ phần Thế giới di động tự ý giảm giá thuê mặt bằng không quan tâm đến ý kiến của người cho thuê mặt bằng.
quang ngai xay dung trai phep trong khu do thi moi cho hang ruou

Quảng Ngãi: Xây dựng trái phép trong Khu đô thị mới Chợ Hàng Rượu

(PL&XD) – Hai ngôi nhà đổ mê kiên cố đã được xây dựng trong khuôn viên dự án Khu đô thị mới Chợ Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), dù dự án này chưa hoàn thiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng, chưa được cơ quan có thẩm quyền đánh giá kết quả nghiệm thu công trình, chưa được cấp quyền sử dụng đất cũng như chưa được cấp phép chuyển nhượng.

Xem thêm

thua thien hue lo mat nha thau om tien tam ung nhieu cong trinh roi mat tich

Thừa Thiên – Huế: Lộ mặt nhà thầu “ôm” tiền tạm ứng nhiều công trình rồi “mất tích”

(PL&XD) - Thời gian qua, Công ty TNHH Nhật Anh (thành phố Huế) trúng nhiều gói thầu xây lắp tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế. Khi các chủ đầu tư cho tạm ứng tiền, nhà thầu tổ chức thi công “lấy lệ” rồi "biến mất" khiến chủ đầu tư phải đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng tiền tạm ứng vẫn chưa thu hồi được.
ha noi tai sao chua xu ly sai pham tai cong trinh khung moc tren doi vua

Hà Nội: Tại sao chưa xử lý sai phạm tại công trình khủng mọc trên Đồi Vua?

(PL&XD) -  Tại Báo cáo số 81/BC-ĐKTr của Đoàn kiểm tra 185 (UBND thị xã Sơn Tây) chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại công trình thuộc thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) do bà Hoàng Thanh Bình làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, những sai phạm nêu trong báo cáo vẫn chưa được UBND xã Sơn Đông và UBND thị xã Sơn Tây xử lý dứt điểm khiến dư luận vô cùng bức xúc.
qua ng bi nh dai ly oto kim lien da nghiem thu va quyet toan cong trinh sau khi bi nha thau to chay y

Quảng Bình: Đại lý ôtô Kim Liên đã nghiệm thu và quyết toán công trình sau khi bị nhà thầu “tố” chây ỳ

(PL&XD) – Sau khi PL&XD phản ánh sự việc Công ty TNHH Đầu tư New Sky “tố” chủ đầu tư dự án Đại lý ôtô Kim Liên Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình chây ỳ không quyết toán khoảng 1 tỷ đồng tiền thi công. Mới đây, giữa các bên đã đi tới thống nhất việc nghiệm thu, quyết toán công trình.
chu truong dau tu tuyen duong 240 ty tai ngoc lac thanh hoa huyen co uu ai tap doan xuan thien

Chủ trương đầu tư tuyến đường 240 tỷ tại Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Huyện có “ưu ái” Tập đoàn Xuân Thiện?

(PL&XD) - Gần đây, dư luận tại Thanh Hóa đang xôn xao về việc UBND huyện Ngọc Lặc chủ trương đầu tư 2 tuyến giao thông, có tổng mức đầu tư lên tới 240 tỷ đồng nhằm phục vụ cho dự án chăn nuôi của Tập đoàn Xuân Thiện. Có ý kiến cho rằng, việc chi số tiền quá lớn để làm đường phục vụ dự án của doanh nghiệp đối với một huyện nghèo như Ngọc Lặc, liệu có thật sự cần thiết và có hay không sự “ưu ái” dành cho nhà đầu tư?
bo cong thuong pho cuc truong cuc atmt bi to cau ket lam dung chuc quyen hanh doanh nghiep

Bộ Công Thương: Phó Cục trưởng Cục ATMT bị tố cấu kết, lạm dụng chức quyền “hành” doanh nghiệp?

(PL&XD) – Bị tố có động cơ lợi ích nhóm, lạm dụng chức quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa tại hồ thuỷ điện Huội Quảng và thuỷ điện Bản Chát (Lai Châu), ông Phạm Trọng Thực, Phó Cục trưởng Cục ATMT (Bộ Công Thương) và các cá nhân có liên quan đã có buổi làm việc, phân trần với Báo Xây dựng.
...

Tin bài cuối cùng

Xem phiên bản di động