Bộ Xây dựng kết luận việc Chủ tịch VICEM bị “tố” liên quan tới vụ án lừa đảo

18/11/2020 14:50

(PL&XD) – Trước một số thông tin về việc ông Bùi Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) bị tố cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 16/11, Bộ Xây dựng ban hành Kết luận về một số nội dung tố cáo.
bo xay dung ket luan viec chu tich vicem bi to lien quan toi vu an lua dao
Ông Bùi Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM (Nguồn: Internet)

Theo đó, Bộ Xây dựng có Văn bản ngày 7/8/2020 giao Thanh tra Bộ xác minh nội dung tố cáo. Ngày 11/8/2020, tại Văn bản số 54/QĐ-TTr, Thanh tra Bộ quyết định thành lập Tổ xác minh gồm: Ông Đinh Quang Tuấn - Trưởng phòng tổng hợp, Thanh tra viên chính làm tổ trưởng; ông Lê Hoàng Long - Phó trưởng phòng Tổng hợp, Thanh tra viên, thành viên; ông Nguyễn Thái Ninh - Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên.

Tổ xác minh có nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo: Ông Bùi Hồng Minh liên quan đến một vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (đã khởi tố bà Nguyễn Thị Lan); Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoành Vân đã gian khai lận tuổi tác làm Tổng Giám đốc Công ty CP Xi Măng Vicem Bỉm Sơn.

Tại Kết luận số 5513/KL-BXD ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng kết luận 3 nội dung tố cáo như sau:

Thứ nhất, về tố cáo ông Bùi Hồng Minh liên quan đến vụ án lừa đảo, bà Nguyễn Thị Lan chiếm đoạt 300 tỷ đồng và khai đưa cho ông Minh 129 tỷ đồng, Chánh Thanh tra Bộ và thành viên Tổ xác minh đã có cuộc làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an.

Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự có văn bản gửi Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, trong đó nội dung: “ngoài lời khai của Nguyễn Thị Lan, cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh bị can Nguyễn Thị Lan đưa tiền chiếm đoạt cho ông Bùi Hồng Minh. Vì vậy, không có căn cứ để kết luận ông Bùi Hồng Minh đã nhận tiền chiếm đoạt được của Nguyễn Thị Lan. Quá trình điều tra, ông Bùi Hồng Minh trình báo không quen biết và không có quan hệ, làm ăn gì với Nguyễn Thị Lan”.

Ngày 17/8/2020, Tổ xác minh đã làm việc với người tố cáo và yêu cầu cung cấp thêm thông tin, tài liệu, bằng chứng đối với 02 nội dung tố cáo theo đơn ngày 22/7/2020, trong 02 buổi làm việc (ngày 30/7/2020 và ngày 17/8/2020), người tố cáo đã ký biên bản làm việc và khẳng định: “Không có thông tin, tài liệu để cung cấp thêm”; “Chỉ tố cáo các nội dung đã nêu trong đơn ký ngày 22/7/2020, ngoài 03 nội dung đã nêu trong đơn, không tố cáo thêm nội dung nào khác”; “đã thu thập thông tin từ báo và cũng là người chứng kiến khi có nhiều người dân kéo đến trụ sở Tổng công ty căng băng rôn khẩu hiệu gây áp lực để ông Minh trả tiền thay cho bà Lan”.

Ngày 26/8/2020, Tòa án nhân dân tối cao đã có Văn bản số 341/CV- TANDTC gửi Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, tại văn bản này không khẳng định ông Bùi Hồng Minh liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan.

Ngày 21/9/2020, Bộ Công an đã có Văn bản số 3233/BCA-C02 gửi Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, trong đó có nội dung: “Ông Bùi Hồng Minh trình báo không quen biết và không có quan hệ, làm ăn gì với Nguyễn Thị Lan. Tiến hành điều tra, ngoài lời khai của Nguyễn Thị Lan, Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh bị can Nguyễn Thị Lan đã đưa tiền chiếm đoạt được cho ông Bùi Hồng Minh. Vì vậy, không có căn cứ để kết luận ông Bùi Hồng Minh đã nhận tiền chiếm đoạt được của Nguyễn thị Lan”.

