Vĩnh Long: Khu công nghiệp Bình Minh nhiều sai phạm thực hiện quy hoạch sử dụng đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp

Bài 1: Sai phạm lấy đất quy hoạch kho, bãi, phòng cháy chữa cháy cho nhà đầu tư thuê xây dựng xí nghiệp công nghiệp

21/03/2023 16:38

(PL&XD) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa mới ban hành Báo cáo số 31/BC-TT, về kết quả kiểm tra thực hiện quy hoạch sử dụng đất (tỷ lệ 1/2000) đối với khu đất kho bãi và đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) tại Khu công nghiệp Bình Minh. Qua kiểm tra Khu công nghiệp Bình Minh, do Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện nhiều sai phạm thực hiện sử dụng đất trong việc cho thuê lại đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình kho bãi phục vụ cảng Bình Minh…
Bài 1: Sai phạm lấy đất quy hoạch kho, bãi, phòng cháy chữa cháy cho nhà đầu tư thuê xây dựng xí nghiệp công nghiệp
Khu công nghiệp Bình Minh.

Báo cáo Thanh tra tỉnh Vĩnh long cho biết: Thực hiện Công văn số 593/UBND-KTNV ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về việc giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chuyển đổi từ đất kho bãi và đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) sang đất xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Vĩnh Long, Nhà máy Công ty TNHH Furakawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam, Nhà máy thức ăn chăn nuôi Vĩnh Long tại Khu công nghiêp Bình Minh, thị xã Bình Minh.

Ngày 28/02/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 14/QĐ-TT về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất (tỷ lệ 1/2000) tại Khu công nghiệp Bình Minh đối với khu đất kho bãi và đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) sang đất xây dựng nhà máy (đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp): Nhà máy thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Vĩnh Long; Nhà máy Công ty TNHH Furakawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam; Nhà máy thức ăn chăn nuôi Vĩnh Long.

Từ ngày 06/3/2022 đến ngày 13/3/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất (tỷ lệ 1/2000) đối với khu đất kho bãi và đất công trình đầu mối kỹ thuật tại Khu công nghiệp Bình Minh, tại Ban quản lý các Khu công nghiệp, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long, Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị có liên quan.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Bình Minh đối với đất kho bãi + bãi container (Lô I, Lô J) đã điều chỉnh thay đổi nhiều lần

Ngày 31/5/2007, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Bình Minh, quy mô là 131,5ha. Bản vẽ kèm theo quyết định phê duyệt có thể hiện tại Lô I và Lô J với tổng diện tích là 13,49ha được quy hoạch với ký hiệu và ghi chú thể hiện là khu đất kho bãi + bãi container.

Ngày 11/8/2015, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1433/QĐ- UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, theo Tờ trình số 924/TTr- SXD ngày 02/7/2015 của Sở Xây dựng; Điều chỉnh đường đấu nối vào khu công nghiệp; Điều chỉnh ranh quy hoạch (quy mô là 134,82ha tăng 3,32ha so với quy mô quy hoạch cũ được phê duyệt năm 2007); Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất (trong đó có điều chỉnh diện tích và vị trí của lô đất phòng cháy chữa cháy (lô 2) về cụm J sát bờ sông, lô đất bãi xe (H2) nhập vài cụm I là đất kho bãi…Điều chỉnh diện tích một số lô đất trong các cụm A, B, C, D, E, F, G, H, I, J do thay đổi lộ giới trục D2, và tình hìnhthực tế- có phụ lục điều chỉnh).

Ngày 05/4/2017, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 666/QĐ- UBND về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bình Minh. Tại Điều 2 quy định kèm theo, có điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất (trong đó đất kho tàng từ 13,49ha còn 13,36ha, đất công trình đầu mối giảm từ 4,72ha còn 2,77ha). Tại đoạn thứ 4 khoản 1 Điều 3 quy định: “Cụm công nghiệp có ký hiệu I (từ lô I.6 – I.11) và J (từ lô J1 – J2) là khu vực bố trí với các loại hình công nghiệp như chế biến thức ăn, chế biến hải sản hoặc loại hình cho thuê kho bãi xuất nhập container. Riêng phần chế biến thủy hải sản được bố trí phía gần cảng. Một phần làm nhà kho, chứa nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp và trung chuyển hàng hóa phục vụ Khu công nghiệp và cảng. Cụm công nghiệp này có diện tích 13,36ha chiếm 9,91% tổng diện tích đất công nghiệp và chiếm 14,38% đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp”.

