Vĩnh Long: Khu công nghiệp Bình Minh nhiều sai phạm thực hiện quy hoạch sử dụng đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp

Bài 2: Cơ quan nào chịu trách nhiệm và sẽ xử lý sai phạm như thế nào?

24/03/2023 13:28

(PL&XD) - Như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin trong bài “Vĩnh Long: Khu công nghiệp Bình Minh nhiều sai phạm thực hiện quy hoạch sử dụng đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp”, Khu công nghiệp Bình Minh đã lấy đất quy hoạch kho, bãi, phòng cháy chữa cháy cho nhà đầu tư thuê xây dựng xí nghiệp công nghiệp. Thậm chí lấy cả đất đang thế chấp ngân hàng cho nhà đầu tư thuê đất xây dựng nhà máy. Như vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm vi phạm này và Thanh tra kiến nghị xử lý những sai phạm này như thế nào?
Bài 2: Cơ quan nào chịu trách nhiệm và sẽ xử lý sai phạm như thế nào?
Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Vĩnh Long- Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long.

Ai chịu trách nhiệm sai phạm?

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, ngày 16/3/2017, Sở Xây dựng có Tờ trình số 316/TTr-SXD trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tại đoạn thứ 4 khoản 1 Điều 3 của quy định kèm theo có hướng dẫn: “Cụm công nghiệp có ký hiệu I (từ lô I.6 - I.11) và J (từ lô J1 - J2) là khu vực bố trí với các loại hình công nghiệp như: Chế biến thức ăn, chế biến hải sản hoặc loại hình cho thuê kho bãi xuất nhập container. Riêng phần chế biến thủy hải sản được bố trí phía gần cảng. Một phần làm nhà kho, chứa nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp và trung chuyển hàng hóa phục vụ Khu công nghiệp và cảng. Cụm công nghiệp này có diện tích 13,36ha chiếm 9,91% tổng diện tích đất công nghiệp và chiếm 14,38% đất xây dựng các xí nghiệp công nghiêp”. Việc quy định chi tiết này chưa sát hợp với Quyết định số1433/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Bình Minh ký hiệu là khu vực quy hoạch là đất kho bãi + bãi container, trách nhiệm này thuộc về Sở Xây dựng.

Trên cơ sở quy định về quản lý xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/4/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long và Ban quản lý các khu công nghiệp có quyền nghĩ và thực hiện theo hướng có lợi cho công ty, đơn vị mình là cho 03 công ty thuê lại đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng để thực hiện dự án trên phần đất được quy hoạch là kho, bãi, đất công trình đầu mối kỹ thuật.

Đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long: Năm 2013, phần diện tích đất tại Lô I, Lô J tại Khu công nghiệp Bình Minh đã được chủ đầu tư (Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long) cho thuê để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình kho bãi phục vụ cảng Bình Minh. Dự án này còn mang tính khả thi và hiệu quả không cao nên chủ đầu tư không tiếp tục thực hiện, do đó Ban Quản lý các khu công nghiệp có Thông báo số 76/TB-BQL ngày 22/3/2019, về việc chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư xây dựng công trình kho bãi phục vụ cảng Bình Minh tại địa chỉ tại lô J, F5 và một phần lô I Khu công nghiệp Bình Minh của Công ty Cổ phần cảng Bình Minh. Đúng ra Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long và Ban quản lý các khu công nghiệp phải có trách nhiệm yêu cầu Công ty Cổ phần cảng Bình Minh giải chấp, giao nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp thửa số 75, TBĐ số 64 diện tích 49.968,7m2 - một phần Lô J (1, 2) (hiện nay vẫn do Công ty Cổ phần cảng Bình Minh đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Mặc dù hiện nay Ban quản lý các khu công nghiệp đã có động thái mời các bên đến để bàn biện pháp xử lý giải quyết nội dung có liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Nhưng cần phải xem xét trách nhiệm của Ban quản lý các khu công nghiệp và Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long đối với sai sót và vi phạm này.