Ngày 02/10/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có Văn bản số 4546/VKSTC-V2 gửi Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, trong đó có nội dung: “Xét thấy ngoài lời khai trên không có chứng cứ nào chứng minh, nên có không căn cứ kết luận ông Bùi Hồng Minh đã nhận 129,128 tỷ đồng của Nguyễn Thị Lan. Việc bị can khai như nêu trên là nại ra, không khách quan, thể hiện quanh co, chối tội”.

Kết luận: Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, văn bản và căn cứ quy định pháp luật, nội dung tố cáo là sai.

Nội dung tố cáo thứ hai liên quan đến việc ông Bùi Hồng Minh cố tình bổ nhiệm cán bộ thân tín là ông Nguyễn Hoành Vân đã khai báo gian lận tuổi tác làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Việc ký 3/22 văn bản với tư cách Tổng giám đốc VICEM để trình Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên VICEM khi xem xét, bổ nhiệm cán bộ của ông Bùi Hồng Minh là đúng thẩm quyền theo quy định tại mục 9.1.2 khoản 9.1 Điều 9 Quyết định số 2007/QĐ-VICEM ngày 8/10/2014 của Hội đồng thành viên VICEM về ban hành quy chế và các quy định về công tác của cán bộ VICEM.

Ông Nguyễn Hoành Vân là cán bộ thuộc diện quản lý của Tổng Công ty VICEM. Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên VICEM xem xét, thống nhất, có nghị quyết về bổ nhiệm cán bộ để Tổng giám đốc VICEM làm cơ sở thỏa thuận bổ nhiệm, ông Nguyễn Hoành Vân được HĐQT VICEM Bỉm Sơn bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tại Quyết định số 1889/QĐ-XMBS do ông Lê Xuân Khởi – Chủ tịch thay mặt HĐQT ký là đúng thẩm quyền.

Như vậy, trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hoành Vân đã thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 243/QĐ-XMBS ngày 28/01/2015 của Hội đồng quản trị Vicem Bỉm Sơn, Điều 9 Quyết định số 2007/QĐ-VICEM ngày 08/10/2014 của Hội đồng thành viên VICEM và Điều 17 Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ Xây dựng.

Về nội dung “khai báo gian lận tuổi tác” khi bổ nhiệm của ông Nguyễn Hoành Vân: Tại các văn bản số 1010-CV/ĐUK ngày 15/5/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc xác minh nội dung đơn tố cáo và Văn bản số 44/PA04 ngày 22/7/2020, của Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả xác minh đơn thư tố cáo tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn; trong kết quả xác minh, với nội dung về năm sinh nêu: “Không có hiện tượng khai man giả mạo hồ sơ để bổ nhiệm”.

Kết luận: Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, văn bản và căn cứ quy định pháp luật, nội dung tố cáo thứ hai là sai.

Như vậy, qua kết quả xác minh, kết luận thanh tra cho biết, việc bổ nhiệm ông Vân đúng quy trình theo 5 bước và không có hiện tượng khai man giả mạo hồ sơ để bổ nhiệm.

Nội dung tố cáo thứ ba về việc Bùi Hồng Minh vi phạm điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khi cố tình phân bổ sai tỷ lệ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VICEM lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) giữa các công ty thành viên VICEM.

Ngày 05/8/2020, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã có Công văn số 469-CV/BCSĐ ngày 05/8/2020 gửi Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị cho ý kiến về nội dung tố cáo ông Bùi Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM.

Ngày 21/8/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có Văn bản số 2503-CV/ĐUK gửi Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng về việc phúc đáp Công văn số 469-CV/BCSĐ ngày 05/8/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng (Kèm theo Báo cáo số 1829-BC/ĐU ngày 06/8/2020 của Đảng ủy VICEM về Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VICEM nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo số 1566-BC/ĐU ngày 10/7/2020 của Đảng ủy VICEM về kết quả Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ VIVEM nhiệm kỳ 2020-2025). Về việc xây dựng Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VICEM nhiệm kỳ 2020-2025 (các căn cứ, quy định, nguyên tắc và tiêu chí xây dựng Đề án theo phụ lục 3 đính kèm).

Tuy nhiên, kết luận thanh tra nêu rõ: Căn cứ các quy định của Đảng về tổ chức Đại hội đảng các cấp, văn bản trao đổi của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, báo cáo của Đảng ủy VICEM; Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VICEM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy VICEM, đồng chí Bùi Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy VICEM chỉ thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy ký, ban hành Đề án.