Vì sao chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư xây dựng công trình kho bãi phục vụ cảng Bình Minh nhưng không thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc cho thuê lại đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình kho bãi phục vụ cảng Bình Minh đã sai phạm. Ngày 31/12/2013, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long ký hợp đồng cho thuê lại đất số 42/2013/HĐTĐ-BM với Công ty Cổ phần cảng Bình Minh thuê lại đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình kho bãi phục vụ cảng Bình Minh, địa điểm thực hiện dự án: Lô H, I, J trong Khu công nghiệp Bình Minh, diện tích đất sử dụng 31,26ha.

Ngày 09/12/2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty Cổ phần cảng Bình Minh thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình kho bãi phục vụ cảng Bình Minh, địa điểm thực hiện dự án tại Lô H, I, J, diện tích sử dụng đất còn 31,26ha.

Ngày 09/12/2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 1 cho Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh thực hiện dự án địa điểm thực hiện dự án tại I, J, F5, diện tích sử dụng đất còn 17,83 ha.

Đến ngày 18/8/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 2 cho Công ty Cổ phần cảng Bình Minh thực hiện dự án, địa điểm thực hiện dự án tại lô J, F5 và một phần lô I, diện tích sử dụng đất còn 13,236ha.

Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần cảng Bình Minh đã thế chấp thửa số 75, TBĐ số 64 diện tích 49.968,7m2 - Lô J (1,2) cho Ngân hàng Quốc Dân để vay vốn, đến nay chưa giải chấp thu hồi Giấy chứng nhận để trả lại đất cho Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long.

Ngày 22/3/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp có Thông báo số 76/TB-BQL về việc chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư xây dựng công trình kho bãi phục vụ cảng Bình Minh tại địa chỉ tại Lô J, Lô F5 và một phần Lô I Khu công nghiệp Bình Minh của Công ty Cổ phần cảng Bình Minh. Lý do chấm dứt hoạt động là dự án không còn mang tính khả thi và hiệu quả không cao nên chủ đầu tư không tiếp tục thực hiện. Nhưng không thực hiện các thủ tục để thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần cảng Bình Minh.

Lấy đất quy hoạch kho, bãi, phòng cháy chữa cháy cho nhà đầu tư thuê xây dựng xí nghiệp công nghiệp…

Theo Thanh tra Vĩnh Long đã xảy ra nhiều sai phạm cho thuê lại đất và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp phép xây dựng cho 03 nhà đầu tư. Tại khu đất Lô I, J Khu công nghiệp Bình Minh hiện nay đã được Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long hợp đồng cho thuê lại đất thực hiện 03 dự án của nhà đầu tư. Đó là: Ngày 10/4/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long ký hợp đồng cho thuê lại đất với Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long, diện tích 4,86ha - Lô I (I1, I2, I6, I8, một phần Lô I3).

Ngày 09/5/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (điều chỉnh lần 1 ngày 20/3/2018, lần 2 ngày 12/7/2018, lần 3 ngày 13/11/2018, lần 4 ngày 30/5/2019, lần 5 ngày 19/4/2021) cho Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Vĩnh Long, trên khu đất có diện tích 4,86ha (trong đó: 3,47ha theo quy hoạch chi tiết được duyệt là đất kho bãi + bãi container và 1,39ha quy hoạch là đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp).

Ngày 01/12/20217, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy phép xây dựng số 03/2017/GPXD cho Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long được phép xây dựng các công trình thuộc dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Vĩnh Long - giai đoạn 1 trên khu đất có diện tích 3,119ha (trên tổng diện tích đất thuê là 4,86ha) và toàn bộ diện tích 3,119ha này đều thuộc đất kho bãi + bãi container theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Hiện nay, Công ty đã xây dựng các công trình thuộc giai đoạn 1 và đã đưa vào hoạt động. Tuy nhiên giai đoạn 2 của dự án chưa xin cấp phép xây dựng và chưa triển khai thực hiện, trong khi theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì tiến độ thực hiện dự án là đến tháng 12/2022 toàn bộ dự án đưa vào hoạt động.