Đối với Ban quản lý các khu công nghiệp: Việc Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long cho thuê lại đất thực hiện 03 dự án tại lô I, Lô J để xây dựng xí nghiệp công nghiệp. Trong đó có 02 dự án đúng loại hình công nghiệp theo quy định, còn lại 01 dự án của Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam với ngành nghề là sản xuất bộ dây điện dùng cho ôtô. Dự án này đã được Ban quản lý dự án các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép xây dựng là chưa đảm bảo đúng loại hình công nghiệp quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh. Trách nhiệm này thuộc về Ban quản lý dự án các khu công nghiệp do thiếu kiểm tra, giám sát và chấp hành quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch được UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, còn lỏng lẻo trong công tác theo dõi, quản lý, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần cảng Bình Minh ngay từ đầu trước khi giao đất, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 03 nhà đầu tư mới trên phần đất Công ty Cổ phần cảng Bình Minh vẫn còn đứng tên chủ sử dụng, lảm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai nói riêng và phát sinh kiện tụng, tranh chấp quyền sử dụng đất sau này của 03 doanh nghiệp mới, ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh.

Bài 2: Cơ quan nào chịu trách nhiệm và sẽ xử lý sai phạm như thế nào?
Một góc khu Quy hoạch sử dụng đất (tỷ lệ 1/2000) đối với khu đất kho bãi và đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) tại Khu công nghiệp Bình Minh.

Xử lý sai phạm như thế nào?

Qua Kết quả kiểm tra thực hiện quy hoạch sử dụng đất (tỷ lệ 1/2000) đối với khu đất kho bãi và đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) tại Khu công nghiệp Bình Minh đã có nhiều vi phạm, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo:

Đối với Sở Xây dựng: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 kèm theo quy định về quản lý xây dựng khu đất kho bãi + bãi container trong Khu công nghiệp Bình Minh không đúng theo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Bình Minh tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh.

Đối với Ban quản lý các khu công nghiệp: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc cấp Giấy chúng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng không đúng loại hình công nghiệp quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh.

Có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long và Công ty Cổ phần cảng Bình Minh tuân thủ thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc cho thuê lại đất đặc biệt là việc thu hồi Giấy chứng nhận đã thế chấp để giao trả và thực hiện thủ tục cấp quyền sử dụng cho 03 công ty đã thuê lại đất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại…ảnh hưởng môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh nói chung và Khu công nghiệp Bình Minh nói riêng.

Đối với Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long: Do 02/03 doanh nghiệp đã xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động nên giữ nguyên hiện trạng. Riêng đối với phần diện tích diện tích 1,66ha - Lô I10 (hiện còn trống chưa bố trí sử dụng) được quy hoạch là kho bãi và phần diện tích 0,44ha (Lô 2) – đất quy hoạch là công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) phải giữ nguyên hiện trạng không được bố trí cho doanh nghiệp vào khu vực này, trừ trường hợp đã xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết cục bộ và được cấp thẩm quyền chấp thuận.

Đối với 01/03 doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện dự án, cần kiểm tra, theo dõi yêu cầu phải thực hiện đúng loại hình công nghiệp theo quy định. Nếu hết hạn theo quy định mà doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án cần kiên quyết thu hồi lại để sử dụng vào mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt.

Huỳnh Biển

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Công an quận Hoàng Mai phúc đáp nội dung phản ánh của Báo điện tử Xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ

Công an quận Hoàng Mai phúc đáp nội dung phản ánh của Báo điện tử Xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ

(PL&XD) - Công an quận Hoàng Mai vừa có Văn bản số 2157/CAHM-CSGT-TT phúc đáp nội dung phản ánh của Báo điện tử Xây dựng liên quan tới việc hàng nghìn m2 đất trên đường đôi Tân Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) đang bị sử dụng sai mục đích, làm các bãi xe, sân bóng đá cỏ nhân tạo.
Ba Vì (Hà Nội): Trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động tại xã Ba Trại

Ba Vì (Hà Nội): Trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động tại xã Ba Trại

(PL&XD) – Hàng trăm hộ gia đình sống tại thôn 8, xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường, khói bụi, tiếng ồn phát ra từ trạm trộn bê tông không phép. Tuy nhiên, chính quyền UBND huyện Ba Vì và xã Ba Trại lại không có biện pháp xử lý dứt điểm khiến người dân vô cùng bức xúc.
Lương Tài (Bắc Ninh): Cần xử lý triệt để công trình xây dựng lấn chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ Kênh Vàng

Lương Tài (Bắc Ninh): Cần xử lý triệt để công trình xây dựng lấn chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ Kênh Vàng

(PL&XD) – Dù đã phát hiện công trình xây dựng nhà ở có hành vi lấn chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Kênh Vàng ngay từ khi san đất làm nền, song do sự buông lỏng quản lý, giám sát của chính quyền sở tại, công trình đến nay đã xây xong phần thô và chuẩn bị hoàn thiện mà chưa bị xử lý.