Cuối kết luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu: Đối với người tố cáo: Người tố cáo dùng quyền được tố cáo để viết đơn trong đó có nội dung, nhận định ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của người bị tố cáo. Tuy nhiên, xét việc người tố cáo đã nhận thức được việc làm của mình là sai; khẳng định sẽ không tiếp tục tố cáo và gửi lời xin lỗi đến ông Bùi Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu người tố cáo rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đồng thời giao Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo.

bo xay dung ket luan viec chu tich vicem bi to lien quan toi vu an lua dao
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng chia sẻ, Tổ xác minh đã làm việc khẩn trương, công tâm và phối hợp với nhiều đơn vị để làm rõ nội dung tố cáo.

Trao đổi với phóng viên PL&XD, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết: Sau khi nhận được thông tin tố cáo việc ông Bùi Hồng Minh – Chủ tịch VICEM lừa đảo, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đã nhanh chóng, khẩn trương thành lập Tổ xác minh sự việc. Trong quá trình xác minh, Tổ đã làm việc khách quan, công tâm và phối hợp với nhiều đơn vị như Bộ Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao… nhanh chóng làm rõ thông tin. Sau khi xác minh, Thanh tra Bộ đã báo cáo đến Bộ Xây dựng xem xét, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Kết luận số 5513/KL-BXD ngày 16/11/2020 và làm rõ: 3 nội dung tố cáo là không có cơ sở, sai sự thật. Trong vụ việc này, Thanh tra Bộ Xây dựng đã khách quan, công tâm xác minh thận trọng các thông tin cũng như đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, qua công tác kiểm tra đã làm rõ nhiều nội dung, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Qua những sự việc trên, có thể khẳng định, lực lượng Thanh tra Bộ Xây dựng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thi hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật và chính sách của Nhà nước. Đồng thời, góp phần, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong lĩnh vực xây dựng.

Đối với công tác thanh, kiểm tra, trong những năm qua, Thanh tra Bộ đã xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm không né tránh những vấn đề phức tạp; chủ động định hướng bám sát những yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành và khắc phục được sự chồng chéo ngay từ những khâu đầu tiên. Nhờ đó mà hiệu quả thanh tra tăng lên, tác dụng thanh tra ngày càng rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong ngành.

Diệu Anh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

ha tinh xu phat 30 trieu dong chu dau tu cai tao sua chua cong trinh khong phep

Hà Tĩnh: Xử phạt 30 triệu đồng chủ đầu tư cải tạo, sữa chữa công trình không phép

(PL&XD) - Sau khi PL&XD có bài viết phản ánh “Công trình không phép ngang nhiên xây dựng giữa trung tâm thành phố”, ngày 24/5, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 959/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Ngân Hà vì tổ chức cải tạo, sữa chữa công trình không có phép xây dựng.

Xem thêm

chu du an biet thu ocean view nha trang bi truy to toi lua dao hon 25 ty dong

Chủ dự án biệt thự Ocean View Nha Trang bị truy tố tội lừa đảo hơn 25 tỷ đồng

(PL&XD) - TAND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II (trụ sở tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vụ án sẽ được xét xử công khai vào ngày 31/5.
vu nha o rieng le xay 4 tang ham tai ha noi bao cao thu tuong truoc ngay 16

Vụ nhà ở riêng lẻ xây 4 tầng hầm tại Hà Nội: Báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/6

(PL&XD) - Liên quan tới việc UBND quận Ba Đình cấp giấy phép xây dựng 4 tầng hầm cho nhà ở riêng lẻ tại 15 phố Sơn Tây (phường Điện Biên). Mới đây, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra, giải quyết báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/6.
khoi to vu an tai du an nha trang golden gate

Khởi tố vụ án tại dự án Nha Trang Golden Gate

(PL&XD) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Khánh Hòa vừa có Quyết định khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến dự án Nha Trang Golden Gate số 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang do Công ty TNHH đỉnh vàng Nha Trang làm chủ đầu tư.
...

Tin bài cuối cùng

Xem phiên bản di động