Lý Ngọc Thanh

Giảm áp lực vùng lõi đô thị lịch sử

(PL&XD) - Để thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26/7/2011 tại Quyết định 1259/QĐ-TTg), ...
sunworld-fansipan-legend
Xem phiên bản di động