Xem thêm

Thừa Thiên - Huế: Dân tái định cư mỏi mòn chờ cấp điện, nước và sở hữu “sổ đỏ”

Thừa Thiên - Huế: Dân tái định cư mỏi mòn chờ cấp điện, nước và sở hữu “sổ đỏ”

(PL&XD) - Dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan triển khai, UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã đầu tư khu dân cư mới ở thôn Hưng An (xã Xuân Lộc) để bố trí 12 gia đình đến ở, nhường đất cho dự án. Tuy nhiên, đến nay đã 7 năm trôi qua, những hộ dân này vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải dùng nước giếng và không được cấp điện...
Công trình xây dựng trái phép trên đảo Hòn Rớ nằm giữa hai tỉnh Bình Định và Phú Yên

Công trình xây dựng trái phép trên đảo Hòn Rớ nằm giữa hai tỉnh Bình Định và Phú Yên

(PL&XD) - Nhiều năm nay, tại đảo Hòn Rớ nằm giữa khu vực chồng lấn địa giới hành chính của 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên xuất hiện công trình xây dựng trái phép. Trong khi chính quyền thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang tập trung xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất liền thì công trình trên đảo Hòn Rớ như sự thách thức dư luận và pháp luật.
Hà Nội: Cần làm rõ nhiều dấu hiệu sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Hà Nội: Cần làm rõ nhiều dấu hiệu sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

(PL&XD) - Bất cập trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Hà Nội như một vấn nạn xã hội, trong đó “nhiều con voi chui lọt lỗ kim” đã và đang gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận. Điển hình, tại quận Bắc Từ Liêm xảy ra nhiều tồn tại về trật tự xây dựng nhưng các cấp chính quyền xử lý chậm trễ, thiếu quyết liệt, không dứt điểm, thậm chí còn có dấu hiệu bao che, “chống lưng” cho sai phạm.
Thanh Hóa: Dự án nhà ở xã hội hơn 500 tỷ đồng thi công “rùa bò”

Thanh Hóa: Dự án nhà ở xã hội hơn 500 tỷ đồng thi công “rùa bò”

(PL&XD) - Nhiều người dân tại tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng vào Dự án nhà ở xã hội AMC I sẽ góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị, thêm sự lựa chọn an cư, ổn định cuộc sống, nhưng họ đã “vỡ mộng” khi dự án liên tục chậm tiến độ, bị chính quyền “tuýt còi”. Đến nay, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, lác đác vài hạng mục xây dựng dang dở…
Đắk Nông: Dự án Khu dân cư tổ dân phố 3, dàn “trâu sắt” náo loạn đường dân sinh

Đắk Nông: Dự án Khu dân cư tổ dân phố 3, dàn “trâu sắt” náo loạn đường dân sinh

(PL&XD) - Hàng trăm lượt xe chở đất san lấp thực hiện dự án Khu dân cư tập trung tổ dân phố 3, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông), không che chắn, phủ bạt, chở đất vun thành thùng, ngông ngênh chạy bạt mạng trên đường dân sinh, khiến đất rơi vãi khắp mặt đường, bụi bặm ô nhiễm môi trường… nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý?
Đồng Nai: Luật sư nói gì về việc kỷ luật Chủ tịch UBND xã Bình Hòa chậm trễ cấp GCNQSDĐ cho người dân làm nhà

Đồng Nai: Luật sư nói gì về việc kỷ luật Chủ tịch UBND xã Bình Hòa chậm trễ cấp GCNQSDĐ cho người dân làm nhà

(PL&XD) – Như PL&XD đã phản ánh, liên quan tới việc chậm trễ cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái tại xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), ngày 22/11/2022 UBND huyện Vĩnh Cửu đã ra Kết luận số 2154/KL-UBND yêu cầu kiểm điểm ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Bình Hòa và những cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, cho đến nay, gần 6 tháng kể từ khi kết luận được ban hành, việc kiểm điểm này vẫn chưa xong.
Bình Định: Những con số “bất nhất”, khó hiểu tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort

Bình Định: Những con số “bất nhất”, khó hiểu tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort

(PL&XD) – Theo Quyết định chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort có vốn đầu tư 790 tỷ đồng, nhưng ngày tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án lại được công bố vốn đầu tư là 2.500 tỷ đồng. Cùng đó, hạng mục công trình hơn 200 phòng cũng không có trong giấy phép xây dựng được cấp.

Xem thêm

Xem phiên bản di động