Nhân lên những cánh rừng

(PL&XD) - Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây ...
sunworld-fansipan-legend
Xem phiên bản di động