Biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu

27/09/2022 23:00

(PL&XD) – Mới đây, Hội đồng khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phong với đề tài “Biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam”.
Biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu
Toàn cảnh Hội đồng khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia đánh giá luận án Tiến sĩ với đề tài “Biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam”.

Hội đồng khoa học cấp cơ sở gồm có 7 thành viên, GS.TS.Nguyễn Quốc Thông làm Chủ tịch Hội đồng. Tại buổi lễ bảo vệ luận án, các thành viên trong Hội đồng khoa học đánh giá cao chất lượng khoa học và những kết quả nghiên cứu thực tiễn của đề tài. Luận án có đóng góp lớn giá trị về học thuật, có thể làm cơ sở cho các đề xuất bảo tồn, chính sách đặc thù cho phát triển không gian kiến trúc làng Cơ Tu theo hướng bền vững.

Đề tài luận án lựa chọn hướng nghiên cứu không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu là sự lựa chọn phù hợp với những yêu cầu bảo tồn các giá trị truyền thống trong định hướng phát triển kiến trúc; phù hợp với việc tạo dựng dấu ấn bản sắc đặc trưng vùng miền trong sự phát triển, xây dựng kiến trúc, quản lý đô thị và nông thôn. Chủ đề nghiên cứu đã thể hiện sự tìm tòi, phát hiện về giá trị và tích hợp các kiến thức liên ngành như văn hóa kiến trúc, kiến trúc tộc người, hình thái kiến trúc...

Hội đồng đánh giá: Luận án sẽ góp phần giải quyết những vấn đề nhức nhối trong quản lý quy hoạch - kiến trúc các khu vực cư trú tộc người của địa phương ở tỉnh Quảng Nam. Đó là hướng tới hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn đang thiếu sót ở các khu định cư của dân tộc Cơ Tu nói riêng và các tộc người ở nhiều khu vực khác nói chung; bố trí và sắp xếp tái định cư theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam mà vẫn đảm bảo sinh kế cho người dân.

Biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu
Hội đồng đánh giá luận án có thể làm cơ sở cho các đề xuất bảo tồn, chính sách đặc thù cho phát triển không gian kiến trúc làng Cơ Tu theo hướng bền vững.

Các nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án đã đạt được những mục tiêu đặt ra, bao gồm: Nhận diện đặc điểm biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam; Dự báo biến đổi trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; Đề xuất định hướng không gian kiến trúc theo hướng phát triển tiếp nối, đảm bảo nâng cao điều kiện định cư; Phát triển hài hòa thân thiện, duy trì giá trị văn hóa đặc trưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế Viện Kiến trúc quốc gia, TS.Tạ Thị Hoàng Vân chia sẻ: “Trong công tác đào tạo, chúng tôi hướng tới phát huy vai trò, chức năng của Viện trong lĩnh vực nghiên cứu kiến trúc có sự kết hợp nghiên cứu liên ngành. Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của nghiên cứu sinh; có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu; giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành khoa học trong thực tiễn kinh tế - xã hội”.

Dịch Phong (Ảnh: Viện Kiến trúc quốc gia)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Công cụ pháp lý có hiệu lực, hiệu quả cao và đồng bộ, thống nhất

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Công cụ pháp lý có hiệu lực, hiệu quả cao và đồng bộ, thống nhất

(PL&XD) – Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm tạo ra công cụ pháp lý đồng bộ, toàn diện, thống nhất và hiệu lực cao để điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.
Các tồn tại và giải pháp trong xây dựng, quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

Các tồn tại và giải pháp trong xây dựng, quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

(PL&XD) – Hiện nay, công tác xây dựng và quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên cả nước vẫn còn một số bất cập. Để có thể phát triển nông thôn bền vững, theo đúng định hướng đề ra, rất cần xây dựng cơ chế, chính sách quản lý kiến trúc nông thôn và hoạt động quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn phải đúng, trúng, công tâm, minh bạch, lâu dài và hiệu quả.

Xem thêm

Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức 3 hội thảo chuyên đề về quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị

Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức 3 hội thảo chuyên đề về quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị

(PL&XD) - Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng, xác định các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, các mục tiêu phát triển cụ thể trong lĩnh vực phát triển đô thị Việt Nam.
Điều chỉnh cục bộ Khu đô thị Ciputra (Hà Nội): Đồ án đề xuất điều chỉnh những gì?

Điều chỉnh cục bộ Khu đô thị Ciputra (Hà Nội): Đồ án đề xuất điều chỉnh những gì?

(PL&XD) - Mới đây, Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long có đề xuất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xin điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Thăng Long (Khu đô thị Ciputra) giai đoạn II và giai đoạn III. Trong quá trình tổ chức niêm yết công khai và lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án này, có một số ý kiến cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân đang sinh sống tại Khu đô thị Ciputra.
Bắc Kạn: Bảo tồn kiến trúc truyền thống

Bắc Kạn: Bảo tồn kiến trúc truyền thống

(PL&XD) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp giữ gìn, bảo tồn kiến trúc truyền thống trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch bền vững.
Trung tâm Quy hoạch xây dựng Tuyên Quang: Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trung tâm Quy hoạch xây dựng Tuyên Quang: Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

(PL&XD) - Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng Tuyên Quang, những năm qua Trung tâm Quy hoạch xây dựng Tuyên Quang luôn chủ động và thường xuyên đổi mới, tạo môi trường làm việc gần gũi, thân thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Hà Giang: Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc*

Hà Giang: Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc*

(PL&XD) - Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, tỉnh Hà Giang xác định quan điểm đô thị hóa là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển đô thị phải bảo đảm kết hợp đồng bộ và hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới, đảm bảo theo hướng đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc.
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc nông thôn là yêu cầu tất yếu

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc nông thôn là yêu cầu tất yếu

(PL&XD) - Công tác quản lý kiến trúc nông thôn là một điểm then chốt nhằm hình thành bộ mặt nông thôn hiện đại, đồng bộ, phát triển bền vững và tạo môi trường sống thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, cần nhanh chóng khắc phục để kiểm soát tốt việc xây dựng mới, chỉnh trang cảnh quan khu vực và định hướng kiến trúc trong xây dựng, phát triển nông thôn.

Xem thêm

Tin đọc nhiều

Xem phiên bản di động