Cho thuê dự án thứ hai là: Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam. Ngày 18/7/2018, Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long ký hợp đồng cho thuê lại đất với Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, diện tích 6,4885ha - Lô I (I4, I5, I7, I9, I11 và một phần Lô I3). Trong đó có 5,08ha theo quy hoạch chi tiết được duyệt là đất kho bãi + bãi container và1,4085ha quy hoạch là đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp.

Ngày 03/6/2020, Ban Quản ký các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam thực hiện dự án đầu tư Nhà máy thức ăn chăn nuôi Vĩnh Long, trên khu đất có diện tích 6,4885ha (trong đó: 5,08ha theo quy hoạch chi tiết được duyệt là đất kho bãi + bãi container và 1,4085ha quy hoạch là đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp). Theo đó, tiến độ thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị đầu tư từ tháng 7/2020 đến tháng 5/2021, thi công hạ tầng, xây dựng nhà máy, mua sắm, lắp đặt thiết bị máy móc từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, sản xuất chính thức từ tháng 01/2023. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết đến thời điểm hiện nay, dự án chưa gửi xin cấp phép xây dựng và chưa triển khai thực hiện.

Dự án thứ ba là: Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam. Ngày 30/6/2020, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long ký Hợp đồng số 59/2020/HĐTĐ-HQMK cho thuê lại đất với Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam, diện tích 5,1973ha - Lô F (F1, F2, F3, F4, một phần Lô F5); Hợp đồng số 58/2020/HĐTĐ-HQMK cho thuê lại đất với Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam, diện tích 4,9968ha - Lô J (J1, J2, một phần Lô F5). Trong đó: 3,15ha theo quy hoạch chi tiết được duyệt là đất kho bãi + bãi container, 0,48ha quy hoạch là đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) và khoảng 6,564ha quy hoạch là đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp.

Ngày 17/6/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (điều chỉnh lần 1 ngày 04/4/2022, lần 2 ngày 14/11/2022) cho nhà đầu tư Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam (sản xuất bộ dây điện dành cho xe ôtô…), trên khu đất có diện tích 10,194ha (trong đó: 3,15ha theo quy hoạch chi tiết được duyệt là đất kho bãi + bãi container, 0,48ha quy hoạch là đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) và khoảng 6,564ha quy hoạch là đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp).

Ngày 08/4/2022, Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long lập Biên bản bàn giao đất cho Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long diện tích 101.268,03m2 (có diện tích đất 0,48ha quy hoạch là đất công trình đầu mối kỹ thuật).

Ngày 09/2/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long lập Biên bản bàn giao đất cho Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long diện tích 96.541,57m2 (đã trừ ra diện tích 0,48ha khu đất đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy).

Ngày 26/10/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy phép xây dựng số 10/2020/GPXD cho Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam được phép xây dựng các công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án Nhà máy Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam, trên khu đất khoảng 3,636ha được quy hoạch là đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp.

Ngày 22/7/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy phép xây dựng số 02/2022/GPXD cho Công ty được phép xây dựng các công trình giai đoạn 2 của dự án, trên phần đất khoảng 4,16ha (trong đó: 3,15 ha theo quy hoạch chi tiết được duyệt là đất kho bãi + bãi container, 0,48ha quy hoạch là đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) và 0,53ha quy hoạch là đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp).

Phần diện tích đất còn lại của dự án khoảng 2,33ha thuộc giai đoạn 3, theo quy hoạch được duyệt là đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp, hiện nay chưa triển khai thực hiện. Hiện nay Công ty đã xây dựng các công trình thuộc giai đoạn 1 và đã đưa vào hoạt động, các công trình thuộc giai đoạn 2 đang xây dựng gần hoàn thiện.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, các năm 2017, 2018, 2022, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long lần lượt hợp đồng cho 03 nhà đầu tư (Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam) thuê đất thực hiện dự án trên phần đất được quy hoạch là đất kho bãi + bãi container và đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy). Trong đó, phần diện tích đất Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long cho Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam thuê tại Lô J1, J2 vẫn còn quyền sử dụng của Công ty Cổ phần cảng Bình Minh, là chưa đảm bảo tính pháp lý về quyền sử dụng của người cho thuê lại đất. Nhưng xét thấy, hiện nay đã có 02/03 nhà đầu tư xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động ổn định nếu kiến nghị biện pháp xử lý sẽ gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư…

Huỳnh Biển

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khởi tố vụ án gần 500 căn biệt thự xây trái phép ở Đồng Nai

Khởi tố vụ án gần 500 căn biệt thự xây trái phép ở Đồng Nai

(PL&XD) - Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, để tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư.
Vụ Giám đốc Công ty bị hành hung khi đi đòi tiền thi công công trình: Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ vụ việc qua Viện Kiểm sát nhân dân

Vụ Giám đốc Công ty bị hành hung khi đi đòi tiền thi công công trình: Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ vụ việc qua Viện Kiểm sát nhân dân

(PL&XD) - Như đã đưa tin vụ việc ông Phạm Cườm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh có trụ sở tại Đà Nẵng cùng lái xe là ông Nguyễn Hữu Vinh đến công trình dự án chợ Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên - Huế) gặp ông Nguyễn Huy Hải để giải quyết vấn đề còn lại của hợp đồng. Tại đây, ông Cườm và ông Vinh bị hành hung phải đi nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện cơ quan Công an đã xác định vụ việc ẩu đả, đánh nhau tại công trình chợ truyền thống Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc qua Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.
Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc liên quan đến đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4

Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc liên quan đến đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4

(PL&XD) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo đến các đơn vị liên quan về lịch làm việc Đoàn Thanh tra Chính phủ. Theo đó, thời gian làm việc là từ 29/5 đến 31/5, thu thập tài liệu có liên quan về đất đai, khoáng sản, đầu tư công giai đoạn 2016-2021. Đây là lịch làm việc lần thứ 5 của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Quảng Nam.
Tăng cường công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Tăng cường công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật

(PL&XD) - Thời gian qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan của Quốc hội quan tâm triển khai đồng bộ và đạt kết quả bước đầu tích cực, kịp thời phát hiện, kiến nghị bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật.

Xem thêm

Đà Nẵng: Hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của các công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ

Đà Nẵng: Hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của các công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ

(PL&XD) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký văn bản gửi các Sở, ban, ngành phối hợp thực hiện liên quan đến công văn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an (C01) về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ theo công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an.
Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra

Đại Hà (Kiến Thụy): Cần nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra

(PL&XD) – Tại Thông báo số 98/TB-TTrSXD của Sở Xây dựng Hải Phòng (Thanh tra Sở) đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện khắc phục hậu quả, xử lý tồn tại trật tự xây dựng tại Dự án Chợ tổng hợp xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng.
Đắk Lắk: Đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc giao đất cho doanh nghiệp không thông qua đấu giá

Đắk Lắk: Đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc giao đất cho doanh nghiệp không thông qua đấu giá

(PL&XD) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ra thông báo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên quan đến sai phạm tại một số dự án đầu tư ngoài ngân sách: Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Vĩnh Phúc: Xử phạt 640 triệu đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt

Vĩnh Phúc: Xử phạt 640 triệu đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt

(PL&XD) - Quá trình làm việc, kiểm tra, xác minh, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện hàng loạt vi phạm ở Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) của Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt, đồng thời kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục.
Bình Định: Xử lý 158 ngôi nhà xây dựng lấn chiếm trên núi Suối Trầu

Bình Định: Xử lý 158 ngôi nhà xây dựng lấn chiếm trên núi Suối Trầu

(PL&XD) - Theo báo cáo của Thanh Tra Sở Xây dựng Bình Định, có 158 ngôi nhà xây dựng lấn chiếm đất đai tại tổ 49, khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Nguồn gốc đất của các ngôi nhà này là đất đồi núi các hộ dân tự chiếm đất xây dựng nhà ở trái phép, mua bán, sang nhượng bằng giấy tờ viết tay qua nhiều người dân.
Đắk Nông: Vụ sai phạm cấp 65 sổ đỏ, khởi tố thêm 2 bị can

Đắk Nông: Vụ sai phạm cấp 65 sổ đỏ, khởi tố thêm 2 bị can

(PL&XD) - Liên quan đến sai phạm trong việc cấp 65 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố thêm 2 bị can về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Xem thêm

Xem phiên bản di động